JavaScript Počítačové Kurzy

JavaScript Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené JavaScript školení České republice.

JavaScript Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
28 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training in České republice (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 10.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 10 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 10 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Test, debug and deploy an Angular 10 application.
- Organize Angular 10 projects using best practices.
28 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training in České republice (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 9.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 9 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 9 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Reduce bundle sizes, eliminate dead code and improve the efficiency of Angular apps using the new Ivy compiler and runtime.
- Test, debug and deploy an Angular 9 application.
- Organize Angular 9 projects using best practices.
21 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Angular 8 to develop client-side web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and scale SPAs from scratch.
- Build open source Angular libraries.
- Secure an Agular application with JWT authentication.
28 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 7.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 7 applications using Angular CLI.
- Create web components that can be used in any HTML page.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 7 application.
- Implement animations using Angular 7's latest animation features.
- Test, debug and deploy an Angular 7 application.
- Organize Angular 7 projects using best practices.
14 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to

- Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
- Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
- Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
- Write tests in Protractor and Jasmine
- Run and debug tests with Karma and Protractor
- Create a maintainable test suite
- Employ best practices for unit testing in Angular

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library.
- Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
Ionic je webový rámec pro vývoj hybridních mobilních aplikací. Ionic 4 přináší na Ionic platformu nové inovace, jako je refactored CLI, změny v navigaci, Angular směrování a další.

Toto školení vedené instruktory (na místě nebo na dálku) je zaměřeno na vývojáře webu, kteří si přejí vytvořit hybridní mobilní aplikaci s Ionic 4.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Integrujte funkce nativního zařízení do hybridní mobilní aplikace.
- Použijte Angular and Ionic 4 k vytvoření hybridní mobilní aplikace.
- Spusťte hybridní aplikaci na emulátoru mobilního zařízení.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at engineers who wish to use Jest to test React applications and components.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure a proper testing environment.
- Write asynchronous tests for React apps and components.
- Run Jest advanced tests that include mocking, spies and stubs.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use GraphQL and Relay to manage data on React applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start data control for React applications.
- Deliver instant UI-response interactions.
- Aggregate data from multiple libraries into one convenient API.
- Pre-fetch using GraphQL and Relay.
14 hodin
Přehled
React je knihovna Java Script pro vytváření uživatelských rozhraní. MobX je knihovna pro správu stavu v aplikacích React .

Toto školení vedené instruktory, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na vývojáře, kteří chtějí používat MobX ve svých aplikacích React pro efektivnější správu stavu.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Nastavte MobX v React .
- Porozumět případům použití pro MobX ve srovnání s MobX (např. „Klasickým paradigmatem“ MobX vs. „funkčním paradigmem“ MobX ).
- Používejte MobX jako pokročilou stavovou vrstvu pro aplikace React .

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
7 hodin
Přehled
Internacionalizace je proces přizpůsobování softwaru tak, aby mohl být lokalizován pro různé jazyky a regiony. Když „lokalizujete“ aplikaci, upravíte ji pro konkrétní jazyk a oblast. To zahrnuje povolení obrázků a barev specifických pro region, překlad uživatelského rozhraní aplikace a správné zobrazení čísel, dat, měny atd.

Toto školení vedené instruktory, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na vývojáře, kteří si přejí internacionalizovat a lokalizovat své Angular aplikace pro podporu více jazyků.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Nainstalujte a nakonfigurujte potřebné lokalizační knihovny a nástroje.
- Umožní zobrazení Angular aplikace ve více jazycích.
- Extrahujte veškerý lokalizovatelný text uživatelského rozhraní z aplikace Angular .
- Zabalte si překladatelný obsah pro výměnu s překladateli.
- Pochopte cyklus lokalizace a automatizujte proces.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
7 hodin
Přehled
Internacionalizace je proces přizpůsobování softwaru, který může být lokalizován pro různé jazyky a oblasti. Lokalizace je proces přizpůsobování softwaru pro jeden konkrétní jazyk a oblast. Mezi úlohy lokalizace patří překládání uživatelského rozhraní aplikace a také formátování zobrazení čísel, kalendářních dat, měny atd.

Tento instruktor vedený, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí interalizaci a lokalizaci svých aplikací Angular pro podporu více jazyků.

Na konci tohoto školení budou účastníci moci:

- Instalace a konfigurace potřebných knihoven a nástrojů pro lokalizaci.
- Povolit zobrazení aplikace React ve více jazycích.
- Extrahuje veškerý Lokalizovatelný text uživatelského rozhraní z aplikace React.
- Zabalit přeložitelný obsah pro výměnu s překladateli.
- Porozumět cyklu lokalizace a automatizovat proces.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Hodně cvičení a cviku.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
21 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training in České republice (online or onsite), participants will learn just the necessary Javascript to take advantage of Vue JS's incrementally adoptable architecture to build a complex, single-page application (SPA).

By the end of this training, participants will be able to:

- Undestand and use Javascript and the VueJS framework to build an interactive web application.
- Design interactive web apps that react efficiently to user events.
- Write modular and reusable code.
- Incrementally progress a view into full-blown single-page application.
14 hodin
Přehled
The training is designed for JavaScript developers, designing and implementing advanced Internet applications. Topics discussed during the training aimed at bringing best practices in JavaScript programming and highlight the most common mistakes. An important point of the training is to discuss the available object-oriented programming with JavaScript syntax.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to transform a React application into a Progressive Web App.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start transforming a React application.
- Cache using Service Worker to make a React application work offline.
- Create and style a push notification.
- Install the progressive web app into a mobile device.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to transform an Angular application into a Progressive Web App.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start transforming an Angular application into a PWA.
- Create and style push notifications.
- Integrate icons that personalize an Angular application.
- Cache with Service Worker to make an Angular application work offline.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use Aurelia to create and build front-end applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing front-end applications.
- Two-way bind HTML form controls using the DOM-batch mechanism.
- Integrate Aurelia to any third-party library or framework such as jQuery.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use PHP to deploy a back-end server for a React application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing.
- Render React components in PHP with the help of PHP extension V8js.
- Use PHP to create APIs that interact with database systems.
- Use module-bundlers such as Webpack to compile React code.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at Vue JS developers who wish to create advanced components that are simpler, more flexible, and easier to maintain.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write VueJS code that is maintainable and resilient.
- Write application logic that is portable and reusable.
- Create customized components and widgets while avoiding unneeded complexity.
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Material UI to speed up the development of well-designed UIs for React applications.

By the end of this training, participants will be able to implement Material UI's React components to develop beautiful enterprise-class web applications.
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Ant Design to enhance the User Experience for their React application.

By the end of this training, participants will be able to implement Ant Design's React components to develop beautiful enterprise-class web applications.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to build React components and design complex applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand React's advanced concepts, including context APIs, HOCs, external state, asynchronous APIs, etc.
- Build composable components with React.
- Enable server side and client side authentication.
- Implement React and Redux libraries to manage complex stateful applications.
- Reduce code and optimize an application's performance.
- Test and deploy an application.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at web developers who wish to build API using Node.js.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a scalable server-side application with Node.js.
- Create REST API and GraphQL API.
- Configure authentication for strengthened security.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use ESLint to make their Javascript code more consistent and less bug prone.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a testing environment that includes all needed libraries, packages and frameworks.
- Use ESLint to identify, diagnose, and debug problems in Javascript based applications.
- Use ESLint to optimize Javascript code.
- Go beyond JavaScript's basic testing and debugging tools to improve test coverage of React applications.
- Understand and execute ESLint's pluggable rules during runtime.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Vuetify.js to build beautiful interfaces for single-page applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Vuetify.js.
- Understand the principles behind Material Design.
- Create a single page application with an advanced UI using Vue.js and Vuetify.js.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers with React skills who wish to optimize and improve their creation of React applications by understanding and applying React's component patterns.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the different types of React Patterns
- Use React Context API for web applications

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about React, please visit: https://reactjs.org
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Polymer.js to build applications via web components.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Polymer.js.
- Bundle components that keep requests low and sizes small.
- Integrate Polymer.js with with other platforms and frameworks such as Angular, React, Vue, etc.
- Develop applications that adhere with JavaScript standards.
7 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Hapi.js to create and deploy a web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the hapi.js framework and development environment.
- Implement Hapi.js as an HTTP server framework for Node.js applications.
- Create, build, test, debug and deploy a Hapi.js application and API.
- Write reusable application logic without wasting time building infrastructure.
35 hodin
Přehled
This course has been created for website developers who want to understand and use Javascript and Ajax.
14 hodin
Přehled
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at web developers who wish to automate web development tasks with Grunt.js.

By the end of this training, participants will be able to:

- Minify and merge CSS/Js files to improve website loading speed.
- Decrease time consumed on running and handling development tasks.
- Use Grunt.js to automate everyday development tasks.

Nadcházející JavaScript Školení

Víkendové JavaScript kurzy, Večerní JavaScript školení, JavaScript přijímač, JavaScript vedené školitelem, Víkendové JavaScript školení, Večerní JavaScript kurzy, JavaScript koučování, JavaScript lektor, JavaScript školitel, JavaScript počítačová školení, JavaScript počítačové kurzy , JavaScript kurzy, JavaScript školení, JavaScript on-site, JavaScript uzavřená školení, JavaScript individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions