Návrh Školení

UML

    Diagramy obchodních případů použití UML diagramy aktivit s podrobnostmi o případu užití Definice obchodních entit znázorněné pomocí diagramů tříd Mapování modelu do případů použití systému

BPMN

    BPMN techniky modelování BPMN přehled tvarů modelování Generování a prohlížení Swimlane BPMN textové objekty, datové objekty, anotace a atribuce Základní optimalizace procesu Doporučené postupy návrhu procesu

Požadavky

Prospěly by základní UML znalosti a určité zkušenosti s Business Process Management.

 14 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (5)

Upcoming Courses

Související kategorie