Návrh Školení

Řešení problémů a neustálé zlepšování

    Strategie řešení problémů Analýza příčiny Identifikace příležitostí Inovativní myšlení

Vliv: vyprávění příběhu založené na datech

    Porozumění vašemu publiku Efektivní prezentace dat – šíření vašeho sdělení Význam vizualizace dat

Ovlivněte efektivitu a změňte vedení

    Typy ovlivňování Zvládání obtížných situací Změňte myšlení vedení

Projektový management

    6 kroků projektového řízení
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kategorie