Soft Skills Počítačové Kurzy

Soft Skills Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Soft Skills školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Soft Skills Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at HR professionals and recruitment specialists who wish to use analytical methods improve organisational performance. This course covers qualitative as well as quantitative, empirical and statistical approaches.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at HR professionals who wish to use analytical methods improve organisational performance. This course covers qualitative as well as quantitative, empirical and statistical approaches.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Audience

Staff who need to be fully prepared to deliver high quality Coaching sessions

- To individual members of their own staff
- To their teams
- To individuals who are not directly connected to their own teams but who would value their independent – and non-judgemental - input

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Delegate Coaching sessions – with full feedback

By the end of the course, delegates will be able to:

- Define “Coaching” and explain in detail the use of Coaching to improve individual and team performance – particularly relating its use to understanding the reasons behind (and rectifying) under-performance
- Deliver meaningful Coaching Sessions
21 hodin
Strategie péče o zákazníky hraje důležitou roli při budování spokojenosti zákazníků, pomáhá vám udržet loajální zákazníky a zvýšit úrovně opakovaného podnikání. Prostřednictvím dobré služby zákazníkům získáte důvěru zákazníka, posilujete image společnosti a posilujete svou konkurenční výhodu na trhu. Tento kurz se zaměřuje na strategie a dovednosti pro budování celoživotních vztahů se zákazníky tím, že vyvíjí cenné a efektivní strategie péče o zákazníky. Zodpovědní zákazníci mohou, prostřednictvím konverzací a příběhů, stát se dobrovolnými velvyslanci pro vaši společnost a jsou vysoce pravděpodobné, že doporučí vaše služby ostatním. Tento workshop také pomůže účastníkům efektivně, přiměřeně a jasně komunikovat ve všech situacích.

Cíle

Rozvoj kompetencí v oblasti profesionální péče o zákazníky Zvýšení efektivity komunikace s klienty Získání znalostí o tom, jak dosáhnout základních potřeb a očekávání zákazníků Budování silných a udržitelných vztahů s klienty Rozšiřování pozitivního obrazu společnosti na trhu Identifikace, snižování a překonávání námitek a překážek Naučte se osobnosti a komunikační preference při jednání s klienty schopnost vytvářet otevřené prostředí pro komunikaci Rozvíjet dovednosti pro jasnou a efektivní komunikaci Identifikace překážek pro efektivní komunikaci Znalost tělesného jazyka a neverbalní komunikace

Metody

Hrací role Testy sebehodnocení Cvičení v skupinách Individuální práce Praktické setkání Čtení Diskuse

Učení outcomes

Po dokončení tohoto kurzu budou účastníci schopni:

Přijmout zaměřenou strategii péče o zákazníky Identifikace klíčových záležitostí zákazníků Vytvořte profesionální image společnosti Přizpůsobte se konkrétním způsobům chování zákazníků Zvýšení loajality zákazníků prostřednictvím výjimečné služby zákazníkům Rozvíjet komunikační schopnosti s klienty Použijte techniky pro budování vztahů Vývoj osobního akčního plánu pro zlepšení dovedností v oblasti služeb zákazníkům Ukázat gesty velkorysosti a kvalitní péče o zákazníky Použijte techniky pro řešení obtížných situací Rozpoznání překážek pro poskytování vynikající služby zákazníkům
14 hodin
This two day course is designed for people who want to achieve better outcomes from their negotiations with customers, suppliers and colleagues. It teaches the skills and tactics used by effective negotiators and builds the confidence needed to succeed.

Delegates learn the different negotiating styles and how to maximise their personal power while protecting important relationships. The course is highly participative with a combination of lecture, discussion, coaching and exercises.
14 hodin
In an increasingly globalised world, we work in more multicultural environments where conflicts between individuals and groups are possible. The fundamental belief behind conflict resolution is that conflicts are unavoidable but that they are manageable.

Assertiveness, self-confidence, negotiation ability, interpersonal and other skills are pivotal in supporting conflict resolution. In our everyday life, we encounter many occasions where we consciously or unconsciously (with family members, friends, clients, business partners) manage conflicts. Mastering conflict resolution helps to resolve conflicts effectively, as well as helping us to communicate better, persuade efficiently, improve business results as well as enhancing organisational and personal behavior and performance.

This course offers a mix of theories and concepts, combined with group exercises and individual activities to enable delegates to share ideas and develop their skills.

Objectives:

- To understand the fundamentals and nuances of conflicts in organizations
- To explore key concepts, factors, theories, types, and models in conflict resolution
- To discover the personality types, leadership styles supporting negotiation skills
- To learn the art of assertiveness and self-confidence
- To experiment, experience and practice conflict resolutions
7 hodin
This course is aimed at people who are about to begin or have just begun a professional career in industry. Designed to build an understanding and appreciation of the corporate workplace, the expectations and behaviours that post graduates will face when starting their career.

Following the course, a mentor will be assigned for a period of 6 months whereby upto 6 meetings will take place (via phone, skype, etc) on a 1-2-1 basis. The purpose of these meetings will be defined between the mentor and the mentee ahead of each session and will be focused on the issues that are most important to the mentee at the time.
4 hodin
Přehled :

Existuje pět fází v procesu Design Thinking (DT) (empathize, definovat problém, nápad, prototyp, test).

V stále složitějším světě řešíme problémy, které mohou vyžadovat zvláštní přístupy. Design Thinking Pomáhá řešit složité problémy. Mastering design-myšlení pomáhá efektivně řešit složité problémy, lépe komunikovat, přesvědčit efektivně, zlepšit obchodní výsledky a zlepšuje organizační a osobní chování a výkon.

Jak DT funguje: učit se od lidí a problémů, najít vzory, designový model (model drift), testovat model, posoudit model a re-inženýr. Vztah mezi DT, inovací a podnikání. Metody a nástroje DT: persona, mapa zúčastněných stran, mapa cestujících zákazníků, plán služeb, inovace obchodního modelu. Aplikace DT: design myšlení, narušující inovace, iterativní přístup, agilní odhadu techniky, kritické myšlení, řešení problémů, týmová práce, vedení připravenost, komunikační dovednosti, technologické vědomí, přední myšlení, mezikulturní a etické kompetence, emocionální inteligence, sebevědomí, vyjednávací dovednosti, řešení konfliktů.

cílů :

Pochopit základy a nuance DT Prozkoumat klíčové koncepty, faktory, teorie, typy a modely v DT K experimentu, zkušenosti a praxi DT

Doručení :

Jedná se o 1 den (4 hodiny) školení a zahrnuje:

přednášky (40% - prezentace teorií, konceptů, modelů a interakcí), skupinové cvičení (30% - skupinová dynamika, hry, skupinová diskuse a cvičení pro řešení konfliktů), individuální aktivity (15% - psaní, navrhování a společná diskuse) a další (15% - videa, čtení).

Poznámka: Vzhledem k povaze tohoto kurzu existuje minimální skupinová velikost 3

14 hodin


INTRODUCTION

International Business Etiquette is not about rules & regulations but is particularly important for personal working or traveling for business.

Knowledge of international business etiquette is relevant for conducting meetings, building relationships with others and demonstrating respect for local culture.

In the business world, good business etiquette means that you act professionally and exercise proper manners when engaging with others in your profession.

OBJECTIVE

This course is design to enhance and Benefits Professional on the following .

- Enhanced Personal & Professional image.
- Mastering International Protocol & personal diplomacy.
- Proficiency and competence in various forms of corporate and diplomatic communication.
- Increased self-confidence in official, formal and informal contacts.
- Sharpened professional communication skills.
- Increased confidence in public relations.
- Perfected understanding of formal and informal dress, including evening attire.
- Enhanced ability to work in international environment, understanding key elements of cross-cultural communication and refined competence in contacts with partners’ from all over the world.
14 hodin
INTRODUCTION

China: a developing country and the world’s second largest economy. China’s rapid market transformation and economic expansion supported by a series of government reforms is now an attractive destination to do business and seek jobs opporrtunites. .

Chinese business culture and etiquette can be a little different than Western business practices. As you start to seek jobs opportunities or expand your business in China, it is important to have at least a basic understanding of Chinese business culture and etiquette. Knowing and practicing common customs will also help you relax, avoid embarrassment, and focus on building success.

When it comes to Chinese business etiquette, there is just one overarching rule:

When in China, do as the Chinese do!

The main learning and development objectives is to lean and gain new skills knowledge in Chinese Business Culture and Social etiquette that helps Corporate Representatives, Professionals to do a job well in China.
21 hodin
INTRODUCTION

- Have you ever felt unsure of yourself in social situations?
- Are you concerned about how to address people or how to propose a toast?
- Where to seat your VIP or even which fork to use?
- Although having proper protocol and etiquette may go by unnoticed, its absence will be duly noted

In this course you will learn

- How to handle social situations with grace and ease.
- You will also experience and learn the art of dining etiquette,
- In a real restaurant setting.

You will learn how to handle all types of crockery and cutlery at casual and formal gatherings and experience special foods without embarrassment.

Whether you are in charge of a social occasion or attending one, you can be a gracious host and appreciative guest!
14 hodin
This course is designed to help Managers and Executives understand the Important and organizational of Press Conference. Participants will be introduced to the important of Press Conference, tools such as understanding the media, building a relationship with the media, writing press releases, preparing press kits, organizing a press conference, and dealing with media interviews. The interactive workshop will also provide useful tips on how to establish and enhance an organization’s responsiveness to the media and how to maintain good relations with media representatives and organizations.

Objectives.

• Developing competencies in the area of organizational of Press Conference

• Increasing the efficiency of Managing Press Conference and Media Enquiries

• Attaining the knowledge of how to get to the underlying needs and expectations of journalist

• Building strong and sustainable relationships with members of the press or media

• Expanding the positive image of the company in the market

• Identifying, reducing, and overcoming objections and barriers

• Developing skills to communicate clearly and effectively

Training Benefits.

• Those who are interested in harnessing the power of public relations to better achieve organizational

goals

• Managers/Executives who need to establish and maintain effective media relations

• Those who need to gain a better understanding of PR tools like press releases, press kits and press

conferences

• Those who wish to learn how to handle media interviews to achieve positive results
7 hodin
Stress is so prevalent in our culture it has almost become a badge of honour. Back to back meetings, competing priorities, working late into the evening are just a few things considered normal. How often are you experiencing signs of distress: inability to eat without pain, stomach upsets or cramps, headaches, imposter syndrome and other low self-worth beliefs. It's time to take a stress detox.
7 hodin
Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:

Rozvíjet silnější představu o různých přístupech k současnému dodání učení. Schopnost spojit aktuální doručení s novými a čerstvými přístupy v poskytování učení. Vytvořte adaptivní a proaktivní učební plán, který by maximalizoval digitalizace a všechny její výhody. Vedení organizace v aplikaci digitální transformace k učeníFormát kurzu

Instructor Led Training prostřednictvím on-line dodání Interaktivní plánování s výstupy Digitální ledovce Kurzy pracují

14 hodin
S více než 70 lety výzkumu podpory, Myers-Briggs Typ Indicator (MBTI) je nejvíce prevalentní psychologické hodnocení dnes. Nástroj MBTI přiděluje čtyřletý testový výsledek jednotlivcům, kteří interpretují své preference, pomáhají v rozvoji osobnosti a pilotují řízení kariéry.

Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na manažery HR, obchodní týmy a jednotlivce organizace, kteří chtějí pracovat prostřednictvím své rozmanitosti a dosáhnout efektivity na osobní a profesionální úrovni.

Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:

Pochopte základní psychologické koncepty za nástrojem MBTI. Vnímejte svůj vlastní typ osobnosti a její dopad na pracoviště. Řízení osobnostních slabin a předních sil. Identifikovat jiné typy osobnosti MBTI na pracovišti a spolupracovat v souladu s tím. Řízení rozdílů mezi týmy a budování lepších spojení.

Formát kurzu

Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.

Možnosti personalizace kurzu

Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
4 hodin
Hodnoty společnosti tvoří a odrážejí její postupy nejen jako podnik, ale také jako organizace. Znalost těchto zásad umožňuje jednotlivcům pochopit kulturu, která motivuje společnost k dosažení jejích cílů. Hodnocení a uplatňování klíčových hodnot je nezbytné pro budování zaměstnanců morálky a jsou velmi potřebné v dnešním pracovišti.

Tento trénink vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na nově najaté zaměstnance a organizační týmy, kteří se chtějí spojit s identitou společnosti, vytvořit zdravé pracovní prostředí a posílit jejich spolupracovní duch.

Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:

Pochopte hodnoty společnosti a uznejte je jako ústřední kameny organizační kultury. Vytvořte pozitivní atmosféru mezi spolupracovníky, zaměstnavateli a klienty. Použijte základní hodnoty, které jste se naučili pro dosažení cílů projektu. Hodnotit roli firemních cílů pro celkový rozvoj charakteru.

Formát kurzu

Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.

Možnosti personalizace kurzu

Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
7 hodin
Emoční inteligence (EI), také známá jako emoční koeficient (EQ), je schopnost identifikovat a spravovat emoce v sobě a ostatních. Vývoj EQ v týmech může zlepšit výkonnost, komunikaci, řízení a vztahy na pracovišti.

Tento trénink vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na týmy, které chtějí posoudit, řídit a hodnotit individuální a týmové EQ.

Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:

Měření individuální EQ pochopit, jak lépe interagovat se svými kolegy. Pochopte emoce a behaviorální styly ostatních lidí, abyste zlepšili vztahy s týmovými kolegy. Použijte emoční inteligenci k vytvoření pozitivního a produktivního pracovního prostředí. Použijte emocionální inteligenci k řešení změn a konfliktů na pracovišti.

Formát kurzu

Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.

Možnosti personalizace kurzu

Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
7 hodin
Vzdálený tým (také známý jako virtuální tým, rozptýlený tým nebo distribuovaný tým) je skupina lidí, kteří pracují společně z různých míst. Vzdálené vedení je nezbytnou manažerskou dovedností pro budování a usnadnění efektivního vzdáleného týmu.

Tento trénink vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na manažery a manažery, kteří chtějí implementovat správné nástroje, dovednosti a metodiky pro řízení vzdálených týmů.

Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:

Prozkoumejte vzdálené vedení, struktury a komponenty, abyste úspěšně přizpůsobili nastavení vzdálené práce. Rozvíjejte důvěru, cíle, kulturu a týmovou práci, abyste vytvořili efektivní a produktivní tým na dálku. Použijte stávající nástroje a technologie ke zlepšení virtuální komunikace a spolupráce. Provádění cílů a metody řízení projektů pro měření výkonu vzdáleného týmu.

Formát kurzu

Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.

Možnosti personalizace kurzu

Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders
14 hodin
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders
- Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
21 hodin
Audience

- Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Influencing and Avoiding Conflict with :

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Course Objectives

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders

Format

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies
21 hodin
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding People and Team Management for:

- Themselves
- Their colleagues (peers)
- Their bosses
- Their team members
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Appreciate how to manage, motivate and develop their team members
- Manage their internal and external customers and stakeholders
- Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
35 hodin
Communication skills have long been recognised as essential to professional success and many a career has stalled, faltered or stagnated thanks to a lack of communication skills. Contrary to urban myth, few of us are born with this skill, instead most have either practised or learned from mistakes. This course is designed to assist delegates to improve their communication skills and in consequence their ability to work with others.

Mediation skills are subtly yet meaningfully different. Excellent communication is a pre-requisite but more important is the ability to listen and take note of what is being said. The role of the mediator is to help parties reach a solution to their problem and to arrive at an outcome that both parties are happy to accept. Mediators avoid taking sides, making judgements or giving guidance. They are simply responsible for developing effective communications and building consensus between the parties. This course also covers the wider range of skills, in addition to communication, that are required to be an effective mediator.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at persons working in an international business environment who wish to quickly improve their listening, speaking and writing skills to be more effective leaders and team members.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn tools and tactics to quickly expand their workplace English vocabulary.
- Focus on only the relevant parts of the English language needed to be more effective at work.
- Gain confidence in their ability to communicate with authority by phone, email and in meetings.
- Practice techniques to influence and persuade customers, managers, and peers.
- Apply a systematic approach to continue improving their Business English skills after the training.
7 hodin
Práce v týmu přináší výzvy v oblasti komunikace, týmové práce a efektivity. Ačkoli techniky pro překonání těchto výzev nejsou komplikované, jejich implementace v reálném životě vyžaduje závazek a praxi.

Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vedoucí týmu a členy týmu, kteří chtějí zlepšit způsob, jakým komunikují, spolupracují a vzájemně komunikují. Sledováním řady postupů mohou týmy tyto dovednosti zlepšit, což vede k produktivnější práci a šťastnějšímu pracovnímu životu.

Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:

Identifikovat a řešit společné problémy v tom, jak komunikují a reagují na ostatní v práci. Zlepšit efektivitu práce, se kterou se provádí jako tým. Pochopte jednotlivce, jakož i kolektivní potřeby týmu tak, aby lépe řídili a řídili jejich úsilí. Pochopte smysl a význam emocionální inteligence jako ukazatele a průvodce ke zlepšení lidských vztahů na pracovišti.

Formát kurzu

Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.

Možnosti personalizace kurzu

Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
7 hodin
Audience

Managers, Team Leaders and staff members who feel that:

- They are attending too many meetings
- Their time is being “stolen” by other people
- They cannot get to the bottom of their day’s work because of a lack of planning, foresight or prioritisation

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage meetings effectively – respecting the time pressures of those whom they invite to meetings
- Follow the standard processes for calling, managing and preparing the output of meetings
- Appreciate more widely some of the ways of managing themselves and their time more efficiently: to work smarter not harder…
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at trainers, consultants, leaders and communicators in any fields who wish to apply the Art of Hosting methods to facilitate online meetings more effectively on different virtual platforms (Zoom, Google Meet, Slack, etc.)

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the concepts, methods, and mindset behind Art of Hosting or Participatory Leadership.
- Learn how to facilitate effective online meetings for remote participants by applying the Art of Hosting techniques.
- Create a safe and engaging virtual environment for Art of Hosting by setting the right tone and mindset.
- Manage the online Art of Hosting sessions more efficiently by choosing a suitable platform and getting comfortable with the technology.
- Keep participants engaged by stimulating online conversations through interactive tools (live chat, whiteboard, breakout rooms, etc.)
- Build deeper connections with participants and other practitioners in order to learn collectively and gain valuable insights.
21 hodin
Audience

Staff who need to be fully prepared to deliver presentations:

- To their teams
- To clients
- To other audiences internal to the company
- To other audiences external to the company

Format of the course

A combination of:

- Facilitated Discussions
- Delegate Presentations – with full feedback

By the end of the course, delegates will be able to:

- Prepare and structure an effective presentation
- Prepare themselves properly for that presentation
- Deliver that presentation with confidence
- Use the various visual aids that a presenter might choose to employ in creating a stimulating presentation
- Deal with the different types of people who they will encounter in their presentations
14 hodin
This course aims to improve public speaking skills of the trainees by practical exercises supported by relevant theory.

It's designed for everyone, mostly conference speakers and team-meeting presenters.
7 hodin
This course aims to improve PowerPoint skills of the trainees by practical exercises supported by relevant theory. It’s designed for everyone, mostly presentation designers, but also conference speakers and team-meeting presenters.

Last Updated:

Nadcházející Soft Skills Školení

Víkendové Soft Skills kurzy, Večerní Soft Skills školení, Soft Skills přijímač, Soft Skills vedené školitelem, Víkendové Soft Skills školení, Večerní Soft Skills kurzy, Soft Skills koučování, Soft Skills lektor, Soft Skills školitel, Soft Skills počítačová školení, Soft Skills počítačové kurzy , Soft Skills kurzy, Soft Skills školení, Soft Skills on-site, Soft Skills uzavřená školení, Soft Skills individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions