Serverless Computing Počítačové Kurzy

Serverless Computing Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Serverless Computing školení České republice.

Serverless Computing Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at DevOps engineers who wish to use Firecracker to create and manage secure serverless architecture.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement KVM-based virtualization or microVMs to enhance security.
- Optimize kernel loading for faster startup time.
- Scale storage resources with less memory overhead.
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at programmers and developers who wish to use Fn in creating serverless applications and services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up Fn to create directories and functions.
- Create applications using different programming languages.
- Monitor functions to resolve issues at the development and deployment stages.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use Knative to deploy serverless, event-driven functions, applications, and containers in a simplified and consistent manner.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Knative on-premise.
- Deploy and run serverless functions and applications that autoscale.
- Integrate Knative with continuous integration systems to enable an end-to-end development workflow.
- Simplify the overhead of deploying containers; focus on writing great code.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use Kubeless to build and deploy applications as functions on top of Kubernetes.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubeless.
- Turn Kubernetes into a function execution machine, without the need for add-ons such as a messaging bus.
- Comfortably manage functions as standard Kubernetes objects.
- Troubleshoot deployments using existing logging and monitoring setup and skills.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use OpenFaas to create, build, test, debug and deploy event-driven functions without needing to worry about managing the underlying server infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OpenFaas.
- Package any binary or code as a serverless function without repetitive boiler-plate coding.
- Decouple from AWS Lambda to avoid lock-in.
- Deploy event-driven functions to an on-premise server or to the cloud.
14 hodin
Přehled
OpenMP (Open Multi-Processing) je API pro vícenásobné programování sdílené paměti. Díky OpenMP jsou programátoři schopni vyvíjet paralelní aplikace pro platformy od stolních počítačů až po systémy nesdílené paměti.

Toto školení vedené instruktorem (na místě nebo na dálku) je zaměřeno na softwarové inženýry, kteří chtějí vyvíjet paralelní aplikace pomocí OpenMP.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Porozumět a používat paralelní programování s Fortranem v OpenMP.
- Vypočítat fraktály paralelně za účelem vykreslení více pixelů a znaků.
- Implementujte vektorové programování s rozšířeními SIMD pro systémy HPC.
- Přidejte paralelní bloky pro určení paralelismu sdílené paměti.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use OpenWhisk to create, build, test, debug and deploy event-driven functions without needing to worry about managing the underlying execution environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OpenWhisk.
- Use OpenWhisk to enable writing "code as a function".
- Understand how OpenWhisk orchestrates functions on Kubernetes.
- Decouple from AWS Lambda to avoid lock in and improves flexibility.
- Deploy event-driven functions to an on-premise server or to the cloud.
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at system administrators who wish to implement, monitor, and analyze IT operations using a serverless environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Manage IT operations using a Function-as-a-Service (FaaS) model.
- Automate functions to build multiple-tier web applications.
- Analyze and monitor infrastructures using a serverless framework.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use Serverless Framework on AWS and other cloud platforms to create and deploy microservice applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up Serverless Framework to work with compute services such as AWS Lambda.
- Reduce the complexity and cost of deploying microservices on different cloud platforms.
- Emit and capture events and execute functions automatically.
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at executives, directors, and managers who wish to implement serverless computing solutions that meet organizational needs.

By the end of this training, participants will be able to strategize, monitor, and manage enterprise-grade productions with serverless models and platforms.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers and DevOps engineers who wish to utilize a serverless approach for building enterprise applications in Kubernetes.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup and configure the Kubernetes system to start developing with a serverless architecture.
- Understand the concepts and principles foundational to serverless environments.
- Operate toolchains necessary to serverless development and integrate it with Kubernetes components.
- Practice their skill in Python programming language and apply it to implement serverless systems.
- Secure enterprise applications that are deployed through a serverless framework on Kubernetes.
- Utilize modern cloud computing methods in optimizing DevOps task processing workflows.

Nadcházející Serverless Computing Školení

Víkendové Serverless Computing kurzy, Večerní Serverless Computing školení, Serverless Computing přijímač, Serverless Computing vedené školitelem, Víkendové Serverless Computing školení, Večerní Serverless Computing kurzy, Serverless Computing koučování, Serverless Computing lektor, Serverless Computing školitel, Serverless Computing počítačová školení, Serverless Computing počítačové kurzy , Serverless Computing kurzy, Serverless Computing školení, Serverless Computing on-site, Serverless Computing uzavřená školení, Serverless Computing individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions