JavaScript Počítačové Kurzy

JavaScript Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené JavaScript školení České republice.

JavaScript Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use JWT to transmit information between different parties as a JSON object. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the JWT structure and use cases.
 • Learn how to validate and invalidate JWTs.
 • Manage Cryptographic keys.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and use Alpine JS to enhance JavaScript applications with its reactive and declarative nature. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the basic concepts of Alpine JS.
 • Use Alpine JS to develop dynamic websites and other projects efficiently.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at JavaScript programmers and developers who wish to learn how to work with JSON. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn what JSON is and how it works.
 • Learn to use JSON with JavaScript.
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use HTML5, JavaScript, and CSS4 together to create a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Integrate and use HTML5, JavaScript, and CSS4 features in application development.
 • Use CSS4 to enhance the appeal and usability of the application.
 • Use JavaScript and HTML in creating modern interactive applications.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use the latest features of Angular 13 to build, test, and deploy web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use TypeScript and Angular CLI to develop Angular 13 applications.
 • Develop, test, and deploy Angular 13 web applications.
 • Create web components that can be used for any web application or page.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at intermediate-level developers who wish to create micro-frontend applications using Vue.js. By the end of this training, participants will be able to:
 • Have a better understanding of micro-frontends.
 • Learn how to split large applications into micro-frontends.
 • Implement micro-frontends using different approaches.
 • Build micro-frontend applications with Vue.js.
21 hodin
Overview Node.js is a platform for easily building fast, scalable network applications. Learn how to use the event-driven, non-blocking I/O model to build data-intensive real-time applications that run across distributed devices. We will explore the design choices that make Node.js unique, how this changes the way applications are built and how systems of applications work most effectively in this model. Learn how to create modular code that’s robust, expressive and clear. Understand when to use callbacks, event emitters and streams. Use streams to easily manipulate data that would be impossible to fit in application memory. Gain confidence in handling errors effectively to ensure runtime reliability. The course has extensive lab exercises to reinforce the concepts and techniques covered. Objectives On completion of this course, students will be able to:
 • Clearly understand the platform design choices that led to Node.js choosing an event loop and what this means for applications built on that foundation.
 • Understand the unique trade-offs present in event-driven programming.
 • Create Node.js modules and express code modularity in an application.
 • Understand the core flow control patterns in Node.js and know when it is appropriate to use callbacks, event emitters or streams.
 • Create and manipulate buffers efficiently.
 • Understand how to manage error state and know when a process should exit due to an error.
 • Build network applications with Node.js.
14 hodin
MERN Stack je kolekce softwaru pro vývoj webových aplikací, jmenovitě MongoDB , Express , React a Node.js Zásobník MERN poskytuje vývojářům komplexní rámec pro vývoj a nasazení webových aplikací typu fullstack. Toto školení vedené instruktory (přímo na místě nebo na dálku) je určeno webovým vývojářům, kteří si přejí využít MERN Stack pro vývoj fullstacku. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Integrujte React s MongoDB , Express a Node.js
 • Sestavte webovou aplikaci s úplnou podporou od nuly.
 • Implementujte zabezpečení aplikací prostřednictvím autorizace a autentizace.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
28 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 12. By the end of this training, participants will be able to:
 • Develop Angular 12 applications using TypeScript and the Angular CLI.
 • Create loosely coupled web components that can be used in any web application or HTML page.
 • Test, debug and deploy an Angular 12 application.
 • Organize Angular 12 projects using best practices.
28 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 11. By the end of this training, participants will be able to:
 • Develop Angular 11 applications using TypeScript and the Angular CLI.
 • Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
 • Test, debug and deploy an Angular 11 application.
 • Organize Angular 11 projects using best practices.
28 hodin
Angular je JavaScript rámec pro stavbu webových aplikací. Angular 10 je nejnovější verze Angular 2 série (Angular 2 je kompletní přepis původního Angular JS, nebo Angular 1). Angular 10 je hlavní vydání, které zdůrazňuje kvalitu, nástroje a zlepšení ekosystému, spíše než nové funkce. Angular 10 je menší než předchozí verze. V tomto instruktorově vedeném, živém tréninku (online nebo on-site) se účastníci dozví, jak vytvořit, testovat a implementovat aplikaci Angular pomocí nejnovějších funkcí v Angular 10. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Rozvíjet Angular 10 aplikací pomocí TypeScript a Angular CLI. Vytvořte lehce propojené webové komponenty, které lze použít v jakékoli HTML stránce. Připojte tyto komponenty k službám, modulům a pokynům. Spotřebujte webové služby REST a data WebSocket z aplikace Angular 10. Vytvořte přizpůsobenou validaci pomocí Reactive Forms. Vyzkoušejte, degradujte a rozložte aplikaci Angular 10. Organizujte Angular 10 projektů s využitím osvědčených postupů.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
28 hodin
Angular je JavaScript rámec pro stavbu webových aplikací. Angular 9 je nejnovější verze Angular 2 série (Angular 2 je kompletní přepis původního Angular JS, nebo Angular 1). Angular 9 je hlavní vydání, které rychle zlepšuje Angular aplikace' výkon a velikost prostřednictvím nového Ivy renderera. V tomto instruktorově vedeném, živém tréninku (online nebo on-site) se účastníci dozví, jak vytvořit, testovat a implementovat aplikaci Angular pomocí nejnovějších funkcí Angular 9. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Rozvíjet Angular 9 aplikací pomocí TypeScript a Angular CLI. Vytvořte lehce propojené webové komponenty, které lze použít v jakékoli HTML stránce. Připojte tyto komponenty k službám, modulům a pokynům. Spotřebujte webové služby REST a data WebSocket z aplikace Angular 9. Vytvořte přizpůsobenou validaci pomocí Reactive Forms. Snížit velikost balíčku, odstranit mrtvý kód a zlepšit efektivitu Angular aplikací pomocí nového kompilátoru Ivy a provozního času. Vyzkoušet, odstraňovat a implementovat Angular 9 aplikace. Organizujte Angular 9 projektů pomocí osvědčených postupů.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
Angular je JavaScript rámec pro vývoj webových aplikací na straně klienta a SPAs (Single-Page Application). Angular 8 nabízí nové funkce, které zahrnují diferenciální nabíjení, dynamické dovozy, webové pracovníky jako opt-in podporu a další. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na webové vývojáře, kteří chtějí používat Angular 8 k vývoji webových aplikací na straně klienta. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte a rozšiřujte SPA ze skříně. Vytvořte otevřený zdroj Angular knihovny. Zabezpečte agulární aplikaci s ověřením JWT.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
28 hodin
Angular je JavaScript rámec pro stavbu webových aplikací. Angular 7 je nejnovější verze Angular 2 série (Angular 2 je kompletní přepis původního Angular JS, nebo Angular 1). Angular 7 je hlavní vydání, které rozšiřuje celou platformu a má mnoho nových funkcí a optimalizací, včetně aktualizací CLI a lepšího výkonu. V tomto instruktorově vedeném, živém tréninku (zprostředku nebo na dálku) se účastníci dozví, jak vytvořit, testovat a implementovat aplikaci Angular pomocí nejnovějších funkcí v Angular 7.  Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vývoj Angular 7 aplikace pomocí Angular CLI. Vytvořte webové komponenty, které lze použít v jakékoli HTML stránce. Spotřebujte webové služby REST a data WebSocket z Angular 7 aplikace. Implementace animací pomocí Angular 7's nejnovější animace funkce. Vyzkoušet, odstraňovat a implementovat Angular 7 aplikace. Organizujte Angular 7 projektů pomocí osvědčených postupů.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse Spousta cvičení a praxe Hands-on implementace v prostředí Live-Lab
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali. Chcete-li se dozvědět více o Angular, navštivte prosím: https://angular.io/
14 hodin
In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications. By the end of this training, participants will be able to
 • Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
 • Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
 • Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
 • Write tests in Protractor and Jasmine
 • Run and debug tests with Karma and Protractor
 • Create a maintainable test suite
 • Employ best practices for unit testing in Angular
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
14 hodin
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.   In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library.
 • Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Ionic je webový rámec pro vývoj hybridních mobilních aplikací. Ionic 4 přináší na Ionic platformu nové inovace, jako je refactored CLI, změny v navigaci, Angular směrování a další. Toto školení vedené instruktory (na místě nebo na dálku) je zaměřeno na vývojáře webu, kteří si přejí vytvořit hybridní mobilní aplikaci s Ionic 4. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Integrujte funkce nativního zařízení do hybridní mobilní aplikace.
 • Použijte Angular and Ionic 4 k vytvoření hybridní mobilní aplikace.
 • Spusťte hybridní aplikaci na emulátoru mobilního zařízení.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
35 hodin
Výcvikový program vás připravuje na profesionální webový návrhář (kód zaměstnání: 213202 pro standardy profesionálních kvalifikací) ve vztahu k "HTML a CSS v webovém designu" a zahrnuje programovací problém pomocí JavaScript a PHP jazyka. Následující program předpokládá, že účastník bude schopen navrhnout a vytvořit webové stránky pomocí HTML 4.0 a Cascading Style Sheets 2.0. Při budování webové stránky použijete tagy HTML k umístění textu, grafiky, tabulek a interaktivních formulářů na webové stránce, stejně jako odkazy na jiné webové stránky a webové stránky. Pomocí Cascading Style Sheets 2.0 budete provádět formátování webového obsahu podle požadavků zákazníka. Kurz absolventi mohou hledat zaměstnání v servisních společností zapojených do webového designu nebo zahájit konzultační služby (samostatní zaměstnanci). Výcvikový program pokrývá otázky vytváření webových stránek pomocí HTML a CSS.
14 hodin
The training is designed for JavaScript developers, designing and implementing advanced Internet applications. Topics discussed during the training aimed at bringing best practices in JavaScript programming and highlight the most common mistakes. An important point of the training is to discuss the available object-oriented programming with JavaScript syntax.
21 hodin
This 3-day course demonstrates through hands-on practice the fundamentals of Ext JS.
21 hodin
Coding interfaces which allow users to get what they want easily is hard. This course guides you how to create effective UI with the newest technologies and libraries. It introduces idea of coding logic in Rule Engines (mostly Nools and PHP Rules) to make it easier to modify and test. After that the courses shows a way of integrating the logic on the front end of the website using JavaScript. Logic coded this way can be reused on the backend.
21 hodin
JavaScript is a programming language designed for manipulating a web page. Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile first projects on the web.
14 hodin
JavaScript is a programming language designed for manipulating a web page.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice covers the fundamentals of game development with Unity while walking participants step-by-step through the creation of their own game.
7 hodin
Appcelerator Titanium is an open-source development framework that enables the creation of native mobile apps on iOS, Android and Windows Phone from a single JavaScript codebase. This training introduces the fundamentals of Titanium and walks participants through the creation of a Titanium mobile application. Audience
 • Web application developers
Format of the course
 • Heavy emphasis on hands-on practice.
 • Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
7 hodin
React VR je rámec, který umožňuje vytvářet aplikace VR pomocí pouze JavaScript. Kombinuje moderní APIs jako WebGL a WebVR s deklarativní silou React, což produkuje 360 zážitků, které mohou být spotřebovány prostřednictvím webového prohlížeče na různých zařízeních. V tomto instruktorově vedeném, živém tréninku budou účastníci mít rozsáhlou příležitost k praxi při vývoji aplikací VR. Prostřednictvím interaktivních diskuse a projektových cvičení budou účastníci neustále budovat své vzorkové VR aplikace. Na konci tohoto kurzu budou účastníci získali znalosti a praxi, aby vytvořili vlastní produkční verzi aplikace VR, kterou budou publikovat online. Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
ReactiveX je komplexní knihovna pro vytváření asynchronních datových toků pomocí pozorovatelných sekvencí. Umožňuje vývojářům využít pozorovatelných toků a jejich schopnosti zachytit vysílané události a v souladu s nimi provádět funkce. Tento instruktor vedený, živý a trénink uvádí účastníky do rozsáhlé knihovny ReactiveX a rozvíjí reagující aplikace a chodí účastníky prostřednictvím řady případů, které prokazují užitečnost a funkčnost klíčových funkcí ReactiveX. Až do konce tohoto tréninku budou účastníci být mohl a:
  Pochopte paradigmu reaktivního programování a funkčnost pozorovatelných zařízení a jejich společné využití při vývoji těžkých aplikací UI Úspěšné nastavení prostředí pro ReactiveX Vytvoření pozorovatelných událostí tvoří množství různých položek Použijte ReactiveX's transformační a filtrační funkce
publikum
  Vývojáři
Formát of the course
  Část čtení, část diskuse, cvičení a těžká praxe
7 hodin
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. RxJS is one of the most comprehensive reactive programing libraries for managing UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams. In this instructor-led, live training, participants will become familiar with RxJS's tools and functions as they apply them to a variety of coding problems associated with interactive-heavy based mobile and web apps. Participants will also learn how to create and deploy a UI heavy web app. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the reactive programing paradigm and its usefulness for UI heavy application development.
 • Build UI heavy applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind.
 • Easily and freely create and manage a multitude of UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Last Updated:

Víkendové JavaScript kurzy, Večerní JavaScript školení, JavaScript přijímač, JavaScript vedené školitelem, Víkendové JavaScript školení, Večerní JavaScript kurzy, JavaScript koučování, JavaScript lektor, JavaScript školitel, JavaScript počítačová školení, JavaScript počítačové kurzy , JavaScript kurzy, JavaScript školení, JavaScript on-site, JavaScript uzavřená školení, JavaScript individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions