Návrh Školení

======== Den 01 ========

Úvod do RDMS (systém relační databáze Management)

  Oracle RDMS a jazyk SQL

Jak jsou data uložena v RDMS

  Tabulky, záznamy a sloupce

Připojení k databázi Oracle

  Příkazový řádek vs GUI Přihlášení: server, databáze, přihlašovací údaje

Analýza dat s SQL

  Dotazování databáze pomocí SELECT Filtrování dat pomocí WHERE Řazení dat pomocí ORDER BY Dotazování více tabulek pomocí spojení Seskupování dat pomocí GROUP BY Použití agregačních funkcí k provádění výpočtů na výsledných datech Filtrování skupin pomocí HAVING

Úvod do Python

  Crash kurz na syntaxi Python

Připojení k databázi Oracle

  Přihlášení: server, databáze, přihlašovací údaje

Analýza dat s Python

  Dotazování do databáze Filtrování, řazení a počítání dat Pokročilé dotazy

======== Den 02 ========

Úvod do vizualizace dat s TIBCO Spotfire

Připojení k serveru Spotfire

  Webový klient vs nainstalovaný klient

Import dat

Data Visualization

  Sloupcový graf Čárové grafy Koláčový graf

Filtrování dat

Prezentační strategie s TIBCO Spotfire

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Znalost konceptů analýzy dat

Publikum

 • Business analytiků
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (1)

Související kategorie