Návrh Školení

Úvod

  Přehled IBM TM1 Nastavení a navigace TM1 Zkoumání komponent TM1

IBM Planning Analytics Workspace

  Začínáme s pracovním prostorem Planning Analytics Práce s knihami a zobrazeními Přizpůsobení zobrazení krychle Organizace práce Prozkoumávání výsledkových listin Zadávání a šíření dat

IBM Planning Analytics pro Microsoft Excel

  Začínáme s Planning Analytics pro Microsoft Excel Připojení ke zdroji dat Analýza dat Práce s daty a sestavami Prozkoumávání dat TM1

Operace TM1

  Konfigurace systému a funkcí Planning Analytics Porozumění operacím serveru TM1 Admin Zabezpečení Planning Analytics Správa uživatelů a skupin Sledování systému a výkonu Porozumění závislosti na krychlích Replikace a řízení krychlí Vytváření dynamických sestav s aktivními formuláři Používání aplikací TM1 Analýza a zadávání dat do přehledů IBM Planning Analytics

TM1 REST API

  Přehled rozhraní TM1 REST API Začínáme s rozhraním TM1 REST API Správa a ověřování relací Práce s metadaty Reprezentace dat TM1 Šíření dat TM1 REST API Správa databázových prostředků TM1 pomocí serveru pro správu TM1

TM1 Web

  Přehled TM1 Web Práce s webovými listy a grafy Prozkoumávání dat a úpravy podmnožin Správa TM1 Web

Odstraňování problémů

Shrnutí a další kroky

Požadavky

 • Pochopení datové analytiky
 • Znalost Microsoft Excelu

Publikum

 • Analytici
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kategorie