Cloud Computing Počítačové Kurzy

Cloud Computing Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Cloud Computing školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Cloud Computing Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
7 hodin
Přehled
This course has been created for people who want to understand how to benefit from cloud computing. It uses Amazon EC2 example, but can be tailored to other providers.
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at security administrators who wish to secure Azure workloads.

By the end of this training, participants will be able to:

- Administrate host security, network security, and more.
- Set up storage and database security in Azure.
- Implement security monitoring using Azure resources.
- Prevent malicious cyber attacks on data and infrastructures.
14 hodin
Přehled
The course is providing practical knowledge on OpenStack and private cloud security. It starts from the introduction to the system, then the participants are getting practical knowledge on security in private clouds and securing OpenStack installation.
28 hodin
Přehled
The course is a comprehensive training on OpenStack. It starts with the introduction to the system, then through hands-on workshops it gives practical knowledge on managing private clouds based on OpenStack, finally troubleshooting and advanced, architectural topics are present. The goal of this course is to familiarize with the OpenStack ecosystem as well as to give a strong background for further expansion and refinement of the OpenStack clouds. The course comprises all topics necessary to accomplish the Certificate OpenStack Administrator exam. 75% of the course is based on hands-on workshop in the real OpenStack training environment.
14 hodin
Přehled
The aim of this course is twofold - gain solid knowledge about OpenStack architecture and acquire profound troubleshooting skills. In the architecture part you will learn how to design the hardware for the public and private cloud, prepare high-availability control plane, choose proper size of the flavours, and safely overcommit cloud resources, among other things. Getting knowledge about the internals of Neutron (Networking Service) is another essential part in OpenStack architecture. Next the participant will be introduced into methods of troubleshooting issues in OpenStack clusters starting from general tips, through network troubleshooting up to caveats of main OpenStack services. Around 75% of the course comprises of hands-on workshops in the real OpenStack training environment.
14 hodin
Přehled
The aim of this course is to get familiar with the OpenStack environment both from the operator and administrator side. After a brief introduction to cloud computing you will get your own OpenStack instance and perform hands-on operational and administrative actions. The course covers all the basic components of the OpenStack from general architecture to administering the cloud. The format of the course comprises around 75% of hands-on workshop in the real OpenStack environment.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy software applications to any of a number of environments, from traditional infrastructure, to Kubernetes clusters or serverless functions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Pulumi.
- Declare cloud infrastructure using programming languages.
- Use Pulumi to deploy software using VMs, networks, and databases, as well as Kubernetes clusters and serverless functions.
- Deploy software to public, private, and hybrid cloud service infrastructures.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed at machine learning engineers who wish to use Azure Machine Learning and Azure DevOps to facilitate MLOps practices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build reproducible workflows and machine learning models.
- Manage the machine learning lifecycle.
- Track and report model version history, assets, and more.
- Deploy production ready machine learning models anywhere.
35 hodin
Přehled
Data analysis refers to the process of obtaining, cleaning, and analyzing data, often times in a visual manner, to derive insights for better decision making. More and more data is being stored in databases in the cloud so it is important to have a strategy for understanding, managing and accessing such data. One popular tool for accessing and visualizing data is Power Bi.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to gain a practical understanding of available cloud solutions, the data analysis processes needed to work with data in the cloud, and the hands-on practice to apply tools such as Power BI to analyze data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Power BI.
- Evaluate the various data solutions offered by cloud providers such as Azure.
- Gain an understanding of the different structures, modeling approaches, and data warehouse designs used to store, manage and access Big Data.
- Apply tools and techniques to clean data in preparation for analysis.
- Build reporting and analytics solutions based on on-premise as well as cloud data.
- Integrate data analytics solutions with a data warehouse.
- Mitigate data security risks and ensure data privacy.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to use Azure Machine Learning to build end-to-end machine learning models for predictive analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build machine learning models with zero programming experience.
- Create predictive algorithms with Azure Machine Learning.
- Deploy production ready machine learning algorithms.
14 hodin
Přehled
G Suite je sada produktů a softwaru Go ogle Cloud pro cloud computing, spolupráci a další. Díky sadě G Suite mohou správci systému vytvářet a spravovat firemní profil, vybírat služby, nastavovat pokročilé možnosti zabezpečení atd.

Toto školení vedené instruktory (na místě nebo na dálku) je určeno správcům systému, kteří chtějí spravovat a implementovat sadu G Suite pro organizace.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Aplikujte bezpečnostní postupy Go ogle s 2SV a SSO.
- Sledujte využití domény a služeb prostřednictvím přehledů v administrátorské konzoli.
- Nastavení a konfigurace konzoly pro správu sady G Suite.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
28 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy Machine Learning workloads to Azure cloud.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubernetes, Kubeflow and other needed software on Azure.
- Use Azure Kubernetes Service (AKS) to simplify the work of initializing a Kubernetes cluster on Azure.
- Create and deploy a Kubernetes pipeline for automating and managing ML models in production.
- Train and deploy TensorFlow ML models across multiple GPUs and machines running in parallel.
- Leverage other AWS managed services to extend an ML application.
14 hodin
Přehled
MinIO je server úložiště založený na shluku pro ukládání objektů a nestrukturovaných dat. Díky MinIO jsou uživatelé schopni vytvářet vysoce výkonné infrastruktury, které jsou lehké a škálovatelné.

Tento instruktor, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně), je zaměřen na shlukové inženýry, kteří chtějí ukládat objekty a nestrukturované údaje pomocí MinIO.

Na konci tohoto školení budou účastníci moci:

- Zadejte alternativu k příkazům systému UNIX u klienta MinIO.
- Pomocí MinIO můžete vybudovat vysoce výkonné infrastruktury pro výuku strojů, analytiku a další.
- Nasaďte MinIO na Kubernetes pro aranžované nasazení do škálování.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Hodně cvičení a cviku.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
8 hodin
Přehled
Letní:

- Základy architektury a funkcí IoT
- "Věci", "senzory", Internet a mapování mezi obchodními funkcemi IoT
- Důležité pro všechny softwarové komponenty IoT-hardware, firmware, middleware, Cloud a mobilní aplikace
- Funkce IoT-manažer flotily, vizualizace dat, SaaS založený na FM a DV, výstraha/alarm, snímač onboarding, "věc" onboarding, geoplošný
- Základy komunikace zařízení IoT se shluku s aplikací MQTT.
- Připojení zařízení IoT k AWS pomocí MQTT (AWS IoT Core).
- Připojení jádra AWS IoT s funkcí AWS Lambda pro výpočty a ukládání dat pomocí funkce DynamoDB.
- Spojení malinovou PI s AWS IoT jádrem a jednoduchou datovou komunikací.
- S malinovou pí a AWS IoT Core můžete vytvořit inteligentní zařízení.
- Vizualizace senzorových dat a komunikace s webovým rozhraním.
14 hodin
Přehled
OpenMP (Open Multi-Processing) je API pro vícenásobné programování sdílené paměti. Díky OpenMP jsou programátoři schopni vyvíjet paralelní aplikace pro platformy od stolních počítačů až po systémy nesdílené paměti.

Toto školení vedené instruktorem (na místě nebo na dálku) je zaměřeno na softwarové inženýry, kteří chtějí vyvíjet paralelní aplikace pomocí OpenMP.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Porozumět a používat paralelní programování s Fortranem v OpenMP.
- Vypočítat fraktály paralelně za účelem vykreslení více pixelů a znaků.
- Implementujte vektorové programování s rozšířeními SIMD pro systémy HPC.
- Přidejte paralelní bloky pro určení paralelismu sdílené paměti.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
DynamoDB je žádná databázová služba SQL nabízená společností AWS jako součást portfolia AWS. Jedná se o klíčovou a dokumentovou databázi, která poskytuje rychlý výkon.

Toto školení vedené instruktorem, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na vývojáře, kteří chtějí integrovat databázi SQL DynamoDB No do webové aplikace hostované na AWS.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Nastavte potřebné vývojové prostředí pro začátek integrace dat do DynamoDB.
- Integrujte DynamoDB do webových aplikací a mobilních aplikací.
- Přesouvejte data v AWS se službami AWS.
- Implementujte operace s AWS DAX.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
7 hodin
Přehled
Správa prostředí AWS je složitá a náchylná k chybám. CloudFormation umožňuje poskytování cloudového prostředí pomocí textových šablon YAML.

Toto školení vedené instruktory (na místě nebo na dálku) je zaměřeno na inženýry, kteří chtějí použít AWS CloudFormation k automatizaci procesu správy cloudové infrastruktury AWS.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Povolte službám AWS, abyste mohli začít spravovat infrastrukturu.
- Pochopit a aplikovat princip „infrastruktura jako kód“.
- Zlepšit kvalitu a snížit náklady na zavádění infrastruktury.
- CloudFormation šablony YAML CloudFormation šablony CloudFormation .

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to integrate AWS Lambda applications and services with other services (API Gateway, Kinesis Streams, etc.). The training demonstrates how to use the browser-based AWS Cloud9 IDE to develop software collaboratively.

By the end of this training, participants will be able to:

- Collaboratively develop functions, applications and services using AWS Cloud9 IDE.
- Integrate AWS Lambda functions with other AWS services.
- Create and manage APIs.
- Set up an AWS Lambda function to read and process real-time streaming data.
- Create and manage a continuous integration pipeline for building, testing and deploying a AWS Lambda functions and applications.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at DevOps engineers with little or no previous experience managing infrastructure. Terraform will be used to automate the setup and deployment of infrastructure on and off the cloud.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Terraform.
- Understand the principles of infrastructure as code.
- Set up and automate infrastructure using Terraform.
- Write and share configuration file with team members.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Amazon EKS to deploy and scale containerized applications across AWS managed Kubernetes clusters.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an EKS based Kubernetes cluster.
- Create and run a containerized application on Amazon EKS.
- Auto-scale a Containerized Application
- Automate the Deployment Process
- Integrate EKS based applications with a new or existing Continuous Integration workflow.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Amazon ECS to deploying and scaling containerized applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a containerized application running on Amazon ECS.
- Understand how ECS Clusters and the ECS Agent work.
- Auto Scale a Containerized Application
- Automate the Deployment Process
- Integrate the Docker application deployment process with new or existing Continuous Integration workflows.
28 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy Machine Learning workloads to an AWS EC2 server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubernetes, Kubeflow and other needed software on AWS.
- Use EKS (Elastic Kubernetes Service) to simplify the work of initializing a Kubernetes cluster on AWS.
- Create and deploy a Kubernetes pipeline for automating and managing ML models in production.
- Train and deploy TensorFlow ML models across multiple GPUs and machines running in parallel.
- Leverage other AWS managed services to extend an ML application.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Azure ML's drag-and-drop platform to deploy Machine Learning workloads without having to purchase software and hardware and without having to worry about maintenance and deployment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write highly-accurate machine learning models using Python, R, or zero-code tools.
- Leverage Azure's available data sets and algorithms to train and track machine learning and deep-learning models.
- Use Azures interactive workspace to collaboratively develop ML models.
- Choose from different Azure-supported ML frameworks such as PyTorch, TensorFlow, and scikit-learn.
21 hodin
Přehled
Audience

IT architects, mid-level IT managers, IT consultants

Format of the course

Currently 100% lectures.
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to understand AWS products and services so as to make an informed decision about how to implement AWS cloud solutions within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Identify and understand the role of each of the services offered by AWS.
- Understand the terminology and concepts related to AWS.
- Navigate the AWS Management Console.
- Set up and manage team user accounts securely.
- Match AWS's services to an organization's problem and requirements.
- Make informed decisions about which AWS services to implement.
- Plan out a broad cloud solution strategy for an organization.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to install, configure, and manage AWS IoT Greengrass capabilities to create applications for various devices.

By the end of this training, participants will be able to use AWS IoT Greengrass to build, deploy, manage, secure, and monitor applications on intelligent devices.
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at cloud administrators, cloud architects, technology heads, and financial analysts who wish to record, manage, monitor, and process financial assets of an organization in the cloud.

By the end of this training, participants will be able to use FinOps practices in an organization to forecast costs, optimize processes, and perform financial management operations in the cloud.
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at programmers and developers who wish to use Fn in creating serverless applications and services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up Fn to create directories and functions.
- Create applications using different programming languages.
- Monitor functions to resolve issues at the development and deployment stages.
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at executives, directors, and managers who wish to implement serverless computing solutions that meet organizational needs.

By the end of this training, participants will be able to strategize, monitor, and manage enterprise-grade productions with serverless models and platforms.
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at system administrators who wish to implement, monitor, and analyze IT operations using a serverless environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Manage IT operations using a Function-as-a-Service (FaaS) model.
- Automate functions to build multiple-tier web applications.
- Analyze and monitor infrastructures using a serverless framework.

Nadcházející Cloud Computing Školení

Víkendové Cloud Computing kurzy, Večerní Cloud Computing školení, Cloud Computing přijímač, Cloud Computing vedené školitelem, Víkendové Cloud Computing školení, Večerní Cloud Computing kurzy, Cloud Computing koučování, Cloud Computing lektor, Cloud Computing školitel, Cloud Computing počítačová školení, Cloud Computing počítačové kurzy , Cloud Computing kurzy, Cloud Computing školení, Cloud Computing on-site, Cloud Computing uzavřená školení, Cloud Computing individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions