Customer Relationship Management (CRM) Počítačové Kurzy

Customer Relationship Management (CRM) Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Customer Relationship Management (CRM) školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Customer Relationship Management (CRM) Podkategorie

Customer Relationship Management (CRM) Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
28 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn the fundamentals of SAP ASE (SAP Adaptive Server Enterprise) Database Administration as they step through the creation and deployment of a sample SAP ASE Database System.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure SAP ASE for data storage as well as transactional operations.
- Understand and use SAP ASE components, tools, and utilities.
- Integrate SAP ASE with non-SAP ASE applications.
14 hodin
Přehled
Salesforce je přední světová platforma CRM (pro řízení vztahů se zákazníky). Salesforce Development je založená vývojářská platforma pro vytváření aplikací v reálném čase.

Tento instruktor vedený, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně) je zaměřen na webové vývojáře, kteří chtějí vytvářet aplikace v reálném čase pomocí Salesforce Development.

Na konci tohoto školení budou účastníci moci:

- Vytvořte aplikaci reálného času pomocí programovacího jazyka Apex.
- Vytvořte testovací třídy s Apex pro zvýšení rozsahu kódu v Salesforce.
- Ceate a používat webové služby REST a SOAP pomocí Apex.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Hodně cvičení a cviku.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at marketing staff, sales staff, and customer service representatives who wish to use set up, manage, and monitor Salesforce and its capabilities to serve their customers better.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up their Salesforce account to manage profile, track activities, customize views and layout, and personalize settings.
- Use Salesforce features and tools to attract, attain, and service existing and potential customers.
- Create reports and dashboards to generate useful analytics and insights for the business.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to implement, develop and adapt applications for Unicode support.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the difference between RICEF programs under Unicode and non-Unicode environments.
- Address issues that result from Unicode vs non-Unicode environments.
- Gather requirements and estimate the duration of an SAP Unicode Conversion.
- Implement an SAP Unicode Conversion and measure the impact.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at persons who wish to use Veeva Commercial Cloud Engagement applications to deliver a personalized customer experience across multiple channels.

By the end of this training, participants will be able to:

- Personalize customer interactions using Veeva CRM.
- Plan and execute enterprise events using Veeva Digital Events.
- Align sales territories using Veeva Align.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use ABAP to build data oriented applications in SAP BW.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing.
- Write clean, well-structured ABAP code oriented at data management.
- Model complex data flows and queries.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at end users who wish to understand SAP Business Suite 7 and operate its prominent features to better manage a cross-functional organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Navigate SAP Business Suite 7's UI.
- Understand the difference between SAP Business Suite and other SAP packages.
- Understand the relationship between SAP Business Suite's foundational components.
- Carry out common operations inside SAP Business Suite's foundational components.
28 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at analysts who wish to use SAP Business Warehouse (BW) and SAP Business Intelligence (BI) to organize, evaluate and interpret critical business data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how SAP Business Warehouse (BW) ties in with other SAP systems.
- Use SAP Business Warehouse (BW) to grapple large amounts of data from different sources.
- Apply Business Intelligence (BI) techniques to make better business decisions.
- Migrate complicated Excel spreadsheet data to the more efficient SAP Business Warehouse (BW) centralized database.
- Resolve inconsistencies in data that is sourced from multiple stores.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at business analysts, consultants, and other corresponding personnel who wish to employ SAP PM for sustaining the performance of business units.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the SAP PM software.
- Integrate the features of SAP PM into the IT structure of their business.
- Utilize SAP PM as a tool for executing the responsibilities of maintenance roles.
- Make use of SAP PM reports to resolve the needs of clients.
- Recognize the importance of SAP PM implementations to plant workflow and the safety of work personnel.
14 hodin
Přehled
Veeva Vault je platforma pro správu obsahu a close Application Applications for Life Sciences společnosti.

Tento instruktorLED, živý trénink (online nebo na místě) je zaměřen na koncové uživatele, kteří chtějí používat VEVO trenéři, aby lépe spravovali dokumenty a data společnosti Life. Věstvím budou mít schopnost řídit dokumenty, informace o trati produktů a spolupracovat s dalšími členy týmu.

Interaktivní přednáška a diskuse.
Handson Impleary v prostředích. Možnosti přizpůsobení kurzu
Chceteli požádat o přizpůsobený výcvik pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste se mohli zarezervovat.
35 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at persons who wish to better manage a warehouse using SAP EWM.

By the end of this training, participants will be able to:

- Manage large volumes of goods moving in and out of the warehouse.
- Integrate warehouse and distribution processes with the broader supply chain.
- Optimise inventory tracking in real time.
- Reduce warehouse costs of processes, labor, and stock.
35 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to install, configure, and manage an SAP application server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup and configure an SAP system.
- Manage users, jobs, data and communications.
- Maintain the operational environment.
- Monitor an SAP system in production.
- Improve the performance of an SAP system.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at software developers who wish to use SAP Hybris to define build, and deploy online e-commerce applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build an SAP Hybris clustered landscape.
- Install, configure, and edit the SAP Hybris system.
- Administrate an SAP Hybris landscape in a production environment.
- Conduct tests and performance analysis on an SAP Hybris landscape.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at administrators who wish to use Salesforce Lightning to create web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build responsive applications with Salesforce Lightning.
- Develop applications with little to no code.
- Create a lightning application from scratch.
14 hodin
Přehled
SAP SD (Sales and Distribution) je modul v SAP ERP pro obchodní procesy vyžadované při prodeji, přepravě a fakturaci produktů.

Toto školení vedené instruktorem, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na funkční konzultanty, kteří si přejí vytvořit obchodní proces pro správu produktů pomocí SAP SD.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Definujte organizační strukturu v systému SAP .
- Pochopte a implementujte kmenová data do SAP SD.
- Vytvářejte v SAP dotazy, nabídky, prodejní objednávky a faktury.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
7 hodin
Přehled
SAP MM (Material Management) is a module in SAP. SAP MM consists of four components master data, purchasing, inventory, and material resource planning, all of which are essential to business processes.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at functional consultants who wish to manage procurement operations in a company with SAP MM.

By the end of this training, participants will be able to:

- Preform end-to-end transactional activities in the SAP system.
- Create and maintain MM master data in the SAP system.
- Understand the organizational structure in the SAP system.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
Microsoft Dynamic 365 je cloudový CRM (Customer Relationship Management ) a ERP (Enterprise Resource Planning) hybrid.

Toto školení vedené instruktorem, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na obchodní analytiky, kteří chtějí optimalizovat marketingové a prodejní procesy pomocí Microsoft Dynamic 365.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Pomocí různých modulů v aplikaci Microsoft Dynamic 365 můžete řídit toky procesů.
- Integrujte Power Platform do Microsoft Dynamics 365.
- Struktura různých běžných datových modelů, jako jsou záznamy, grafy segmentů a další.
- Automatizujte procesy pomocí integrace Microsoft Flow.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
Salesforce CPQ (formerly Steelbrick CPQ) is a highly configurable “Quote-to-Cash” application built on top of the Salesforce platform and is used for efficiently generating and delivering quotes, contracts and invoices to customers.

In this instructor-led, live training, participants will learn the architecture, design and operational features that make up Salesforce CPQ as they step through the set up, configuration and maintenance of a sample Salesforce CPQ installation.

Audience

- Beginning administrators
- Consultants
- Sales OPS
- IT managers
- Power users

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hodin
Přehled
HubSpot je softwarová společnost, která poskytuje nástroje pro marketing, webovou analýzu a správu obsahu. HubSpot CRM je cloudová aplikace, která umožňuje prodejním týmům zlepšit prodejní proces, synchronizovat komunikaci a další.

Toto školení vedené instruktory (na místě nebo na dálku) je zaměřeno na obchodníky, kteří si přejí vytvořit a optimalizovat prodejní a marketingový proces pomocí HubSpot CRM.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- K plánování schůzek použijte nástroje schůzky HubSpot.
- Optimalizujte obchodní operace pomocí HubSpot CRM.
- Vytvářejte plně funkční panely a sestavy pro analýzu dat.
- Automatizujte prodejní a marketingový pracovní postup.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
7 hodin
Přehled
Odoo je all-in-one podnikový software pro správu, který tvoří kompletní sadu řešení pro různé obchodní aplikace včetně CRM, e-commerce, fakturace, účetnictví, výroby, řízení skladů a projektů a zásob.

Toto školení vedené instruktory, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na koncové uživatele, kteří si přejí používat Odoo ke zlepšení svých obchodních operací.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Pochopit, jak implementovat systém Odoo CRM ve své vlastní organizaci.
- Plánujte, analyzujte a Odoo obchodní funkce a procesy na funkce Odoo .
- Integrujte Odoo s dalšími nástroji a aplikacemi třetích stran.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the ABAP programming language to create SAP applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a development environment to start writing SAP applications.
- Read, understand, write, modify, execute and debug ABAP code.
- Deploy applications for SAP enterprise systems.
21 hodin
Přehled
SAP S/4 HANA (S/4Hana) is SAP's next generation business suite and is built on SAP's in-memory HANA database platform.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at functional consultants who wish to setup, migrate and manage the SAP S/4 HANA Business Suite.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure SAP S/4 Hana on premise or in the cloud.
- Understand SAP S/4 Hana architecture and capabilities
- Migrate from existing versions of SAP Business Suite to to SAP S/4 Hana
- Understand how security is implemented in SAP S/4 Hana
- Improve mobility of SAP applications using SAP Fiori
- Test, debug and deploy SAP S/4 Hana to production
- Explore how SAP S/4 can be integrated with SAP S/4 Cloud to provide a comprehensive enterprise solution.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to use SAP HANA to capture data from diverse data sources for fast processing and analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand SAP Hana in-memory database
- Accelerate access company data
- Model data in an SAP Hana database
- Carry out real-time analytics on large amounts of continuously changing data.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at SAP power users and consultants who wish to create, deploy and manage software robots to automate repetitive human tasks in SAP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure UIPath on both the server and client.
- Identify tasks that are suitable for automation with software robots.
- Understand how UIPath differs from other automation tools.
- Test and deploy UIPath software robots to automate tedious and time-consuming tasks in SAP.
28 hodin
Přehled
SAP Human Capital Management (HCM) is one of the main SAP modules and is used to organize and manage human resource processes within an enterprise.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at persons who wish to implement and configure SAP HCM Core Modules based on their organization's business requirements as well as on SAP Best Practices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install SAP HCM and related modules.
- Gather business requirements and define appropriate HCM structures.
- Configure SAP HCM modules.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.
- Course Customization Options

Course Customization Options

- This course is NOT aimed at the SAP HCM Certification exam. It is practical in nature and is designed to get users up and running quickly with SAP to begin applying to organizational problems.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at SAP power users who wish to learn the consulting skills to implement and configure SAP FICO within an organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install SAP FICO and related sub-modules.
- Gather business requirements and define an organization's structure.
- Configure SAP FI and CO modules to manage the financial transactions within an organization.
- Improve an organization's processes and uncover opportunities for optimizing workflow and reducing costs.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at end users with no previous SAP experience and focuses on understanding and operating SAP's Sales Order Processing and Supply Chain Management modules.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the concepts behind two of SAP's most popular modules: Sales Order Processing and Supply Chain Management.
- Use SAP to unify and streamline the Sales Order Process.
- Understand and apply SAP's Supply Chain Management module to logistic operations within an organization.
- Generate and export reports that can be used to gain valuable insights into a company's operations.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at end users who wish to use SAP to improve their business processes in the areas of accounting, sales, production, human resources and finance.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the concepts behind Enterprise Resource Planning.
- Understand and apply SAP's most important modules.
- Unify and streamline business processes within a single integrated environment.
- Generate and export useful reports.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice is aimed at system administrators who wish to install, configure, and manage an Odoo system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install, configure, and manage Odoo.
- Understand the fundamentals of Odoo.
- Create their own Odoo modules.
- Integrate third party tools with Odoo.
- Maximize the usage of Odoo's features.
35 hodin
Přehled
Zoho Creator is a SaaS-based platform for creating enterprise-class applications that run on any device.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to build a custom application fast using Zoho Creator.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up, configure and run their Zoho Creator account efficiently
- Create forms and dashboards
- Define workflows and business rules
- Automate recurring actions and build informative pages

Audience

- Developers
- Business managers

Format of the course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Nadcházející Customer Relationship Management (CRM) Školení

Víkendové Customer Relationship Management (CRM) kurzy, Večerní Customer Relationship Management (CRM) školení, Customer Relationship Management (CRM) přijímač, Customer Relationship Management (CRM) vedené školitelem, Víkendové Customer Relationship Management (CRM) školení, Večerní Customer Relationship Management (CRM) kurzy, Customer Relationship Management (CRM) koučování, Customer Relationship Management (CRM) lektor, Customer Relationship Management (CRM) školitel, Customer Relationship Management (CRM) počítačová školení, Customer Relationship Management (CRM) počítačové kurzy , Customer Relationship Management (CRM) kurzy, Customer Relationship Management (CRM) školení, Customer Relationship Management (CRM) on-site, Customer Relationship Management (CRM) uzavřená školení, Customer Relationship Management (CRM) individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions