Návrh Školení

Úvod

  Role vedoucích žen v organizaci Potřeba vedoucích žen

Kultivace sebeuvědomění

  Identifikace vašich silných stránek Budování sebevědomí jako vůdce

Obnovení image vůdce

  Pochopení rozmanitosti stylů vedení „Obraz očekávaný od vedoucích žen“ vs „Obraz očekávaný od mužských vůdců“ Rozpoznání image lídra, kterým chcete být

Naučte se základnímu chování vůdce

  Řízení emocí Rozhodování Stanovení cílů Motivování a růst podřízených

Uplatňování vlivu v organizaci

  Uvědomte si svou sílu ovlivňovat Přemýšlejte o svém vlastním neustálém růstu Interakce se svými mentory

Rozvíjení strategické perspektivy

  Porozumění vaší organizaci z vyšší perspektivy Porozumění významu strategického plánování Naučit se základním analytickým metodám

Dělání závazků

  Realizace krátkodobého a dlouhodobého růstu Nastavení budoucích akčních plánů Poskytování Peer Counselling

Dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

  Snaha o kariérní postup Rozšiřování možností

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Business manažerské zkušenosti

Publikum

 • Vůdkyně a kandidátky
 • Vedoucí a kandidátky
 7 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (4)

Související kategorie