Návrh Školení

Úvod

Systémový software ArcGIS

  Co je GIS? Verze ArcGIS Vrstvy, atributy, funkce, výběry a tabulky atributů

Geoprostorová a prostorová data

  Vektorová vs rastrová data Projekce metadat a souřadnicové systémy

Příprava vývojového prostředí

  Instalace a konfigurace ArcGIS Desktop

ObloukGIS a jeho funkce

  Aplikace a vizualizace prostorových dat Identifikace prvků a hodnot Vytváření výběrů Přibližování a měření Použití geometrie ShapeFile Pracovní souřadnicové systémy Použití ArcCatalog Úprava metadat

Rastrová data

  Zobrazení rastrů Sloučení rastrů Převzorkování a reklasifikace rastrů Oříznutí rastru Extrahování hodnotových bodů rastru Georeferencování rastru

Vektorová data

  Použití atributů ShapeFile Prostorové spojování s tabulkovými daty Vytváření choropletových map

Uspořádejte Mapy

  Přidání dat do mapy Import dat Úprava vlastností a symboliky

Vytváření dat

  Implementace nových datových souborů Kreslení nových prvků Vykreslování bodů Spojování dat Ořezávání dat Vytváření vyrovnávacích pamětí

Finalizace a optimalizace

  Používání rozložení map Práce s mapou lokátoru Vytváření legend Implementace měřítek a titulků Export a tisk map

Shrnutí a závěr

 

-----------------------------------------------

*ArcGIS je ochranná známka, servisní známka a registrovaná známka společnosti Esri ve Spojených státech, EU a dalších mezinárodních jurisdikcích. Společnost Esri nekontrolovala úplnost, přesnost nebo kvalitu tohoto školení, a proto tento školicí kurz nepodporuje, nesponzoruje ani se k němu nepřidružuje.

Požadavky

 • Pochopení základních konceptů prostorových dat.

Publikum

 • Terénní ekologové
 • Manažeři ochrany
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (3)

Související kategorie