Cloud Computing Počítačové Kurzy

Cloud Computing Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Cloud Computing školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Cloud Computing Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at IT professionals who wish to learn the fundamentals of Alibaba Cloud and how to use its cloud computing services. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the Alibaba Cloud solution architecture.
 • Learn about the Alibaba Cloud core products and services.
 • Understand the capabilities of Alibaba Cloud in dealing with big data and databases.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to build serverless applications using services in the AWS serverless platform. By the end of this training, participants will be able to:
 • Implement event-driven best practices in designing serverless applications using appropriate AWS services.
 • Build serverless applications using AWS services.
 • Monitor, secure, and scale serverless applications on AWS.
 • Utilize different developer tools to configure and automate serverless application deployment.
 • Create and maintain a list of serverless resources that will aid in serverless application development.
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at security administrators who wish to learn how to configure Azure cloud security to secure workloads running in Azure. By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure host and network security.
 • Configure Azure advanced security options.
 • Use Azure to secure cloud computing workloads.
 • Use endpoint protection services security against malware and viruses.
 • Secure container workloads that are running in Azure.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at intermediate to advanced-level integration developers and system administrators who wish to learn advanced Boomi techniques for building, managing, and deploying cloud-based solutions on integration platforms. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use AtomSphere and work with Boomi documents.
 • Create and design complex integration processes for advanced logic and data processing.
 • Manage deploy integration processes, logging, and reporting.
 • Capture and handle errors.
 • Apply best practices and techniques for integrating with Boomi.
14 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (online or onsite), participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on AKS.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure and manage Kubernetes on AKS.
 • Deploy, manage and scale a Kubernetes cluster.
 • Deploy containerized (Docker) applications on Azure.
 • Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AKS cloud.
 • Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software.
 • Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes.
14 hodin
EKS is a self-managed Kubernetes-as-a-service offering from AWS. EKS is fully scalable and customizable and allows a Kubernetes deployment to mimic and/or integrate with an existing on-premise Kubernetes setup. In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on EKS.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure and manage Kubernetes on EKS
 • Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AWS cloud
 • Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software
 • Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes
 • Understand and adopt the tools available to efficiently manage EKS
Audience
 • Developers
 • System Administrators
 • DevOps Engineers
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on Google Cloud.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure and manage Kubernetes on Google Cloud.
 • Deploy, manage and scale a Kubernetes cluster.
 • Deploy containerized (Docker) applications on Google Cloud.
 • Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to Google Cloud.
 • Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software.
 • Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes.
35 hodin
Analýza dat se vztahuje na proces získávání, čištění a analýzy dat, často vizuálně, k získání vnímání pro lepší rozhodování. Více a více dat se ukládá v databázích v cloudu, takže je důležité mít strategii pro pochopení, správu a přístup k těmto datům. Jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro přístup k údajům a vizualizace je Power Bi. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na technické osoby, které chtějí získat praktické pochopení dostupných cloudových řešení, procesů analýzy dat potřebných k práci s daty v cloudu, a praktické praxe aplikovat nástroje jako Power BI k analýze dat. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace a nastavení Power BI. Hodnocení různých datových řešení nabízených poskytovateli cloudových služeb, jako jsou Azure. Získejte porozumění různým strukturám, modelovacím přístupům a návrhům datového skladu používaným k ukládání, správě a přístupu Big Data. Použijte nástroje a techniky pro čištění údajů při přípravě na analýzu. Vytvořte reportingové a analytické řešení založené na on-premise a cloudových údajích. Integrace datových analytických řešení s datovým skladem. Snížit rizika bezpečnosti údajů a zajistit soukromí údajů.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
•  
21 hodin
Serverless je DevOps architektura, která umožňuje vytváření a implementaci vysoce skálovatelných podnikových aplikací bez poskytování jakéhokoli serveru. Kubernetes je platformou s otevřeným zdrojem pro výstavbu projektů založených na kontejnerech a v cloudu. Rámec bez serveru lze integrovat s Kubernetes, aby byla poskytnuta automatizovaná hostingová infrastruktura nezbytná pro spuštění implementací CaaS a FaaS. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře a DevOps inženýry, kteří chtějí využít bezserverového přístupu k budování podnikových aplikací v Kubernetes. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Nastavit a nastavit Kubernetes systém, aby se začal rozvíjet s bezserverovou architekturou. Pochopte koncepty a principy, které jsou základními pro serverové prostředí. Používejte řetězce nástrojů nezbytné pro bezserverový vývoj a integrovejte je s Kubernetes složkami. Využijte své dovednosti v Python programovacím jazyce a aplikujte je k implementaci bezserverových systémů. Bezpečné podnikové aplikace, které jsou umístěny prostřednictvím bezserverového rámce na Kubernetes. Využijte moderní metody cloud computing při optimalizaci pracovních toků DevOps zpracování úkolů.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed at engineers who wish to evaluate each of these services to make an informed decisions about which to deploy within their organization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up a development environment that includes all needed libraries, packages and frameworks needed to start developing.
 • Set up, configure and deploy a series of demo containers using a number of different approaches.
 • Understand the architectural and design differences among different Docker/Kubernetes solutions within AWS.
 • Automate the deployment of Docker containers.
 • Set up a continuous integration and deployment pipeline.
 • Integrate Docker and Kubernetes into an existing continuous integration system.
14 hodin
Cílem tohoto kurzu je seznámit se s OpenStack prostředím jak ze strany operátora, tak i ze strany správce. Po krátkém úvodu do cloud computing získáte vlastní OpenStack příklad a provádíte praktické operační a administrativní akce. Kurz pokrývá všechny základní složky OpenStack od obecné architektury až po správu cloudu. Formát kurzu se skládá z asi 75% praktických workshopů v reálném OpenStack prostředí.
14 hodin
Cílem tohoto kurzu je dvojnásobek - získat solidní znalosti o OpenStack architektuře a získat hluboké dovednosti řešení problémů. V části architektury se dozvíte, jak navrhnout hardware pro veřejné a soukromé cloudu, připravit vysoce dostupnou kontrolní plošinu, vybrat správnou velikost chutí a bezpečně přebírat cloudové zdroje, mimo jiné. Získání znalostí o interánech Neutronu (Networking Služba) je dalším důležitým prvkem OpenStack architektury. Následně bude účastník představen v metodách řešení problémů v OpenStack klastry od obecných tipů, prostřednictvím řešení problémů sítě až po caveat hlavních OpenStack služeb. Přibližně 75% kurzu se skládá z praktických workshopů v reálném OpenStack vzdělávacím prostředí.
28 hodin
Kurz je komplexní školení na OpenStack. Začíná s úvodem do systému, pak prostřednictvím praktických workshopů poskytuje praktické znalosti o řízení soukromých oblaků založených na OpenStack, konečně řešení problémů a pokročilých, architektonických témat jsou přítomny. Cílem tohoto kurzu je seznámit se s OpenStack ekosystémem, stejně jako poskytnout silné pozadí pro další rozšíření a rafinace OpenStack mraků. Kurz zahrnuje všechny předměty potřebné k dokončení certifikátu OpenStack zkoušky správce. 75% kurzu je založeno na praktických workshopů v reálném OpenStack vzdělávacím prostředí.
35 hodin
Kurz je komplexní školení na OpenStack, rozšířená verze kurzu OpenStack Bootcamp zahrnuje další excercises, řešení problémů a úkoly zkoušky vzorku. Rozšířený obsah je zdokonalován odvážně v průběhu kurzu. Začíná s úvodem do systému, pak prostřednictvím praktických workshopů poskytuje praktické znalosti o řízení soukromých oblaků založených na OpenStack, konečně řešení problémů a pokročilé, architektonické témata jsou přítomny. Cílem tohoto kurzu je seznámit se s OpenStack ekosystémem, stejně jako poskytnout silné pozadí pro další rozšíření a rafinace OpenStack mraků. Kurz zahrnuje všechny předměty potřebné k dokončení certifikátu OpenStack zkoušky správce. 75% kurzu je založeno na praktických workshopů v reálném OpenStack vzdělávacím prostředí. Po kurzu účastníci obdrží veškeré materiály a vzdělávací prostředí pro sebe-studie a funkce / řešení problémů.
14 hodin
Kurz poskytuje praktické znalosti OpenStack a soukromé cloudové zabezpečení. To začíná od zavedení do systému, pak účastníci získají praktické znalosti o bezpečnosti v soukromých cloudech a zabezpečení OpenStack instalace.
21 hodin
The course is a profound training on OpenStack networking. It starts with the introduction to OpenStack and its architecture, then clarifies core OpenStack projects as Identity service (Keystone), Image service (Glance), Compute service (Nova), Block storage (Cinder) in order to describe the surroundings of the networks in OpenStack and mainly focus on Networking project (Neutron). Virtual network infrastructure is described and based on the Open Virtual Network project, Open vSwitch and OpenFlow. The goal of the course is to understand basic operations and architecture of OpenStack as well as to familiarize participants with various networking technologies behind OpenStack, extending information about OVN and underlying flows, resources and tools. Customization options The training can be contracted to 2 days, focusing on core aspects relevant for the customer. The training can be also extended regarding administrative, design, networking and/or troubleshooting topics concerning OpenStack deployments. It is possible to describe other underlying SDN solutions like Linux Bridge or OvS.
21 hodin
The aim of this course is to get familiar with the OpenStack environment both from the operator and administrator side. After a brief introduction to cloud computing you will get your own OpenStack instance and perform hands-on operational and administrative actions. The course covers all the basic components of the OpenStack from general architecture to administering the cloud. The format of the course comprises around 90% of hands-on workshop in the real OpenStack environment. The course cover all topics from Certificate OpenStack Administrator exam and prepares participant to the exam both theoretically and practically. Moreover programme of the course has been extended about topic that will allow the participant to better understand all OpenStack caveats required to pass the exam. At the end of the course every participant will have a chance to test themself during the mock COA exam.
7 hodin
This course has been created for people who want to understand how to benefit from cloud computing. It uses Amazon EC2 example, but can be tailored to other providers.
21 hodin
Audience IT architects, mid-level IT managers, IT consultants Format of the course Currently 100% lectures.
35 hodin
Den 1 - poskytuje konečné pokrytí základních témat cloud computing, protože se týkají jak technologie a podnikání. Modul je rozdělen do řady sekcí, z nichž každá je doprovázen praktickým cvičením. Den 2 - zkoumá témata související s technologií týkající se cloud computing platformy. Nevzniká do podrobností implementace nebo programování, ale místo toho udržuje pokrytí na koncepční úrovni, zaměřením se na témata, která řeší architekturu cloudových služeb, hrozby cloudové bezpečnosti a technologie, virtualizace a zpracování dat. Den 3 - poskytuje technické poznatky o základních cloud computing platformách. Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) a Software-as-a-Service (SaaS) prostředí jsou zkoumány jako kombinované vzory, které se skládají z jedinečných a sdílených stavebních bloků. Tento modul je strukturován jako průvodní výlet přes tyto architektonické vrstvy, popisuje primární komponenty, zdůrazňuje sdílené komponenty a vysvětluje, jak lze stavební bloky shromažďovat a implementovat prostřednictvím cloud computing mechanismů a postupů. Den 4 - buduje se na den 3, aby poskytl hluboký potápění do elastických, odolných a multitenantních technologických architektur, jakož i specializovaných řešení architektur, jako je cloud bursting a cloud balancing. Prostřednictvím studia architektonických mechanismů, průmyslových technologií a designových vzorů jsou popsány jak základní, tak rozšířené komponenty, které kombinují, aby realizovaly elasticitu, odolnost a multitenanci jako hlavní charakteristiky cloudových platforem. Použitím těchto původních a vylepšených škálovatelností a souborů funkcí souvisejících s neúspěchem jsou popsány specializované architektury řešení, které umožňují rozptýlení mezi cloudy a on-premise a cloudové prostředí, jakož i vyvážení provozních časových zátěží přes cloudy pro účely výkonu a neúspěchu. Den 5 - představí účastníky s řadou cvičení a problémů, které jsou navrženy tak, aby testovaly jejich schopnost aplikovat své znalosti o předchozích tématech.
35 hodin
This course is created for people who face choices which solution to choose for a specific problem. IT Managers, Solution Architects, Test Managers, System Administrators and Developers can benefit from this course by understanding the benefits and costs of available Cloud/SaaS/Iaas solutions.
7 hodin
HashiCorp is an open-source software company that provides tools for provisioning, securing and running infrastructure for distributed applications. Their DevOps suite includes:
 • Vault - for securing distributed applications
 • Terraform - for provisioning infrastructure and application resources across public cloud, private cloud, and external services
 • Nomad - a distributed, highly available, datacenter-aware cluster manager and scheduler for deploying applications on any infrastructure, at any scale.
 • Consul - for discovering and configuring services in your infrastructure.
This course focuses on Consul. We go over the Consul's architecture and features and carry out a live implementation and deployment of a Consul server.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice and implementation, occasional quizzing to measure progress
7 hodin
OSv is an open source operating system for the cloud. In this instructor-led, live training, participants will learn how OSv compares to conventional virtualization technologies and approaches as they set up an instance of OSv in a lab environment. By the end of this training, participants will be able to:
 • Run OSv on minimal memory and cpu overhead, compared to traditional OSs
 • Install, configure and troubleshoot OSv
 • Reduce the size and number of running OS instances
 • Run large applications such as Cassandra on OSv
Audience
 • System administrators
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hodin
Audience Software Engineer/Computer Scientists with adequate concepts of algorithms and
familiarity with at least one programming/scripting language but without any experience of Cloud
Computing Duration 3 days (7 hours / day)
 
21 hodin
Multicloud (multi-cloud) Computing refers to the use of cloud services from multiple providers, for example, using infrastructure (Iaas) services from different providers simultaneously, through a single management console. Morpheus is a Cloud Application Management Platform for managing applications across multiple clouds as well as orchestrating cloud resources themselves. In this instructor-led, live training, participants will learn set up, configure and manage Morpheus. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Morpheus
 • Provision cloud resources across different infrastructures
 • Orchestrate and manage clouds, including logging, monitoring and backups
 • Migrate applications from on-premise to private or public clouds
 • Integrate Morpheus with third-party tools such as Ansible, Chef, Consul, and others
Audience
 • Administrators
 • Developers
 • DevOps Engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to learn how to design, build and deploy applications using a cloud native strategy that includes continuous integration, container engines and orchestrators.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Select, set up and manage the right tools for enabling a cloud native strategy.
 • Optimize the speed, scalability and costs of deploying enterprise cloud applications.
 • Create nodes that are self healing and multi-tenant.
 • Scale the number of machines to tens of thousands of nodes.
 • Communicate effectively with business stakeholders on cloud strategy
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Tento instruktor vedený, živé školení (online nebo on-site) je zaměřen na manažery, kteří chtějí porozumět a rozvíjet cloud-native strategii pro data a aplikace jejich organizace. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Začněte proces přemísťování vašeho podnikání do cloudu. Zobrazit rozdíl mezi tradičními IT a cloud-native aplikacemi. Pochopte technologické komponenty potřebné k rozvoji cloudové platformy. Účinně komunikovat s vývojáři a operačními týmy na cloudové strategii.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a aktivit.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to gain a practical understanding of available cloud solutions, the data analysis processes needed to work with data in the cloud, and the hands-on practice to apply tools such as Power BI to analyze data. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Power BI.
 • Evaluate the various data solutions offered by cloud providers such as Azure.
 • Gain an understanding of the different structures, modeling approaches, and data warehouse designs used to store, manage and access Big Data.
 • Apply tools and techniques to clean data in preparation for analysis.
 • Build reporting and analytics solutions based on on-premise as well as cloud data.
 • Integrate data analytics solutions with a data warehouse.
 • Mitigate data security risks and ensure data privacy.
14 hodin
MinIO je server úložiště založený na shluku pro ukládání objektů a nestrukturovaných dat. Díky MinIO jsou uživatelé schopni vytvářet vysoce výkonné infrastruktury, které jsou lehké a škálovatelné. Tento instruktor, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně), je zaměřen na shlukové inženýry, kteří chtějí ukládat objekty a nestrukturované údaje pomocí MinIO. Na konci tohoto školení budou účastníci moci:
 • Zadejte alternativu k příkazům systému UNIX u klienta MinIO.
 • Pomocí MinIO můžete vybudovat vysoce výkonné infrastruktury pro výuku strojů, analytiku a další.
 • Nasaďte MinIO na Kubernetes pro aranžované nasazení do škálování.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Hodně cvičení a cviku.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
14 hodin
G Suite je sada produktů a softwaru Go ogle Cloud pro cloud computing, spolupráci a další. Díky sadě G Suite mohou správci systému vytvářet a spravovat firemní profil, vybírat služby, nastavovat pokročilé možnosti zabezpečení atd. Toto školení vedené instruktory (na místě nebo na dálku) je určeno správcům systému, kteří chtějí spravovat a implementovat sadu G Suite pro organizace. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Aplikujte bezpečnostní postupy Go ogle s 2SV a SSO.
 • Sledujte využití domény a služeb prostřednictvím přehledů v administrátorské konzoli.
 • Nastavení a konfigurace konzoly pro správu sady G Suite.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.

Last Updated:

Víkendové Cloud Computing kurzy, Večerní Cloud Computing školení, Cloud Computing přijímač, Cloud Computing vedené školitelem, Víkendové Cloud Computing školení, Večerní Cloud Computing kurzy, Cloud Computing koučování, Cloud Computing lektor, Cloud Computing školitel, Cloud Computing počítačová školení, Cloud Computing počítačové kurzy , Cloud Computing kurzy, Cloud Computing školení, Cloud Computing on-site, Cloud Computing uzavřená školení, Cloud Computing individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions