C# Počítačové Kurzy

C# Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené C# školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

C# Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
28 hodin
Přehled
Target group:

Technical Team Leader, Software Developer

Learning objective:

The purpose of training is to understand the syntax of C# and topics related to object-oriented programming in C#.

During the course, students become familiar with the MSDN resources and tools to support the development process, such as Microsoft Visual Studio.
21 hodin
Přehled
Target group:

Technical Team Leader, Software Developer

Learning objective:

The purpose of training is to acquire the ability to develop business internet applications in ASP.NET MVC 4 technology and in C # language.

During the course, students become familiar with the MSDN resources and tools to support the development process, such as Microsoft Visual Studio.
21 hodin
Přehled
Target group:

Technical Team Leader, Software Developer

Learning objective:

The purpose of training is to acquire the ability to develop business desktop applications in WPF 4.5 technology and in C # language.

During the course, students become familiar with the MSDN resources and tools to support the development process, such as Microsoft Visual Studio.
14 hodin
Přehled
Target group:

Technical Team Leader, Software Developer

Learning objective:

The purpose of training is to acquire the ability to design advanced development / project structures in C #.

During the course, students become familiar with the MSDN resources and tools to support the development process, such as Microsoft Visual Studio, ReSharper.
35 hodin
Přehled
Delegates will be introduced to the .Net framework and will learn to develop web applications using C# 4.0. At course completion delegates should be familiar with the framework, experienced in developing basic web application and conversant with database access using LINQ. Applications will be created using Object Orientated programming.

After completing this course, delegates will be able to:

- Use Visual Studio 2010 effectively
- Learn C# 4.0
- Create commercial ASP.NET Web Applications
- Understand OO Programming, Classes, and Objects
- Debug Applications
- Develop user interfaces using Master Pages, Site Navigation and Themes
- Use ADO.Net and LINQ to read from and write to databases
- Develop rich internet applications using ASP.NET AJAX
- Create and call WCF services
21 hodin
Přehled
Microsoft Visual Studio is an integrated development environment (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) is a multi-paradigm, object-oriented programming language that is implemented on the .NET Framework.
14 hodin
Přehled
The course is designed for people who want to learn programming language based on C# and learn basic capabilities of the .NET platform. During the training participants will learn how it is built into C#, how to set up an environment to write basic programs, use the standard libraries.
35 hodin
Přehled
This instructor-led, live trainingin in České republice introduces advanced features of C#, examines its usage as both a desktop application programming language and a web programming language for solving real-world problems.

Programming techniques and principals are demonstrated and practiced through in-class, hands-on exercises and walk-throughs.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice introduces participants to automated testing with Selenium WebDriver and C# in Visual Studio. If you do not have C# programming experience or wish to brush up on C#, please check out the course: C# for Automation Test Engineers.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice is designed for anyone interested in learning C# for the purpose of automation testing. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply in software automation testing. The focus is on the C# fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation.

This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. If you are already versed in C# and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Selenium WebDriver in C#: Introduction to web testing automation in C#.
28 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice covers the fundamentals of game development with Unity while walking participants step-by-step through the creation of their own game.
14 hodin
Přehled
Unit testing is a testing approach that tests individual units of source code by modifying its properties or triggering an event to confirm whether the outcome is as expected.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute unit tests against a sample .Net application using C# and Visual Studio.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use testing frameworks such as NUnit and xUnit.net to create and manage unit test code
- Define and implement a broader test driven development approach to testing
- Adapt the testing framework to extend the test coverage for an application

Audience

- Software test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hodin
Přehled
Course overview

C# 6 is new in Visual Studio, and is the latest evolution of Microsoft’s primary programming language. This course covers the latest language features in C# 6 and the .NET platform. You’ll get a deep and broad understanding of C# as a programming language, and gain confidence to explore the richness of the .NET Framework library including asynchronous programming, LINQ, and EF.

What you’ll learn

- Essential C# syntax
- Implementing object-oriented designs in C#
- Using generics, collection classes, and exceptions
- What’s new in C# 6 and .NET 2015
- Using LINQ and EF
- Introduction to asynchronous programming
- Overview of MVC6
14 hodin
Přehled
C# je multi-paradigmatický programovací jazyk zahrnující objektově orientované a komponentově orientované disciplíny. LINQ (jazykově integrovaný dotaz) je komponenta, která přidává funkce nativního dotazování dat do programovacích jazyků.

Toto školení vedené instruktorem, živé (na místě nebo na dálku), je zaměřeno na vývojáře webu, kteří chtějí dotazovat a aktualizovat velká data pomocí LINQ pomocí C# .

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Vytvářejte a provádějte dotazy LINQ.
- Implementujte pokročilé knihovny pro dotazování dat.
- Filtrujte, prohledávejte, transformujte a manipulujte s místními nebo vzdálenými objekty.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Blazor to create full stack C# web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop web applications with C# and Blazor.
- Use C# code to call JavaScript APIs and libraries.
- Run client-side C# code and client logic directly in a browser or server.
- Deploy Blazor web applications with Azure.
45 hodin
Přehled
Computational Theory, File Organization, Data Structures and C# Programming

Nadcházející C# Školení

Víkendové C# kurzy, Večerní C# školení, C# přijímač, C# vedené školitelem, Víkendové C# školení, Večerní C# kurzy, C# koučování, C# lektor, C# školitel, C# počítačová školení, C# počítačové kurzy , C# kurzy, C# školení, C# on-site, C# uzavřená školení, C# individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions