Qt Počítačové Kurzy

Qt Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Qt školení České republice.

Reference

Qt Podkategorie

Qt Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
35 hodin
Přehled
C++ is an object oriented programming language based on C. Qt is a framework for developing GUIs for C++ applications. Distributed C++ applications often use a messaging library such as ZeroMQ to communicate asynchronously with other components, services and applications. Messages are first serialized using a serialization protocol such as Protocol Buffers, which allows the messages to be transmitted as compiled bytes that are smaller and lighter than JSON or XML files.

This instructor-led, live training (online or onsite) provides introductory coverage of C++, the Qt GUI framework, and various communication technologies such as ZeroMQ and Protocol Buffers that can be used for writing distributed applications.

By the end of this training, participants will have the necessary knowledge and practice to write and compile an application using C++, Qt and gcc on Linux Centos 6/7. Participants will also integrate asynchronous messaging capabilities using Zero MQ and Protocol Buffers.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
PyQt is a cross-platform library for developing GUIs (graphical user interfaces) for Python applications. It interfaces Python with the Qt GUI toolkit.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at persons who wish to program a visually attractive software application using Python and the Qt UI framework.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a development environment that includes all needed libraries, packages and frameworks.
- Create a desktop or server application whose user interface functions smoothly and is visually appealing.
- Implement various UI elements and effects, including widgets, charts, layers, etc. to achieve maximum effect in usability.
- Implement good UI design and code organization during the design and development phase.
- Test and debug the application.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- This course can be offered for development on Windows, Linux and Mac OS.
- The latest version of all software is used, e.g., PyQt 5 as of this writing, etc.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
Qt is an application framework for developing cross-platform application software. It uses uses standard C++ with extensions to simplify the development of both GUI and server applications.

This instructor-led, live training provides in-depth coverage of Qt and its modules.

By the end of this training, participants will have the necessary knowledge and practice to develop their own C++ application using Qt.

Format of the Course

- An instructor-led course with theoretical coverage of Qt together with exercises and a large component of hands-on development.
7 hodin
Přehled
Qt Quik je open source aplikační rámec pro vytváření uživatelských rozhraní (UI). QML je direktivní programovací jazyk pro navrhování aplikací zaměřených na UI. S Qt Quick a QML jsou uživatelé schopni vytvářet multiplatformní a dynamická uživatelská rozhraní.

Toto školení vedené instruktorem, živé (na místě nebo na dálku), je zaměřeno na webové designéry, kteří chtějí pomocí rozhraní Qt Quick a QML vytvářet platformy a dynamická uživatelská rozhraní.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Navrhujte prototypy uživatelských uživatelských rozhraní pomocí QML.
- Vytvořte a implementujte prvky uživatelského rozhraní aplikace pomocí QML.
- Implementujte animace, transformace a přechody a vytvořte pro uživatele aplikace citlivější prostředí.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.

Nadcházející Qt Školení

Víkendové Qt kurzy, Večerní Qt školení, Qt přijímač, Qt vedené školitelem, Víkendové Qt školení, Večerní Qt kurzy, Qt koučování, Qt lektor, Qt školitel, Qt počítačová školení, Qt počítačové kurzy , Qt kurzy, Qt školení, Qt on-site, Qt uzavřená školení, Qt individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions