BPM Počítačové Kurzy

BPM Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, instruktorem vedené živé BPM (Business Process Management) školicí kurzy demonstrují prostřednictvím praktické praxe, jak porozumět, plánovat a implementovat BPM v rámci organizace. Naše kurzy BPM zahrnují teorii, diskuze o případových studiích a praktickou aplikaci naučených konceptů v živém laboratorním prostředí, to vše zaměřené na pomoc účastníkům zvýšit provozní efektivitu jejich organizací. Školení BPM je k dispozici jako "online živé školení" nebo "na místě živé školení". Online živé školení (neboli „vzdálené živé školení“) se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Reference

★★★★★
★★★★★

Kurzy v pracovní den probíhají mezi @start_time a @end_time

Kdy

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
21 hodin
This course has been created for business analysts who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects. It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns. It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer. This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.
21 hodin
This course will give you a broad overview of all the major BPEL initiatives in the current market. You will have an insight into the possibilities of this exciting technology. By the end of the course you should be able to:
 • Understand the key concepts of the BPEL 1.1 specification
 • Be able to Learn the syntax and semantics of BPEL
 • Understanding the relationship between BPEL and WSDL
 • Gaining experience using BPEL by building a complex application
 • Understanding which BPEL constructs are most appropriate
 • Learn the best practices for developing using BizTalk or Oracle JDeveloper
35 hodin
It is a course that positions itself in the midst of administration and Information Technology, incorporating tools and techniques for designing, implementing, controlling and analyzing Operational Business Processes - This usually involves individuals, organizations and software applications.
This course contains practical assignments, participants will be introduced to topics during theory classes and these will be accompanied by practical exercises. What will you learn?
1. The Basics of BPM
2. BPM Implementation Strategies
3. Process modeling, analysis and design
4. Governance and business strategies
5. Modeling a process with BPMN
6. Business rules
 
14 hodin
Audience: Managers who want to make decisions related to BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Anyone who is involved in analysing and planning Business Processes. Course Goals:
 • How to increase productivity and effectiveness
 • How to increase business process compliance and governance
 • How to make a business process more agile and enable it for a change
 • How to increase ability to scale best practices across a changing organization
 • How to improve communication, cooperation, coordination between teams
 • How to improve visibility of process pipeline
 • How to make operational forecasts more accurate
 • How to increase process throughput
 • How to minimize cost of inputs by leading the process actors through the process, and reduce high quality, expensive staff
 • How to make new hire ramp-up faster, by making new hires following the business process documentation
28 hodin
Audience: Managers who want to make decisions related to BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Anyone who is involved in analysing and planning Business Processes.
21 hodin
This BPM training will teach you how to automate and manage a broad range of business workflows. We will examine the automation steps within a typical process in which work items are passed from one participant to another for action, according to a set of business rules. You will obtain firsthand guidance on automated monitoring best practices as well as tips and tricks for efficient governance practices. At course completion, you will be able to:
 • Understand the key terms and concepts in BPM
 • Use major methodologies and techniques for implementing BPM
 • Define the various technologies that support BPM
 • Learn to discriminate between process and rules requirements
 • Map written business cases into process areas and rule sets
 • Understand variations in strategies between rules-centric and process centric approaches
 • Develop business intelligence from process description & rule sets
21 hodin
This course focuses on holistic, structured approaced to finding bottle necks and optimizing business processes. It is a practical workshop where participants will be given examples and later will need to solve similar cases during team exercises.
 • Using the company experience in process management in other banks / sectors to illustrate the presentation  
 • Introducing the participants to the different process methodologies (Lean, SIX Sigma) but not full of theory about those methodologies (aim of this training is not to pass the Lean or Six Sigma certifications but to get an awareness of different methodologies to see how we can use part of it in our daily activity)
 • The presentation should be oriented mostly on business issues (and not pure IT processes)
21 hodin
The course will cover how to:
 • Select, organise and implement a business re-engineering project
 • Achieve competitive advantage by capitalising on technology and the use of UML tools
 • Maximise customer satisfaction by matching process design to customer needs
 • Identify typical symptoms of business process dysfunction
 • Redesign workflow and structure successfully within the business
 • Ensure the best practice through the application of business patterns
21 hodin
Cílem tohoto školení je:
  Prezentace přínosu oboru BPM pro organizace – firmy a administrativy – při implementaci přístupu a procesů souvisejících s regulací GDPR. Představení jednotlivých kroků úspěšné implementace procesů GDPR, pokud jde o audit, modelování a vazby v některých případech s kybernetickou bezpečností.
28 hodin
OCEB2 Content Developer NobleProg má oficiální status OMG OCEB 2 Content Developer , což znamená, že naše osnovy kurzů a školicí materiály byly vyvinuty stejnými odborníky, kteří připravovali otázky pro zkoušky OCEB 2. Tento kurz vás připraví na OMG Certified Expert in BPM (OCEB v2) Fundamental Examination. Po tomto kurzu můžete vyzkoušet náš testovací stroj na více než 200 vzorových otázkách.
21 hodin
RPA Express is one of the tools in WorkFusion's automation toolkit. RPA (Robotic Process Automation) in general is defined as the automation technique in which simple precoded snippets, similar to macros in Excel/VBA, are used to perform a repetitive task normally performed by a human on an enterprise application. In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to identify the key process variables and connect them as they step through the creation of a business flow using RPA Express. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure RPA Express.
 • Identify the steps and actions to be recorded by RPA Express.
 • Use RPA Express to map out a business flow.
 • Create bots to capture and repeat events on a website, desktop or terminal.
 • Plan a process automation strategy.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Signavio Process Manager je aplikace pro modelování a simulování obchodních procesů. Jeho schopnosti spolupráce umožňují zúčastněným stranám sdílet a komentovat procesní modely a diagramy. V tomto tréninku vedeném instruktorem se účastníci naučí, jak řídit obchodní procesy pomocí Signavio. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Použijte drag-and-drop k vytvoření konzistentních, čitelných modelů, které mapují činnost organizace’ Společně dokumentovat, optimalizovat a simulovat obchodní procesy Použijte Signavio k zajištění souladu s procesem Využijte Signavio k optimalizaci výkonu podnikání
publikum
  Procesní návrháři Procesní analytici Osoby, které se zabývají nebo se zajímají o procesní optimalizaci v rámci své organizace
Formát kurzu
  Částečná přednáška, částečná diskuse, cvičení a těžká praxe
21 hodin
This course has been created for anyone responsible for modelling processes in BPMN 2.0. It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns. It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer. This course focuses on understand the BPMN diagrams but also covers basic part of the execution part of BPMN.
14 hodin
Audience: Delegates who have an interest in Process Modelling will benefit from attending this business process modeling notation training course including:
 • Business and Process Analysts
 • Process Designers and Implementers
 • Project and Programme Managers
 • Anyone involved with business change and transformation.
21 hodin
Tento kurz byl vytvořen pro lidi, kteří chtějí používat BPMN 2.0 rozsáhlě ve svých projektech.Je zaměřen na praktické aspekty všech BPMN 2.0 specifikace, stejně jako implementace společných vzorů. Tento kurz nezahrnuje provádění části BPMN, zaměřuje se na analýzu a aspekty procesního designu BPMN 2.0. Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe pomocí Camunda Modeler. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
28 hodin
BPMN (Business Process Model and Notation) and DMN (Decision Model and Notation) are two OMG (Object Management Group) standards for process modeling and decision making. This training provides an introduction to these standards and how they should be used.
28 hodin
Business Process Model and Notation (BPMN), Decision Model and Notation (DMN) and Case Management Model and Notation (CMMN) are three Object Management Group (OMG) standards for processes, decisions, and case modelling. This course provides an introduction to all of them and informs when should we use which.
14 hodin
Objective: This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
35 hodin
This course is created for people who have no previous experience in probability and statistics.
21 hodin
IBM ODM (a.k.a. WebSphere Operational Decision Manager) is a Business Rule Management System (BRMS). It consists of a central repository and automation engine that allow for the creation, management, testing and governance of business rules and events. Rules and events are stored in the central repository where they can be accessed and modified by individuals and software without the need to rebuild any software. In this instructor-led, live training, participants will learn how to create, manage and execute business rules as well as how to deploy and manage an instance of IBM ODM Decision Management in a live environment. By the end of this training, participants will be able to:
 • Manage ODM components, including IBM Decision Center and IBM Decision Server
 • Manage and execute business rules and events
 • Reduce the testing cycle by enabling other software applications to detect and pick up changes to rules
 • Combine decision making and change detection tools to facilitate adaptation, auditing, tracing and testing
 • Separate business rules from business applications for greater flexibility
 • Build easy-to-maintain business rule client applications
 • Use Event Designer to build business event projects
 • Deploy and test business event applications
 • Build a customized dashboard for monitoring business events
 • Enable collaboration among architects, developers and administrators for developing and maintaining decision services
 • Enable business analysts, policy managers and rule authors develop and maintain an application's decision logic
Audience
 • Developers
 • Project managers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
Smart Contracts are used to encode and encapsulate the rules for automatically initiating and processing transactions on the Blockchain. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use IBM Operational Decision Manager (ODM) with Hyperledger Composer to implement the business logic of a Smart Contract using business rules. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use ODM's rule engine together with Blockchain to "unbury" rules from the codebase of a Blockchain application
 • Set up a system to allow specialist such as accountants, auditors, lawyers, and analysts to define the rules of exchange for themselves
 • Use Decision Center as a platform to collaboratively govern rules
 • Use ODM's rule engine to update, test and deploy rules without touching the code of the Smart Contract
 • Deploy the IBM ODM Rule Execution Server
 • Integrate IBM ODM with Hyperledger Composer running on Hyperledger Fabric
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hodin
This course is aimed at enterprise architects, business and system analysts and managers who want to apply business rules to their solution. With Drools, you can write your business rules using almost natural language, therefore reducing the gap between business and IT.
21 hodin
This 3 days course is aimed to introduce Drools 6 to developers. This course doesn't cover drools integration, performance or any other complex topics.
21 hodin
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to Business Analysts responsible for writing tests and rules. This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications.
21 hodin
This 3 days course is aimed to introduce Drools 7 to developers.This course doesn't cover drools integration, performance or any other complex topics.
21 hodin
This 3 days course is aimed to introduce Drools 6 to Business Analysts responsible for writing tests and rules. This course focuses on creating pure logic. Analysts after this course can writing tests and logic which then can be further integrated by developers with business applications.
21 hodin
This course has been prepared for people who are involved in administering corporate knowledge assets (rules, process) like system administrators, system integrators, application server administrators, etc... We are using the newest stable community version of Drools to run this course, but older versions are also possible if agreed before booking.
14 hodin
j BPM je sada Business Process Management Suite ( BPM S) napsaná v Java . Drools je Business Rules Management Suite (BRMS). Integrace obou zlepšuje obchodní logiku a vede k optimální specifikaci. Toto školení vedené instruktorem, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na vývojáře a obchodní analytiky, kteří chtějí nastavit j BPM do aplikace. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Výměna doménových modelů a diagramů mezi různými nástroji
 • Standardizujte most, abyste propracovali proces mezi návrhem a implementací procesu
 • Standardizovat model obchodního procesu a notaci
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
21 hodin
This course uses a practical approach to teaching OptaPlanner. It provides participants with the tools needed to perform the basic functions of this tool.
28 hodin
Infinispan is a distributed cache and key-value NoSQL data store software developed by Red Hat.

Last Updated:

Víkendové BPM kurzy, Večerní BPM školení, BPM přijímač, BPM vedené školitelem, Víkendové BPM školení, Večerní BPM kurzy, BPM koučování, BPM lektor, BPM školitel, BPM počítačová školení, BPM počítačové kurzy , BPM kurzy, BPM školení, BPM on-site, BPM uzavřená školení, BPM individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions