Návrh Školení

Úvod

Laravel Přehled

  ORM Template engine Artisan Automatické doručování balíků Database migrace

Vue JS na první pohled

  Virtuální DOM Data binding Components Animation/transition Templates

Příprava vývojového prostředí

  Instalace a konfigurace Laravel Instalace a konfigurace Vue.js

Laravel Rychlý start

  Vytvoření projektu Práce s formulářem a zpracováním událostí Refaktorování modelů a pohledů

Integrace Vue JS

  Vytváření komponent VueJS Implementace vlastních událostí

RESTful API Development

  Vytváření koncových bodů rozhraní API Transformace dat pomocí rozhraní API

Vývoj webových aplikací

  Konfigurace trasy Vue Vytvoření uživatelského rozhraní Spotřeba koncových bodů API Přidání Ajax

Rozvinutí

  Nasazení s Heroku

Odstraňování problémů

  Manipulační chyby

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Zkušenosti s PHP
 • Zkušenosti s JavaScriptem

Publikum

 • Weboví vývojáři
 14 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (4)

Upcoming Courses

Související kategorie