Data Analysis Počítačové Kurzy

Data Analysis Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Data Analysis školení České republice.

Data Analysis Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data engineers and analysts who wish to learn beginner to intermediate-level knowledge of using AWS Glue to set up a data pipeline. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of AWS Glue.
 • Set up an AWS Glue pipeline.
 • Set up AWS Glue crawlers and jobs.
 • Learn how to use AWS Glue transformations.
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data analysts and anyone who is interested to learn how to use and integrate Tableau, Python, R, and SQL for data visualization and analysis. By the end of this training, participants will be able to:
 • Perform data analysis using Python, R, and SQL.
 • Create insights through data visualization with Tableau.
 • Make data-driven decisions for business operations.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at analysts who wish to use TM1 to analyze and customize reports and templates for data in a database. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to analyze data using IBM Planning Analytics.
 • Create custom views of the data in a database.
 • Build reports and forms that communicate with TM1.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to use the MongoDB Aggregation Framework to perform data analysis while simplifying complex operations and aggregation pipelines. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB for data analysis.
 • Understand the concepts and stages of the MongoDB Aggregation Framework.
 • Learn about the basic structure, syntax, and operations for aggregation.
 • Learn how to handle advanced operations in aggregation.
 • Apply some optimization tools and techniques to improve aggregation performance.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers and system administrators who wish to learn and use Sisense for big data manipulation and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn the fundamental concepts of Sisense and how it works.
 • Create a Sisense dashboard to visualize big data and execute data-driven business decisions.
 • Merge and manage data from multiple sources.
 • Utilize Sisense for quick data manipulation and visualization.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at business professionals who wish to learn intermediate-level skills for managing organizational charts using OrgPlus 6. By the end of this training, participants will be able to:
 • Handle large data sets with sophisticated formatting tools.
 • Create data visualization reports and directories.
 • Use OrgPlus printing, exporting, and publishing features.
 • Navigate complex charts with ease.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data analysts or anyone who wishes to use AWS QuickSight data analysis and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the basic concepts of AWS QuickSight.
 • Use AWS QuickSight to create data analysis, reports, and insights.
 • Use AWS to create relationships between data for enhanced analysis.
 • Learn different types of visualizations in understanding data.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to use and integrate SQL, Python, and Tableau to perform complex data analysis, processing, and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary environment to perform data analysis with SQL, Python, and Tableau.
 • Understand the key concepts of software integration (data, servers, clients, APIs, endpoints, etc.).
 • Get a refresher on the fundamentals of Python and SQL.
 • Perform data pre-processing techniques in Python.
 • Learn how to connect Python and SQL for data analysis.
 • Create insightful data visualizations and charts with Tableau.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data scientists and data analysts who wish to learn how to use each tool in the developer tool palette in Alteryx Designer. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn to use and configure all the tools in the developer tab.
 • Design efficient workflows in Alteryx using the dynamic, validation, and testing tools.
 • Learn how to use API tools to download and parse web data.
 • Use Alteryx scripting tools, including Python and R.
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to perform product and user analysis using Mixpanel. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to use Mixpanel as a web analytics tool.
 • Understand the Mixpanel concepts and implementation.
 • Understand and interpret event data.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at analysts who wish to use Matomo to perform web analytics tasks such as generating a detailed report on the usage of a website. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand how Matomo works in analyzing web data.
 • Learn how data is collected and tracked with Matomo.
 • Understand and interpret Matomo reports.
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn how Datadog works in monitoring servers, databases, and cloud-based applications and services. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand how the Datadog monitoring tool works.
 • Understand the Datadog core concepts and features.
 • Configure Datadog for infrastructure monitoring and account management.
 • Use Datadog Application Performance Monitoring (APM) and continuous profiling.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to set up, deploy, and manage data analytics solutions using Databricks. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and configure Databricks.
 • Understand how Databricks and Apache Spark work together.
 • Learn how to load and transform data in Databricks.
14 hodin
IBM SPSS Modeler je software používaný pro data mining a textové analýzy. Poskytuje soubor nástrojů pro těžbu dat, které mohou vytvářet prediktivní modely a provádět úkoly analytiky dat. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na analytiky údajů nebo kdokoli, kdo by chtěl použít SPSS Modeler k provádění datových činností. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Pochopte základní principy datového těžby. Naučte se, jak importovat a hodnotit kvalitu dat s modelem. Vývoj, implementace a hodnocení datových modelů efektivně.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
35 hodin
Účastníci, kteří dokončí tento výcvik vedený instruktorem, získá praktické, reálné pochopení Big Data a jeho souvisejících technologií, metodik a nástrojů. Účastníci budou mít příležitost tuto znalost uplatnit prostřednictvím praktických cvičení. Skupinová interakce a zpětná vazba instruktorů tvoří důležitou součást třídy. Kurz začíná úvodem do elementárních konceptů Big Data, pak postupuje do programovacích jazyků a metod používaných k provedení Data Analysis. Konečně diskutujeme o nástrojích a infrastruktuře, která umožňují Big Data skladování, distribuované zpracování a Scala kapacitu. Formát kurzu
  Částečná přednáška, částečná diskuse, praktická praxe a implementace, příležitostné zkoušky na měření pokroku.
21 hodin
R is a very popular, open source environment for statistical computing, data analytics and graphics. This course introduces R programming language to students.  It covers language fundamentals, libraries and advanced concepts.  Advanced data analytics and graphing with real world data. Audience Developers / data analytics Duration 3 days Format Lectures and Hands-on
14 hodin
Elasticsearch je open-source distribuovaný vyhledávač. Je běžně používán společně s Logstash (data-shromažďování a log-parsing motor) a Kibana (analytické a vizualizace platformy) vytvořit "ELK stack". Tento výcvik vedený instruktorem je zaměřen na vývojáře softwaru, kteří chtějí vytvořit vyhledávací a analytické řešení pomocí Elasticsearch. Výcvik začíná diskusi o Elasticsearch architektuře, včetně jejího distribuovaného modelu a vyhledávacího API. To je následováno vysvětlením funkčnosti Elasticsearch's a jak ji nejlépe integrovat do stávající aplikace. Hand-on cvičení tvoří důležitou součást výcviku a poskytují účastníkům příležitost uplatnit své znalosti a zároveň dostávat zpětnou vazbu o jejich realizaci a pokroku. Formát kurzu
  Velký důraz na živou praxi. Většina konceptů se učí prostřednictvím vzorků, cvičení a praktického rozvoje.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
7 hodin
This course covers how to use Hive SQL language (AKA: Hive HQL, SQL on Hive, HiveQL) for people who extract data from Hive
35 hodin
In the first part of this training, we cover the fundamentals of MATLAB and its function as both a language and a platform.  Included in this discussion is an introduction to MATLAB syntax, arrays and matrices, data visualization, script development, and object-oriented principles. In the second part, we demonstrate how to use MATLAB for data mining, machine learning and predictive analytics. To provide participants with a clear and practical perspective of MATLAB's approach and power, we draw comparisons between using MATLAB and using other tools such as spreadsheets, C, C++, and Visual Basic. In the third part of the training, participants learn how to streamline their work by automating their data processing and report generation. Throughout the course, participants will put into practice the ideas learned through hands-on exercises in a lab environment. By the end of the training, participants will have a thorough grasp of MATLAB's capabilities and will be able to employ it for solving real-world data science problems as well as for streamlining their work through automation. Assessments will be conducted throughout the course to gauge progress. Format of the Course
 • Course includes theoretical and practical exercises, including case discussions, sample code inspection, and hands-on implementation.
Note
 • Practice sessions will be based on pre-arranged sample data report templates. If you have specific requirements, please contact us to arrange.
14 hodin
Audience Analysts, researchers, scientists, graduates and students and anyone who is interested in learning how to facilitate statistical analysis in Microsoft Excel. Course Objectives This course will help improve your familiarity with Excel and statistics and as a result increase the effectiveness and efficiency of your work or research. This course describes how to use the Analysis ToolPack in Microsoft Excel, statistical functions and how to perform basic statistical procedures. It will explain what Excel limitation are and how to overcome them.
35 hodin
Participants who complete this training will gain a practical, real-world understanding of Data Science and its related technologies, methodologies and tools. Participants will have the opportunity to put this knowledge into practice through hands-on exercises. Group interaction and instructor feedback make up an important component of the class. The course starts with an introduction to elemental concepts of Data Science, then progresses into the tools and methodologies used in Data Science. Audience
 • Developers
 • Technical analysts
 • IT consultants
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Microsoft Excel je nejoblíbenější software pro obchodní analýzu, reporting a strategii na světě. Power BI je nástroj business intelligence pro vizualizaci dat na provozní úrovni podnikání. Tento instruktorem vedený živý trénink (na místě nebo na dálku) je zaměřen na analytiky dat, kteří se chtějí naučit techniky pro přípravu dat v Excel a poté je vizualizovat v Power BI . Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Porozumět principům analýzy dat, cílům analýzy dat a přístupům k analýze dat.
 • Pro komplexní výpočty použijte vzorce DAX v Power BI .
 • Vytvářejte a používejte vizualizace a grafy pro konkrétní případy analýzy.
 • Importujte pomocí Power View a přesuňte se z Power BI založeného na Excel na nezávislý Power BI .
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
42 hodin
Data analytics is a crucial tool in business today. We will focus throughout on developing skills for practical hands on data analysis. The aim is to help delegates to give evidence-based answers to questions:  What has happened?
 • processing and analyzing data
 • producing informative data visualizations
What will happen?
 • forecasting future performance
 • evaluating forecasts
What should happen?
 • turning data into evidence-based business decisions
 • optimizing processes
The course itself can be delivered either as a 6 day classroom course or remotely over a period of weeks if preferred. We can work with you to deliver the course to best suit your needs.
14 hodin
Pandas is a Python package that provides data structures for working with structured (tabular, multidimensional, potentially heterogeneous) and time series data.
21 hodin
It is estimated that unstructured data accounts for more than 90 percent of all data, much of it in the form of text. Blog posts, tweets, social media, and other digital publications continuously add to this growing body of data. This instructor-led, live course centers around extracting insights and meaning from this data. Utilizing the R Language and Natural Language Processing (NLP) libraries, we combine concepts and techniques from computer science, artificial intelligence, and computational linguistics to algorithmically understand the meaning behind text data. Data samples are available in various languages per customer requirements. By the end of this training participants will be able to prepare data sets (large and small) from disparate sources, then apply the right algorithms to analyze and report on its significance.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
14 hodin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at HR professionals and recruitment specialists who wish to use analytical methods improve organisational performance. This course covers qualitative as well as quantitative, empirical and statistical approaches. Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Cílem tohoto kurzu je poskytnout jasné porozumění používání SQL pro různé Databáze (Oracle, SQL Server, MS Access...). Znalost analytických funkcí a Jak se připojit k různým tabulkám v databázi pomůže delegátům přesunout analýzu dat operace na straně databáze, namísto toho dělat to v MS Excel aplikace. To může také pomáhá při vytváření jakéhokoli IT systému, který používá jakékoli relační databázi.
28 hodin
R je populární programovací jazyk v finančním průmyslu. Používá se v finančních aplikacích od základních obchodních programů až po systémy řízení rizik. V tomto výcviku vedeném instruktorem se účastníci naučí, jak používat R k vývoji praktických aplikací pro řešení řady specifických problémů souvisejících s financí. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Pochopte základní principy programovacího jazyka R Vyberte a použijte R balíčky a techniky pro organizaci, vizualizace a analýzu finančních údajů z různých zdrojů (CSV, [0), databází, webu atd.) Vytvořte aplikace, které řeší problémy související s přidělováním aktiv, analýzou rizik, investiční výkonností a dalšími Řešení problémů, integrovaná implementace a optimalizace aplikace R
publikum
  Vývojáři analytici množství
Formát kurzu
  Částečná přednáška, částečná diskuse, cvičení a těžká praxe
Poznámka
  Cílem tohoto školení je poskytnout řešení některých zásadních problémů, kterým čelí finanční profesionálové. Pokud však máte konkrétní téma, nástroj nebo techniku, kterou chcete doplnit nebo dále vypracovat, kontaktujte nás prosím, abyste to uspořádali.
21 hodin
Znalost znalostí v databázích (KDD) je proces objevování užitečných znalostí z sběru dat. Reálné aplikace pro tuto techniku těžby dat zahrnují marketing, detekci podvodů, telekomunikace a výrobu. V tomto živém kurzu vedeném instruktorem představujeme procesy zapojené do KDD a provádíme řadu cvičení pro praxi provádění těchto procesů. publikum
  Data analytici nebo někdo, kdo se zajímá o to, jak interpretovat data k řešení problémů
Formát kurzu
  Po teoretické diskusi o KDD bude instruktor předkládat případy v reálném životě, které vyzývají k aplikaci KDD k řešení problému. Účastníci připraví, vybírají a vyčistí vzorkové datové soubory a využívají své předchozí znalosti o údajích k navrhování řešení založených na výsledcích jejich pozorování.
14 hodin
Apache Kylin je extrémní, distribuovaný analytický motor pro velké údaje. V tomto živém tréninku vedeném instruktorem se účastníci naučí, jak používat Apache Kylin k instalaci datového skladu v reálném čase. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Spotřeba streamingových dat v reálném čase pomocí Kylin Používejte Apache Kylin's výkonné funkce, bohatý SQL rozhraní, spark kubing a subsekundní dotaz latence
Poznámka
  Používáme nejnovější verzi Kylin (na základě tohoto textu, Apache Kylin v2.0)
publikum
  Big Data inženýr [ 0 ] analytici
Formát kurzu
  Částečná přednáška, částečná diskuse, cvičení a těžká praxe

Last Updated:

Víkendové Data Analysis kurzy, Večerní Data Analysis školení, Data Analysis přijímač, Data Analysis vedené školitelem, Víkendové Data Analysis školení, Večerní Data Analysis kurzy, Data Analysis koučování, Data Analysis lektor, Data Analysis školitel, Data Analysis počítačová školení, Data Analysis počítačové kurzy , Data Analysis kurzy, Data Analysis školení, Data Analysis on-site, Data Analysis uzavřená školení, Data Analysis individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions