Programming Počítačové Kurzy

Programming Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Programming školení České republice.

Programming Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data analysts and anyone who is interested to learn how to use and integrate Tableau, Python, R, and SQL for data visualization and analysis. By the end of this training, participants will be able to:
 • Perform data analysis using Python, R, and SQL.
 • Create insights through data visualization with Tableau.
 • Make data-driven decisions for business operations.
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use JWT to transmit information between different parties as a JSON object. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the JWT structure and use cases.
 • Learn how to validate and invalidate JWTs.
 • Manage Cryptographic keys.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at software developers who wish to develop desktop client applications using WPF and C#. By the end of this training, participants will be able to: Learn and understand how to use the MSDN resources and tools. Support the development process in Microsoft Visual Studio. Develop business desktop applications using WPF technology and C# language.
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at Java developers who wish to use JVM tools and features to run Java programs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand JVM and how it works.
 • Learn about reflection and the different memory areas.
 • Understand how to use the JVM tool interface.
 • Use JVM to run Java programs on any device or operating system.
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and use Alpine JS to enhance JavaScript applications with its reactive and declarative nature. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the basic concepts of Alpine JS.
 • Use Alpine JS to develop dynamic websites and other projects efficiently.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at web developers who wish to learn how to use Progressive Web Application (PWA) development features to create an app-like experience in a website using Entity Framework (EF) Core and Blazor. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use the EF package to work with databases.
 • Use Blazor components, services, dependency injection, layout, and routing.
 • Create service workers to enable PWA features in an application.
 • Utilize push notifications and other PWA features.
21 hodin
Python je měřitelný, flexibilní a široce používaný programovací jazyk pro datovou vědu a strojové učení. Spark je datový procesor používaný při vyhledávání, analýze a transformaci velkých dat, zatímco Hadoop je rámec knihovny softwaru pro ukládání a zpracování velkých dat. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí používat a integrovat Spark, Hadoop, a Python k zpracování, analýze a transformaci velkých a složitých datových souborů. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte nezbytné prostředí k zahájení zpracování velkých dat pomocí Spark, Hadoop, a Python. Pochopte vlastnosti, klíčové složky a architekturu Spark a Hadoop. Naučte se, jak integrovat Spark, Hadoop, a Python pro zpracování velkých dat. Prozkoumejte nástroje v ekosystému Spark (Spark MlLib, Spark Streaming, Kafka, Sqoop, Kafka a Flume). Vytvořte společné systémy doporučení pro filtrování podobné Netflix, YouTube, Amazon, Spotify a Google. Použijte Apache Mahout pro skalování algoritmů strojového učení.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers and testers who wish to perform test automation using C# and Selenium. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Selenium WebDriver.
 • Write tests using Selenium, C#, and Nunit with Visual Studio IDE.
 • Run C# Selenium test automation.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers or anyone who wish to learn the basics of Tcl and Tk as they step through the creation of a basic word processing application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create complex GUIs using only a few dozen lines of code.
 • Quickly create simple GUI programs for Linux.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use Java 16 to build, manage, and package Java applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the new features and changes from the older versions of Java to Java 16.
 • Learn Java fundamental concepts and use them to build Java applications.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and apply the basics of Continuous Integration for Java. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand CI for a Java project.
 • Build a CI system for Java.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at programmers, java developers, and anyone who wishes to use Vaadin to develop and deploy applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Setup and configure a Vaadin project.
 • Understand the fundamentals of Vaadin in developing applications.
 • Use Vaadin to develop applications.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at Java programmers who wish to learn about Guava and how to utilize Guava in programming. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to use Guava in Java programming.
 • Utilize Guava to facilitate standard coding practices.
 • Make easy to read and concise Java codes.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use NetBeans to develop applications with Java and other programming languages. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn about NetBeans and how it works.
 • Learn how to use NetBeans in Java programming.
 • Use NetBeans to create templates and projects.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at JavaScript programmers and developers who wish to learn how to work with JSON. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn what JSON is and how it works.
 • Learn to use JSON with JavaScript.
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use HTML5, JavaScript, and CSS4 together to create a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Integrate and use HTML5, JavaScript, and CSS4 features in application development.
 • Use CSS4 to enhance the appeal and usability of the application.
 • Use JavaScript and HTML in creating modern interactive applications.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use the latest features of Angular 13 to build, test, and deploy web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use TypeScript and Angular CLI to develop Angular 13 applications.
 • Develop, test, and deploy Angular 13 web applications.
 • Create web components that can be used for any web application or page.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at intermediate-level developers who wish to create micro-frontend applications using Vue.js. By the end of this training, participants will be able to:
 • Have a better understanding of micro-frontends.
 • Learn how to split large applications into micro-frontends.
 • Implement micro-frontends using different approaches.
 • Build micro-frontend applications with Vue.js.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Blazor Web Assembly to build a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand forms and authentication in Blazor WebAssembly.
 • Create a Blazor WebAssembly project.
 • Learn different ways to run your web application.
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and use Livewire to build modern and dynamic application interfaces. By the end of this training, participants will be able to:
 • Build and test livewire components.
 • Build applications using the Livewire library.
 • Create dynamic components within PHP.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to use and integrate SQL, Python, and Tableau to perform complex data analysis, processing, and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary environment to perform data analysis with SQL, Python, and Tableau.
 • Understand the key concepts of software integration (data, servers, clients, APIs, endpoints, etc.).
 • Get a refresher on the fundamentals of Python and SQL.
 • Perform data pre-processing techniques in Python.
 • Learn how to connect Python and SQL for data analysis.
 • Create insightful data visualizations and charts with Tableau.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers or anyone who wish to learn the basics of Tcl and Tk as they step through the creation of a basic word processing application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create complex GUIs using only a few dozen lines of code.
 • Quickly create simple GUI programs for Linux.
14 hodin
Bazel je open-source stavební a testovací nástroj vyvinutý Google. Poskytuje nástroje, které automatizují provádění stavebních a testovacích úkolů. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří se chtějí dozvědět, jak Bazel funguje při automatizaci stavby a testování pracovního toku softwaru. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Pochopte základní pojmy Bazel a dozvíte se, jak to funguje. Naučte se, jak používat Bazel v stavbě a testování. Použijte Bazel při provádění stavby a testování automatizace.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
Overview Node.js is a platform for easily building fast, scalable network applications. Learn how to use the event-driven, non-blocking I/O model to build data-intensive real-time applications that run across distributed devices. We will explore the design choices that make Node.js unique, how this changes the way applications are built and how systems of applications work most effectively in this model. Learn how to create modular code that’s robust, expressive and clear. Understand when to use callbacks, event emitters and streams. Use streams to easily manipulate data that would be impossible to fit in application memory. Gain confidence in handling errors effectively to ensure runtime reliability. The course has extensive lab exercises to reinforce the concepts and techniques covered. Objectives On completion of this course, students will be able to:
 • Clearly understand the platform design choices that led to Node.js choosing an event loop and what this means for applications built on that foundation.
 • Understand the unique trade-offs present in event-driven programming.
 • Create Node.js modules and express code modularity in an application.
 • Understand the core flow control patterns in Node.js and know when it is appropriate to use callbacks, event emitters or streams.
 • Create and manipulate buffers efficiently.
 • Understand how to manage error state and know when a process should exit due to an error.
 • Build network applications with Node.js.
28 hodin
This course is designed for those wishing to learn the Python programming language. The emphasis is on the Python language, the core libraries, as well as on the selection of the best and most useful libraries developed by the Python community. Python drives businesses and is used by scientists all over the world – it is one of the most popular programming languages. The course can be delivered using the latest Python version 3.x with practical exercises making use of the full power. This course can be delivered on any operating system (all flavours of UNIX, including Linux and Mac OS X, as well as Microsoft Windows). The practical exercises constitute about 70% of the course time, and around 30% are demonstrations and presentations. Discussions and questions can be asked throughout the course. Note: the training can be tailored to specific needs upon prior request ahead of the proposed course date.
14 hodin
RabbitMQ je systém zprostředkovatelů otevřených zdrojových zpráv pro ukládání a načítání zpráv předávaných procesy, aplikacemi a servery. Jaro je Java framework. Pomocí Java a Jaro s RabbitMQ mohou uživatelé vytvářet složité fronty, výměny, vazby a další. Toto školení vedené instruktory, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na softwarové architekty a vývojáře webových stránek, kteří chtějí používat RabbitMQ jako prostředník pro zasílání zpráv a program v Java pomocí aplikace Spring k vytváření aplikací. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • K vytváření aplikací použijte Java a Spring with RabbitMQ .
 • Navrhněte asynchronní systémy řízené RabbitMQ pomocí RabbitMQ .
 • Vytvářejte a používejte fronty, témata, výměny a vazby v RabbitMQ
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
28 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn advanced Python programming techniques, including how to apply this versatile language to solve problems in areas such as distributed applications, data analysis and visualization, UI programming and maintenance scripting.
14 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to install, configure and administer RabbitMQ, then integrate RabbitMQ messaging into a number of sample .NET applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Setup, configure and manage RabbitMQ.
 • Understand RabbitQ's role in the design and implementation of a microservices architecture.
 • Understand how RabbitMQ compares to other Message Queuing Architectures.
 • Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world enterprise .Net applications.

Last Updated:

Víkendové Programming kurzy, Večerní Programming školení, Programming přijímač, Programming vedené školitelem, Víkendové Programming školení, Večerní Programming kurzy, Programming koučování, Programming lektor, Programming školitel, Programming počítačová školení, Programming počítačové kurzy , Programming kurzy, Programming školení, Programming on-site, Programming uzavřená školení, Programming individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions