PHP Počítačové Kurzy

PHP Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené PHP školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

PHP Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
7 hodin
Livewire je full-stack knihovna, která uživatelům umožňuje vytvářet dynamická rozhraní v rámci Laravel.Toto živé školení vedené instruktorem (online nebo na místě) je zaměřeno na vývojáře, kteří se chtějí naučit a používat Livewire k vytváření moderních a dynamických rozhraní aplikací.Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
  Vytvářejte a testujte komponenty livewire. Vytvářejte aplikace pomocí knihovny Livewire. Vytvořte dynamické komponenty v PHP.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuze. Spousta cvičení a cvičení. Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
  Chcete-li požádat o školení na míru pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvíme se.
14 hodin
RabbitMQ je open-source podnikový zprostředkovatel pro ukládání a přijímání zpráv předávaných procesy, aplikace a servery. Používá zprávu ke zpracování úkolů asynchronně a je zvláště užitečné v aplikacích, které potřebují zpracovat velké datové soubory v pozadí, zatímco současně reagují na živé uživatelské požadavky v reálném čase. V tomto instruktorově vedeném, živém tréninku (online nebo on-site) se účastníci dozví, jak rozdvojovat aplikaci PHP a pak ji integrovat s RabbitMQ systémem sdělování zpráv, aby vytvořili distribuované cloudové aplikace nebo mikroslužby. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte, nastavte a spravujte RabbitMQ. Pochopte úlohu RabbitMQ's v návrhu a provádění architektury mikroslužby. Vytvořte a použijte RabbitMQ jako makléř pro zpracování asynchronních a synchronních zpráv pro aplikace v reálném světě PHP.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice teaches participants how to write testable code in the form of testing units to facilitate the diagnosis, isolation, and resolution of bugs. The training walks participants through the creation of a work-ready, testing environment using the PHPUnit testing framework. By the end of this training, participants will be able to:
 • Distinguish between good and bad testing units.
 • Read and interpret test results.
 • Proactively manage and diagnose their code base to reduce bugs.
 • Ensure that their code base is fit for continuous integration and deployment.
14 hodin
This course deals with developing web applications in PHP. The course has been created for people already familiar with other procedural programming languages. During the course participants will learn how to create a simple dynamic application with PHP and a MySQL database.
7 hodin
This course has been created for PHP programmers and website developers interested in PHP code optimization. The course shows how to find a bottleneck and how to refactor or change the code in the appropriate way. During this course, participants will deal with real web page examples which will be tracked, analysed and optimized.
21 hodin
The course familiarizes participants with the PHP language and its integration with the Web environment. The participant will learn how to make a dynamic page, write database applications and to protect applications from unauthorized access.
35 hodin
Výcvikový program vás připravuje na profesionální webový návrhář (kód zaměstnání: 213202 pro standardy profesionálních kvalifikací) ve vztahu k "HTML a CSS v webovém designu" a zahrnuje programovací problém pomocí JavaScript a PHP jazyka. Následující program předpokládá, že účastník bude schopen navrhnout a vytvořit webové stránky pomocí HTML 4.0 a Cascading Style Sheets 2.0. Při budování webové stránky použijete tagy HTML k umístění textu, grafiky, tabulek a interaktivních formulářů na webové stránce, stejně jako odkazy na jiné webové stránky a webové stránky. Pomocí Cascading Style Sheets 2.0 budete provádět formátování webového obsahu podle požadavků zákazníka. Kurz absolventi mohou hledat zaměstnání v servisních společností zapojených do webového designu nebo zahájit konzultační služby (samostatní zaměstnanci). Výcvikový program pokrývá otázky vytváření webových stránek pomocí HTML a CSS.
14 hodin
The course will cover the design patterns with particular emphasis on patterns used in PHP.
21 hodin
The course is designed for intermediate PHP developers who want to enrich their knowledge and learn best practices in programming and web development techniques based on object-oriented programming and design patterns.
21 hodin
The course is designed for experienced programmers who want to explore issues related to the use of patterns and refactoring. Each participant know the properties and practical examples of the use of these patterns, which in turn will enable the efficient build correct the application code.
14 hodin
Yii is a high-performance PHP framework best for developing Web 2.0 applications.
28 hodin
Symfony is a set of PHP Components, a Web Application framework, a Philosophy and a Community.
21 hodin
The course provides essential skills for PHP developers necessary to make their applications resistant to contemporary attacks through the Internet. Web vulnerabilities are discussed through PHP-based examples going beyond the OWASP top ten, tackling various injection attacks, script injections, attacks against session handling of PHP, insecure direct object references, issues with file upload, and many others. PHP-related vulnerabilities are introduced grouped into the standard vulnerability types of missing or improper input validation, incorrect error and exception handling, improper use of security features and time- and state-related problems. For this latter we discuss attacks like the open_basedir circumvention, denial-of-service through magic float or the hash table collision attack. In all cases participants will get familiar with the most important techniques and functions to be used to mitigate the enlisted risks. A special focus is given to client-side security tackling security issues of JavaScript, Ajax and HTML5. A number of security-related extensions to PHP are introduced like hash, mcrypt and OpenSSL for cryptography, or Ctype, ext/filter and HTML Purifier for input validation. The best hardening practices are given in connection with PHP configuration (setting php.ini), Apache and the server in general. Finally, an overview is given to various security testing tools and techniques which developers and testers can use, including security scanners, penetration testing and exploit packs, sniffers, proxy servers, fuzzing tools and static source code analyzers. Both the introduction of vulnerabilities and the configuration practices are supported by a number of hands-on exercises demonstrating the consequences of successful attacks, showing how to apply mitigation techniques and introducing the use of various extensions and tools. Participants attending this course will
 • Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
 • Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
 • Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
 • Have a practical understanding of cryptography
 • Learn to use various security features of PHP
 • Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
 • Be informed about recent vulnerabilities of the PHP framework
 • Get practical knowledge in using security testing tools
 • Get sources and further readings on secure coding practices
Audience Developers
28 hodin
Dokonce i zkušení programátoři neumí zvládnout různé bezpečnostní služby, které nabízejí jejich vývojové platformy, a také si nejsou vědomi různých zranitelností, které jsou relevantní pro jejich vývoj. Tento kurz je zaměřen na vývojáře, kteří používají oba Java a PHP, poskytují jim základní dovednosti potřebné k tomu, aby jejich aplikace odolné vůči současným útokům prostřednictvím internetu. Úroveň Java bezpečnostní architektury probíhá řešením kontroly přístupu, ověření a autorizace, bezpečné komunikace a různých kryptografických funkcí. Existují také různé API, které mohou být použity k zabezpečení vašeho kódu v PHP, jako je OpenSSL pro šifrování nebo HTML Purifier pro ověření vstupu. Na straně serveru se poskytují nejlepší postupy pro usnadnění a konfiguraci operačního systému, webového kontejneru, souborového systému, serveru SQL a samotného PHP, zatímco zvláštní důraz je kladen na bezpečnost na straně klienta prostřednictvím bezpečnostních problémů JavaScript, Ajax a HTML5. Obecné webové zranitelnosti jsou diskutovány příklady v souladu s OWASP Top Deset, které ukazují různé injekční útoky, injekce skriptů, útoky proti sezení, nejisté přímé reference objektů, problémy s nahrávkami souborů, a mnoho dalších. Různé Java- a PHP-specifické jazykové problémy a problémy vyplývající z pracovní doby prostředí jsou zavedeny do standardních typů zranitelnosti chybějící nebo nesprávné ověření vstupu, nesprávné použití bezpečnostních funkcí, nesprávné chyby a výjimky zpracování, problémy související s časem a stavem, problémy kvality kódu a zranitelnosti související s mobilním kódem. Účastníci mohou vyzkoušet diskutované API, nástroje a účinky konfigurací pro sebe, zatímco zavedení zranitelností je podporováno řadou praktických cvičení, které demonstrují důsledky úspěšných útoků, ukazují, jak opravit chyby a aplikovat techniky zmírnění, a zavádějí použití různých rozšíření a nástrojů. Účastníci tohoto kurzu budou
  Pochopte základní pojmy bezpečnosti, IT bezpečnosti a bezpečného kódování Naučte se webové zranitelnosti nad OWASP Top Deset a víte, jak se jim vyhnout Zjistěte zranitelnosti na straně klienta a bezpečné postupy kódování Naučte se používat různé bezpečnostní vlastnosti rozvojového prostředí Java Využijte praktické znalosti kryptografie Naučte se používat různé bezpečnostní funkce PHP Porozumět bezpečnostním pojmům webových služeb Získejte praktické znalosti při používání bezpečnostních testovacích nástrojů Naučte se typické chyby kódování a jak se jich vyhnout Informujte se o nedávných zranitelnostech Java a PHP rámců a knihoven Získejte zdroje a další čtení o bezpečných postupech kódování
publikum Vývojáři
21 hodin
This instructor-led, live course is aimed at developers wishing to learn ThinkPHP to develop web applications. ThinkPHP is a fast and simple PHP Object-Oriented MVC framework with support for UTF-8, plugins, role-based-control-access (RBCA), a template control engine and multi-databases. Format of the Course
 • Heavy emphasis on hands-on practice.
 • Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.  
7 hodin
PHP 7 is the biggest upgrade to PHP since 2004. It offers significant performance gains through the new Zend engine 3.0 and improves productivity by nearly twice when compared to PHP 5.6. With a 50 percent reduction in memory consumption and a host of other new features, PHP7 is making a significant impact on web application development across various platforms. In this instructor-led, live training, participants will learn how to take advantage of PHP 7’s latest features and processing improvements as they walk step-by-step through the creation and deployment of a sample web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use enhanced PHP 7 features, such as spaceship and null coalescing operators, scalar type hints, new scalar type declarations and new error exceptions
 • Develop and deploy a new PHP 7 web application
 • Optimize existing web applications or websites
Audience
 • PHP developers
 • Advanced-to-intermediate server-side programmers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
Behat is a Behavior Driven Development (BDD) test framework written in PHP. It facilitates communication among developers, testers, business stakeholders and clients during the software development process. Behat allows non-technical people to write clear descriptions of an application's intended behavior, then runs those "scenarios" as functional tests against the application. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute BDD style test cases using Behat and PHP. By the end of this training, participants will be able to:
 • Run automated tests written in the human-readable, "Given, When, Then" Gherkin language
 • Use Behat based test cases to improve collaboration between technical and non-technical teams
 • Integrate Behat with Selenium, Mink, Goutte and other browser emulators to drive tests and generate reports
 • Extend Behat functionality through its extension system
 • Test numerous usage scenarios through terminal commands, REST APIs, and more.
Audience
 • Test engineers
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to implement advanced PHP programming tools and techniques. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn advanced concepts in PHP programming.
 • Establish consistency and solve advanced problems using PHP programming.
 • Explore additional ways to build more flexible software using PHP.
14 hodin
Internet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. PHP is a server-side scripting language recommended for IoT due to its superior performance. In this instructor-led, live training, participants will learn how to develop IoT applications using PHP. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of IoT architecture
 • Install and configure tools (IBM Watson IoT Platform, IoT Starter for Android Application) to aid in developing PHP applications
 • Learn the benefits of using PHP in programming IoT systems
 • Build, test, deploy, and troubleshoot an IoT system using PHP
Audience
 • Developers
 • Engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
S tržním podílem 60%, WordPress je systém obsahu Management (CMS) volby pro mnoho světových nejvyššího profilu webových stránek. PHP je jazyk vedle serveru, který ovládá přibližně 82 procent webu. V tomto instruktorově vedeném, živém tréninku (zprostředku nebo na dálku) se účastníci s malou nebo žádnou předchozí zkušeností s programováním naučí, jak přizpůsobit Wordpress webovou stránku pomocí PHP. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte nástroje potřebné k rychlému zahájení práce PHP Porozumět a změnit různé typy PHP souborů v WordPress Pochopte PHP syntax (podmíněné prohlášení, sloupy, funkce atd.) Napište svůj vlastní plugin nebo téma v rámci WordPress Debug, umístění a řešení problémů webové stránky Word
publikum
  Webové designéry Výrobci obsahů s technickými dovednostmi Business Majitelé s technickými dovednostmi Vývojáři bez předchozích zkušeností s PHP
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse Spousta cvičení a praxe Hands-on implementace v prostředí Live-Lab
Poznámka
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali. Chcete-li se dozvědět více o Word tisku, navštivte prosím: https://wordpress.org/
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use open source tools to automate the process of building, testing and deploying PHP applications and services. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure different open source tools to enable continuous integration, testing and deployment.
 • Understand the advantages and disadvantages of employment different open source CI tools such as such as Gitlab CI and Jenkins.
 • Combine CI tools with open source tools for unit testing as well as integration testing a PHP application.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use PHP to deploy a back-end server for a React application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing.
 • Render React components in PHP with the help of PHP extension V8js.
 • Use PHP to create APIs that interact with database systems.
 • Use module-bundlers such as Webpack to compile React code.
14 hodin
Magnetto je platforma elektronického obchodování napsaná v PHP. Pomocí magneto mohou uživatelé vytvářet a organizovat produkty, způsoby plateb, dodávky a další. Magneto 2 na rozdíl od magneto nabízí vylepšení modularity, flexibilitu a rozšiřitelnost pro řešení elektronického obchodování. Tento instruktor vedený, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně) je zaměřen na webové vývojáře, kteří chtějí vytvořit webovou aplikaci s Magneto 2. Na konci tohoto školení budou účastníci moci:
 • Master Magneto 2 vývojové vzory, vzory designu a přístupy.
 • Vytvoření a přizpůsobení motivů v Magneto 2.
 • Implementovat vlastní nastavení funkcí Magneto 2 s rozšířeními.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Hodně cvičení a cviku.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
14 hodin
Lumen je otevřený zdrojový rámec pro mikroslužby založený na Laravel. Používá se pro rychlé a vysoce výkonné webové aplikace a API s PHP mikroframeworks. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí používat Lumen k vytváření Laravel založených mikroslužeb a aplikací. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte potřebné rozvojové prostředí k zahájení vývoje mikroslužeb s Lumen. Pochopte výhody implementace mikroslužeb pomocí Lumen a PHP. Provádí a provádí funkce a operace mikroslužeb pomocí rámce Lumen. Chrání a kontroluje přístup k architekturám mikroslužeb tím, že buduje bezpečnostní vrstvy.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
PHP 8 představuje nové a vylepšené funkce pro budování vysoce výkonných webových aplikací. To zahrnuje JIT kompilátor, pojmenované argumenty, propagaci konstruktorů, typy sdružení a další vylepšené funkce. Tento instruktor vedený, živé školení (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí používat PHP 8 k vývoji, budování a testování komplexní webové aplikace na úrovni podnikání, jako jsou e-commerce stránky, CRM systémy, WMS, atd. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte potřebné rozvojové prostředí k zahájení vývoje webových aplikací s PHP 8. Přečtěte si více o nových funkcích v PHP 8 a jak je implementovat. Získejte osvěžující základy PHP a některé programovací tipy. Použijte nové funkce v PHP 8 ke zlepšení výkonu webových aplikací. Poznejte nejlepší postupy při zvyšování bezpečnosti a stability webových aplikací s PHP 8. 
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
Symfony is a set of PHP Components, a Web Application framework, a Philosophy and a Community.
28 hodin
Symfony 4 je softwarový rozvoj  rámec pro PHP. Obsahuje znovu použitelné PHP knihovny, které usnadňují vývoj a testování nových aplikací napsaných v PHP (webové aplikace nebo API). Symfony 4 je softwarový rámec s vestavěnými příkazy, který umožňuje PHP efektivnější rozvoj kódu. V tomto instruktorově vedeném, živém tréninku se účastníci naučí používat Symfony rámec a PHP jazyk, jak postupují prostřednictvím vytvoření PHP aplikace. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Použijte Symfony 4 k vytvoření a testování kódu napsaného v PHP Vytvořte jednoduchý kód pro PHP, který čte a píše do databáze
publikum
  Programátoři a vývojáři s pracovními znalostmi PHP a HTML Pokročilí vývojáři, kteří hledají efektivnější vývojové nástroje pro rychlejší uzavření Software návrháři, kteří potřebují aktualizovat své chápání aktuálních vývojových nástrojů, které odpovídají potřebám uživatele
Formát kurzu
  Částečná přednáška, částečná diskuse, cvičení a těžká praxe
14 hodin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at PHP programmers wishing to write asynchronous web services using the PHP language (in a fashion similar to Node.js). By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Swoole
 • Understand the concepts behind event-driven, asynchronous, non-blocking I/O networking models.
 • Create and deploy asynchronous services written in PHP
 • Speed up existing Laravel or Lumen applications with Laravel-Swool.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Hands-on implementation in a live-lab environment
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
 • To learn more about Swool, please visit: https://www.swoole.co.uk/
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice introduces the fundamentals of Laravel and walks participants through the creation of a Laravel-based web application.
14 hodin
Laravel je otevřený zdroj PHP Framework pro modulární balení, správu závislostí a nasazení a údržbu aplikací. Vytváření restovaných rozhraní API v Laravel umožňuje aplikacím orientovat návrhy na zdroje a poskytovat standardní odpovědi, ať už se jedná o stavové kódy HTTP nebo odkazy hypermédií.

Tento instruktor vedený, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně) je zaměřen na webové vývojáře, kteří chtějí vybudovat Restná rozhraní API v Laravel. Na konci tohoto školení budou účastníci moci:
 • K vygenerování kódu a komponent použijte Laravel PHP Aritisan.
 • Vytvořte v Laravel Restná rozhraní API, která mohou procházet, číst, upravovat, přidávat a odstraňovat.
 • Filtrovat a řadit výsledky podle parametrů adresy URL pomocí RESTful API.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Hodně cvičení a cviku.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.

Last Updated:

Víkendové PHP kurzy, Večerní PHP školení, PHP přijímač, PHP vedené školitelem, Víkendové PHP školení, Večerní PHP kurzy, PHP koučování, PHP lektor, PHP školitel, PHP počítačová školení, PHP počítačové kurzy , PHP kurzy, PHP školení, PHP on-site, PHP uzavřená školení, PHP individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions