Návrh Školení

Úvod do norem

 • BPMN, DMN a CMMN – o čem tyto normy jsou?
 • Kdy bychom měli použít BPMN?
 • Kdy bychom měli použít DMN?
 • Kdy bychom měli použít CMMN?

Business Model procesu a zápis (BPMN)

Základní BPMN Symboly v příkladech

 • Aktivita
 • Brány
 • Události
 • Sekvenční tok
 • Zpráva
 • Artefakty

Modelování Collaboration

 • Bazén, účastníci
 • Lanes

Tok zpráv

 • Jak modelovat zprávy

Activities

 • Aktivita vs úkol
 • Lidské interakce
 • Typy úkolů
 • Dílčí proces
 • Aktivita volání
 • Charakteristika smyčky a více instancí

Položky a data

 • Datové modelování

Události

 • Koncepty
 • Začátek a konec událostí
 • Mezilehlé události
 • Spoušť
 • Typy událostí
  • Zpráva
  • Časovač
  • Chyba
  • Eskalace
  • zrušení
  • Kompenzace
  • Odkaz

Brány

 • Úvahy o toku sekvence
 • Exkluzivní brána
 • Inkluzivní brána
 • Paralelní brána
 • Brána založená na událostech
 • Paralelní brána založená na událostech
 • Komplexní brána

Rozhodovací model a zápis (DMN)

Úvod do DMN

 • Krátká historie
 • Základní pojmy
 • Požadavky na rozhodnutí
 • Rozhodovací protokol
 • Rozsah a použití DMN (lidské a automatizované rozhodování)

Požadavky na rozhodnutí

 • DRG
 • DRD
 • Rozhodovací tabulka
 • Jednoduchý Expressiontový jazyk (S-FEEL)
 • CÍTIT

Případ Management Model a označení (CMMN)

Případ Management Elements

 • Základní infrastruktura
 • Model případu Elements
 • Případ a role
 • Informační model Elements
 • Model plánu Elements
 • Artefakty

Notový zápis

 • Pouzdro
 • Modely případových plánů
 • Položky souboru případu
 • Etapy
 • Vstupní a výstupní kritérium
 • Fragmenty plánu
 • Úkoly
 • Milníky
 • Posluchači událostí
 • Odkazy
 • Plánovací tabulka
 • Dekoratéři
 • Artefakty

Požadavky

Základní porozumění konceptu procesu.

 28 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (1)

Související kurzy

Process Mining

21 hodiny

BPMN et DMN

28 hodiny

Modelling Decision and Rules with OMG DMN

14 hodiny

Activiti for Process Developers

28 hodiny

Bonita BPM for Designers

7 hodiny

Business Process Analysis with UML and BPMN

14 hodiny

Business Process Management

35 hodiny

BPM and Process Control

28 hodiny

Business Process Modelling in BPMN 2.0

21 hodiny

BPMN 2.0 for Business Analysts

14 hodiny

BPMN 2.0 Fundamentals and Workshop

14 hodiny

BPMN for Analysts

14 hodiny

BPMN for Business Users

14 hodiny

BPMN 2.0 in Camunda Modeler

21 hodiny

Comprehensive BPMN 2 - From Analysis to Execution

35 hodiny

Související kategorie