Návrh Školení

Úvod

Přehled Managing Remote Teams

  Výhody práce na dálku Mylné představy o práci na dálku Vedení na dálku a odpovědnost

Zkoumání základů vzdáleného Leadership

  Struktura řízení virtuálního týmu Komponenty a kompetence Kulturní rozdíly

Úprava nastavení vzdálené práce

  Typy vzdálených týmů Adaptační fáze Plánování přechodu

Budování efektivního vzdáleného týmu

  Respekt, důvěra, kultura a hodnoty Sdílená vize, cíle a vlastnictví Vytváření týmové práce

Práce se vzdáleným týmem

  Delegování úkolů Setkání a spolupráce Virtuální komunikace Virtuální koučink

Měření výkonu vzdálených týmů

  Goal setting Management projektů a úkolů Zpětná vazba Rozvoj kariéry

Použití technologie ke správě vzdálených týmů

  Nástroje pro sledování času, sdílení souborů a cloudové úložiště Communication Školicí řešení

Zkoumání osvědčených postupů pro práci na dálku

  Přehodnocení pracovního prostoru Transparentnost a odpovědnost Týmové propojení a uznání

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Zkušenosti s vedením nebo vedením týmu

Publikum

 • Manažeři
 • Vedoucí pracovníci
 7 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kategorie