Cloud Computing Počítačové Kurzy

Cloud Computing Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Cloud Computing školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Cloud Computing Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
Přehled
AWS Lambda is a compute service that allows developers to write and run code without having to spin up containers and virtual machines, maintain storage, or procure the resources for running the code at scale.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to integrate AWS Lambda functions with services such as API Gateway, Kinesis Streams, etc. The training also demonstrates how to use the browser-based AWS Cloud9 IDE to develop software collaboratively.

By the end of this training, participants will be able to:

- Collaboratively develop applications and services using AWS Cloud9 IDE.
- Integrate AWS Lambda functions with other AWS services.
- Create and manage APIs.
- Set up an AWS Lambda function to read and process real-time streaming data.
- Create and manage a continuous integration pipeline for building, testing and deploying a AWS Lambda application.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
Azure Kubernetes Service (AKS) is a hosted Kubernetes service that simplifies the deployment and management of a Kubernetes cluster in Azure.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on AKS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure and manage Kubernetes on AKS
- Deploy, manage and scale a Kubernetes cluster
- Deploy containerized (Docker) applications on Azure
- Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AKS cloud
- Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software
- Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes

Audience

- Developers
- System Administrators
- DevOps Engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
OpenStack is an open source IaaS (Infrastructure as a Service) software stack. It is popular among Telecom providers who wish to optimize their network stack through Network Functions Virtualization (NFV).

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers, architects and managers who wish to deploy an OpenStack cloud to manage their Telecom infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Plan, deploy, and administer OpenStack as a private cloud.
- Understand IaaS architecture and its implementation under OpenStack.
- Replace physical routers and servers with virtual machines running in a private cloud.
- Reduce infrastructure and maintenance costs through virtualization and cloud computing.
- Expedite the rollout of new services to customers.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
OpenMP (Open Multi-Processing) je API pro vícenásobné programování sdílené paměti. Díky OpenMP jsou programátoři schopni vyvíjet paralelní aplikace pro platformy od stolních počítačů až po systémy nesdílené paměti.

Toto školení vedené instruktorem (na místě nebo na dálku) je zaměřeno na softwarové inženýry, kteří chtějí vyvíjet paralelní aplikace pomocí OpenMP.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Porozumět a používat paralelní programování s Fortranem v OpenMP.
- Vypočítat fraktály paralelně za účelem vykreslení více pixelů a znaků.
- Implementujte vektorové programování s rozšířeními SIMD pro systémy HPC.
- Přidejte paralelní bloky pro určení paralelismu sdílené paměti.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use OpenFaas to create, build, test, debug and deploy event-driven functions without needing to worry about managing the underlying server infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OpenFaas.
- Package any binary or code as a serverless function without repetitive boiler-plate coding.
- Decouple from AWS Lambda to avoid lock-in.
- Deploy event-driven functions to an on-premise server or to the cloud.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about OpenFaas, please visit: https://www.openfaas.com/
21 hodin
Přehled
The aim of this course is to get familiar with the OpenStack environment both from the operator and administrator side. After a brief introduction to cloud computing you will get your own OpenStack instance and perform hands-on operational and administrative actions. The course covers all the basic components of the OpenStack from general architecture to administering the cloud. The format of the course comprises around 90% of hands-on workshop in the real OpenStack environment.

The course cover all topics from Certificate OpenStack Administrator exam and prepares participant to the exam both theoretically and practically. Moreover programme of the course has been extended about topic that will allow the participant to better understand all OpenStack caveats required to pass the exam. At the end of the course every participant will have a chance to test themself during the mock COA exam.
7 hodin
Přehled
Nextcloud is an open-source cloud-based file hosting solution aimed at enterprises who want to have full control over their data. Its open-source nature gives enterprises the freedom to integrate customized solutions into Nextcloud based on their specific needs.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Nextcloud as they step through setting up their own Nextcloud server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Nextcloud
- Perform Nextcloud administration and optimization tasks
- Integrate third-party solutions with Nextcloud to fit their organization's needs

Audience

- System Administrators
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
Multicloud (multi-cloud) Computing refers to the use of cloud services from multiple providers, for example, using infrastructure (Iaas) services from different providers simultaneously, through a single management console.

Morpheus is a Cloud Application Management Platform for managing applications across multiple clouds as well as orchestrating cloud resources themselves.

In this instructor-led, live training, participants will learn set up, configure and manage Morpheus.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Morpheus
- Provision cloud resources across different infrastructures
- Orchestrate and manage clouds, including logging, monitoring and backups
- Migrate applications from on-premise to private or public clouds
- Integrate Morpheus with third-party tools such as Ansible, Chef, Consul, and others

Audience

- Administrators
- Developers
- DevOps Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
MLOps (Machine Learning Operations) is the practice of integrating data science and operations to help manage the ML lifecycle. MLOps provides the ability to automate the reproduction of machine learning model development and training.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to use Azure Machine Learning and Azure DevOps to facilitate MLOps practices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build reproducible workflows and machine learning models.
- Manage the machine learning lifecycle.
- Track and report model version history, assets, and more.
- Deploy production ready machine learning models anywhere.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
MinIO je server úložiště založený na shluku pro ukládání objektů a nestrukturovaných dat. Díky MinIO jsou uživatelé schopni vytvářet vysoce výkonné infrastruktury, které jsou lehké a škálovatelné.

Tento instruktor, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně), je zaměřen na shlukové inženýry, kteří chtějí ukládat objekty a nestrukturované údaje pomocí MinIO.

Na konci tohoto školení budou účastníci moci:

- Zadejte alternativu k příkazům systému UNIX u klienta MinIO.
- Pomocí MinIO můžete vybudovat vysoce výkonné infrastruktury pro výuku strojů, analytiku a další.
- Nasaďte MinIO na Kubernetes pro aranžované nasazení do škálování.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Hodně cvičení a cviku.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
14 hodin
Přehled
EKS is a self-managed Kubernetes-as-a-service offering from AWS. EKS is fully scalable and customizable and allows a Kubernetes deployment to mimic and/or integrate with an existing on-premise Kubernetes setup.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on EKS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure and manage Kubernetes on EKS
- Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AWS cloud
- Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software
- Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes
- Understand and adopt the tools available to efficiently manage EKS

Audience

- Developers
- System Administrators
- DevOps Engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
The course helps to understand and implement cloud infrastructure based on OpenStack. The participant learns the architecture and capabilities of OpenStack and a variety of installation scenarios.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Kubeless to build and deploy applications as functions on top of Kubernetes.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubeless.
- Turn Kubernetes into a function execution machine, without the need for add-ons such as a messaging bus.
- Comfortably manage functions as standard Kubernetes objects.
- Troubleshoot deployments using existing logging and monitoring setup and skills.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Kubeless, please visit: https://kubeless.io/
28 hodin
Přehled
Kubeflow is a framework for running Machine Learning workloads on Kubernetes. TensorFlow is one of the most popular machine learning libraries. Kubernetes is an orchestration platform for managing containerized applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy Machine Learning workloads to Azure cloud.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubernetes, Kubeflow and other needed software on Azure.
- Use Azure Kubernetes Service (AKS) to simplify the work of initializing a Kubernetes cluster on Azure.
- Create and deploy a Kubernetes pipeline for automating and managing ML models in production.
- Train and deploy TensorFlow ML models across multiple GPUs and machines running in parallel.
- Leverage other AWS managed services to extend an ML application.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hodin
Přehled
Kubeflow is a framework for running Machine Learning workloads on Kubernetes. TensorFlow is a machine learning library and Kubernetes is an orchestration platform for managing containerized applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy Machine Learning workloads to an AWS EC2 server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubernetes, Kubeflow and other needed software on AWS.
- Use EKS (Elastic Kubernetes Service) to simplify the work of initializing a Kubernetes cluster on AWS.
- Create and deploy a Kubernetes pipeline for automating and managing ML models in production.
- Train and deploy TensorFlow ML models across multiple GPUs and machines running in parallel.
- Leverage other AWS managed services to extend an ML application.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Knative to deploy serverless, event-driven functions, applications, and containers in a simplified and consistent manner.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Knative on-premise.
- Deploy and run serverless functions and applications that autoscale.
- Integrate Knative with continuous integration systems to enable an end-to-end development workflow.
- Simplify the overhead of deploying containers; focus on writing great code.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- This course is aimed at on-promise installations of Knative. To use a Knative service provided by a cloud providers, contact us to arrange.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Knative, please visit: https://cloud.google.com/knative/
8 hodin
Přehled
Letní:

- Základy architektury a funkcí IoT
- "Věci", "senzory", Internet a mapování mezi obchodními funkcemi IoT
- Důležité pro všechny softwarové komponenty IoT-hardware, firmware, middleware, Cloud a mobilní aplikace
- Funkce IoT-manažer flotily, vizualizace dat, SaaS založený na FM a DV, výstraha/alarm, snímač onboarding, "věc" onboarding, geoplošný
- Základy komunikace zařízení IoT se shluku s aplikací MQTT.
- Připojení zařízení IoT k AWS pomocí MQTT (AWS IoT Core).
- Připojení jádra AWS IoT s funkcí AWS Lambda pro výpočty a ukládání dat pomocí funkce DynamoDB.
- Spojení malinovou PI s AWS IoT jádrem a jednoduchou datovou komunikací.
- S malinovou pí a AWS IoT Core můžete vytvořit inteligentní zařízení.
- Vizualizace senzorových dat a komunikace s webovým rozhraním.
14 hodin
Přehled
Internet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. Azure is a comprehensive set of cloud services which offers an IoT Suite consisting of preconfigured solutions that help developers accelerate development of IoT projects.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to develop IoT applications using Azure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of IoT architecture
- Install and configure Azure IoT Suite
- Learn the benefits of using Azure in programming IoT systems
- Implement various Azure IoT services (IoT Hub, Functions, Stream Analytics, Power BI, Cosmos DB, DocumentDB, IoT Device Management)
- Build, test, deploy, and troubleshoot an IoT system using Azure

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Přehled
Azure is a comprehensive set of cloud services that enables developers, IT professionals, and organizations to build, deploy, and operate applications and infrastructure services.

I this instructor-led, live training (onsite or remote) participants will learn the fundamental concepts, components, and services of Microsoft Azure as they step through the creation of a sample cloud application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of Microsoft Azure
- Understand the different Azure tools and services
- Learn how to use Azure for building cloud applications

Audience

- Developers
- IT Professionals
- Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hodin
Přehled
This course has been designed for developers and project managers who would like to experiment with Blockchain in their products and projects. The course gives a basic know how on how to set up your own blockchain network using IBM Bluemix.

Please note: Owing to limited learning options and everything already being pre-setup on Bluemix, it is used only for college students and in corporate cases we will be using AWS instance or virtual machines to setup the complete hyperledger fabric setup from scratch so as to accelerate the practical and handson knowledge absorption of the particpants.
14 hodin
Přehled
G Suite je sada produktů a softwaru Go ogle Cloud pro cloud computing, spolupráci a další. Díky sadě G Suite mohou správci systému vytvářet a spravovat firemní profil, vybírat služby, nastavovat pokročilé možnosti zabezpečení atd.

Toto školení vedené instruktory (na místě nebo na dálku) je určeno správcům systému, kteří chtějí spravovat a implementovat sadu G Suite pro organizace.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Aplikujte bezpečnostní postupy Go ogle s 2SV a SSO.
- Sledujte využití domény a služeb prostřednictvím přehledů v administrátorské konzoli.
- Nastavení a konfigurace konzoly pro správu sady G Suite.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use OpenWhisk to create, build, test, debug and deploy event-driven functions without needing to worry about managing the underlying execution environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OpenWhisk.
- Use OpenWhisk to enable writing "code as a function".
- Understand how OpenWhisk orchestrates functions on Kubernetes.
- Decouple from AWS Lambda to avoid lock in and improves flexibility.
- Deploy event-driven functions to an on-premise server or to the cloud.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- OpenWhisk supports a number of languages, including: Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Swift, etc. To request a specific language for the course, please contact us to arrange.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about OpenWhisk, please visit: http://openwhisk.incubator.apache.org/
14 hodin
Přehled
The aim of this course is to get familiar with the OpenStack environment both from the operator and administrator side. After a brief introduction to cloud computing you will get your own OpenStack instance and perform hands-on operational and administrative actions. The course covers all the basic components of the OpenStack from general architecture to administering the cloud. The format of the course comprises around 75% of hands-on workshop in the real OpenStack environment.
7 hodin
Přehled
Amazon Web Services (AWS) CloudFormation is a service that simplifies infrastructure management by treating infrastructures as code. CloudFormation templates can be used to manage and provision AWS resources.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at cloud engineers and developers who wish to use CloudFormation to manage infrastructure resources within the AWS ecosystem.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement CloudFormation templates to automate infrastructure management.
- Integrate existing AWS resources into CloudFormation.
- Use StackSets to manage stacks across multiple accounts and regions.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Přehled
Serverless computing is an event-driven architecture that offers backend services fully managed by a cloud provider. Serverless environments enable organizations to build agile applications on platforms such as AWS Lambda, Microsoft Azure, IBM Cloud, and Google Cloud.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at system administrators who wish to implement, monitor, and analyze IT operations using a serverless environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Manage IT operations using a Function-as-a-Service (FaaS) model.
- Automate functions to build multiple-tier web applications.
- Analyze and monitor infrastructures using a serverless framework.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Přehled
Tinkerbell is a workflow engine for provisioning bare metal servers. This workflow engine, together with five additional supporting components (microservices) make up Tinkerbell's provisioning stack.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to provision and manage bare metal servers in the cloud and on premise.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the Tinkerbell provisioning stack.
- Consistently deploy bare metal infrastructure using a CI/CD-like, declarative approach.
- Provision and lifecycle heterogeneous physical infrastructure in the cloud or on premise.
- Automate bare metal deployments at the hardware layer, regardless of processor architecture, storage configuration, networking environment, or operating system.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
Google Cloud Platform (GCP) provides infrastructure for building applications in the cloud. Terraform is a tool for managing that infrastructure. The combination of GCP and Terraform make managing highly complex, production-grade servers and applications practical, efficient, and even enjoyable.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Terraform on GCP to plan and build cloud infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Terraform on GCP.
- Implement an "infrastructure as code" approach to managing private and public cloud environments.
- Create, launch, and dismantle infrastructure from within a single tool.
- Write declarative configuration files that can be managed like any other source code in a version control system.
- Quickly update configuration files for effectively responding to changing compute resource requirements.
- Collaborate with other infrastructure engineers by sharing configuration files in a common code repository.
- Improve transparency in the infrastructure procurement process.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
Amazon Web Services (AWS) provides infrastructure for building applications in the cloud. Terraform is a tool for managing that infrastructure. The combination of AWS and Terraform make managing highly complex, production-grade servers and applications practical, efficient, and even enjoyable.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Terraform on AWS to plan and build cloud infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Terraform on AWS.
- Implement an "infrastructure as code" approach to managing AWS cloud environments.
- Create, launch, and dismantle infrastructure from within a single tool.
- Write declarative configuration files that can be managed like any other source code in a version control system.
- Quickly update configuration files for effectively responding to changing compute resource needs.
- Collaborate with other infrastructure engineers by sharing configuration files in a common code repository.
- Improve transparency in the infrastructure procurement process.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
Terraform is a configuration orchestration tool for building and managing infrastructure on and off the cloud.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers with little or no previous experience managing infrastructure. Terraform will be used to automate the setup and deployment of infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Terraform.
- Understand the principles of infrastructure as code.
- Set up and automate infrastructure using Terraform.
- Write and share configuration file with team members.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Terraform, please visit: https://github.com/hashicorp/terraform
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Terraform to plan and build cloud infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Terraform.
- Implement an "infrastructure as code" approach to managing private and public cloud environments.
- Write declarative configuration files for more efficient change management and collaboration.
- Improve transparency in the infrastructure procurement process.
- Create, launch, and remove resources across different infrastructure providers (AWS, GCP, Azure, OpenStack, VMware, etc.) from within a single tool.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Terraform, please visit: https://www.terraform.io/
Víkendové Cloud Computing kurzy, Večerní Cloud Computing školení, Cloud Computing přijímač, Cloud Computing vedené školitelem, Víkendové Cloud Computing školení, Večerní Cloud Computing kurzy, Cloud Computing koučování, Cloud Computing lektor, Cloud Computing školitel, Cloud Computing počítačová školení, Cloud Computing počítačové kurzy , Cloud Computing kurzy, Cloud Computing školení, Cloud Computing on-site, Cloud Computing uzavřená školení, Cloud Computing individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions