Návrh Školení

Úvod

  Co je FARM stack? FARM vs MERN

Začínáme

  Nastavení vývojového prostředí Nastavení účtu MongoDB Atlas Instalace závislostí Připojení FastAPI k MongoDB

Vytváření rozhraní REST API (FastAPI)

  Operace CRUD Aktualizace funkcí API MongoDB Testování rozhraní API

Vývoj frontendu s ReactJS

  Vytvoření projektu React Instalace axios a bootstrap Styling, CSS a JSX Přidání interaktivních funkcí Testování aplikace

Nasazení aplikace

  Nasazení backendu (Heroku) Nasazení frontendu (GitHub)

Zabezpečení aplikace

  Autentizace a správa uživatelů Směrovače a přístupová oprávnění.

Odstraňování problémů

Shrnutí a další kroky

Požadavky

 • Zkušenosti s vývojem webu
 • JavaScript a Python zkušenosti s programováním

Publikum

 • Vývojáři
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kurzy

Next.js 14 Advanced Development

21 hodiny

React with Next.js

14 hodiny

Managing React State with MobX

14 hodiny

Material UI

7 hodiny

Ant Design

7 hodiny

Developing APIs with Python and FastAPI

14 hodiny

Advanced React

14 hodiny

Choosing the Right JavaScript Framework

14 hodiny

Testing React Apps with Jest

14 hodiny

MERN Fullstack Development

14 hodiny

Meteor and React

14 hodiny

Building Micro Frontends with React

21 hodiny

Building Microservices with NodeJS and React

21 hodiny

PHP with React

14 hodiny

React: Build Highly Interactive Web Applications

21 hodiny

Související kategorie