Návrh Školení

Úvod

  Proces Data Science Role a odpovědnosti datového vědce

Příprava vývojového prostředí

  Knihovny, rámce, jazyky a nástroje Místní vývoj Vývoj založený na spolupráci na webu

Sběr dat

  Různé typy strukturovaných dat Lokální databáze Databázové konektory Běžné formáty: xlxs, XML, Json, csv, ...
Nestrukturovaná kliknutí, cenzoři, chytré telefony
 • API
 • Internet of Things (IoT)
 • Dokumenty, obrázky, videa, zvuky
 • Případová studie: Průběžné shromažďování velkého množství nestrukturovaných dat
 • Datové úložištěRelační databáze Nerelační databáze Hadoop: Distribuovaný systém souborů (HDFS) Spark: Resilient Distributed Dataset (RDD) Cloudové úložiště
 • Příprava dat
 • Příjem, výběr, čištění a transformace Zajištění kvality dat – správnost, smysluplnost a bezpečnost Zprávy o výjimkách

   Languages používané pro přípravu, zpracování a analýzu

  Jazyk R Úvod do R Manipulace s daty, výpočty a grafické zobrazení

   Python Úvod do Python

  Manipulace, zpracování, čištění a drcení dat

   Analýza dat
  Průzkumná analýza Základní statistiky Návrh vizualizací Porozumět datům
 • Kauzalita
 • Vlastnosti a transformace
 • Machine Learning Pod dohledem vs

   Kdy použít jaký model
  Natural Language Processing (NLP)
 • Data Visualization
 • Osvědčené postupy Výběr správného grafu pro správná data Barevné palety Posun na další úroveň Řídicí panely Interaktivní vizualizace
 • Vyprávění s daty
 • Shrnutí a závěr
 • Požadavky

  • Obecná znalost databázových konceptů
  • Základní pochopení statistiky
   35 hodiny

  Počet účastníků  Price per participant

  Reference (2)

  Související kategorie