C++ Počítačové Kurzy

C++ Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené C++ školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

C++ Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
35 hodin
The course presents a comprehensive object-oriented language C++ and its use of simple examples. These are the standard mechanisms and library
14 hodin
This is a 2 day course aimed at C++ programmers who are interested in applying the new C++11 standard in their industry. It is particularly useful for financial applications developers covering all new features with coding examples to be executed within the lab
14 hodin
This is a specialized HMI Development course designed for automotive professionals who are involved in the development of advanced automotive infotainment system
21 hodin
This three day course covers the basics of securing the C/C++ code against the malicious users who may exploit many vulnerabilities in the code with memory management and input handling, the course cover the principals of writing secure code.
35 hodin
This is an advanced C++ training course focusing on object-oriented (OO) software development and design with the C++ programming language. 
7 hodin
In this course, participants will learn C++ concepts and programming skills.
49 hodin
Deep C++ training to cover quantitative methods modeling and introduce a huge project for the trainees to have real hands-on experience with C++ for Quants
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice covers the fundamentals of game development with Unreal Engine 4 while giving participants the chance to create their own sample game.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice provides in-depth coverage of Qt and its modules. By the end of this training, participants will have the necessary knowledge and practice to develop their own C++ application using Qt.
21 hodin
This training intends to introduce C++ as the common extension of C when applying object-oriented embedded system development. Since C++ encloses C, this training takes us from C to C++ in a natural way, and looks under the hood of how C++ is implemented. This is especially valuable to comprehend when applying C++ in an embedded resource limited environment.  The C++ standard has recently been undergoing a major revision, a.k.a. as C++11, and a new one is on its way, C++14. This course addresses subjects brought in with these revisions that are especially useful like high performance memory management, concurrency making use of a multicore environment, and bare-metal close to the hardware programming. GOAL/BENEFITS The major objective of this class is that you shall be able to use C++ in a “correct way”.
 • Introduce C++ as an object oriented language alternative in an embedded system context
 • Show the similarities ‑ and differences ‑ with the C language
 • Comprehend different memory management strategies – especially the move semantics introduced with C++11
 • Look under the hood and understand what different paradigms in C++ leads to in machine code
 • Use templates to achieve type safe high order abstractions for bare-metal close to the hardware programming – memory mapped I/O as well as interrupts – especially the variadic templates introduced with C++11
 • Provide some useful design patterns especially applicable in an embedded context
 • A few exercises in order to practice some concepts
AUDIENCE/PARTICIPANTS This training is aimed C++- programmers who intend to start using C++ in an embedded system context. PREVIOUS KNOWLEDGE The course requires basic knowledge in C++ programming, corresponding to our trainings ”C++ – Level 1” and ”C++ Level 2 – Introducing C++11”. PRACTICAL EXERCISES During the training you will practice the presented concepts in a number of exercises. We will use the open and free integrated development environment from Eclipse
21 hodin
Is C++ suitable for embedded systems such as microcontrollers and real-time-operating-systems? Should object-oriented-programming be used in microcontrollers? Is C++ too far removed from the hardware to be efficient? This instructor-led, live training addresses these questions and demonstrates through discussion and practice how C++ can be used to develop embedded systems with code that is accurate, readable, and efficient. Participants put theory into practice through the creation of a sample embedded application in C++. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the principles of object-oriented modelling, embedded software programming and real-time programming
 • Produce code for embedded systems that is small, fast and safe
 • Avoid code bloat from templates, exceptions, and other language features
 • Understand the issues related to using C++ in safety-critical and real-time systems
 • Debug a C++ program on a target device
Audience
 • Developers
 • Designers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hodin
C++ 17 (C++17) is the latest version of the C++ programming language. It adds several new "big" language features with the aim of helping programmers write simpler, cleaner and more expressive code. In this instructor-led, live training, participants will learn about C++ 17's most important new features as they step through the creation of a sample C++ application. Case studies and interactive discussions will be combined with hands-on practice to demonstrate how to get the maximum benefit out of C++ 17. By the end of this course, participants will have the knowledge and practice to make the best use of C++ 17 for writing clearer, simpler, higher-quality C++ code. Audience
 • Intermediate C++ developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
Funkční programování je hodnocení matematických funkcí pro počítačové řešení. Společně s funkčním programováním umožňuje uživatelům vytvářet složité prvky a struktury pro webové aplikace, které nejsou náchylné na vedlejší účinky a mutace. Tento instruktor vedený, živý trénink (online nebo on-site) je zaměřen na webové vývojáře, kteří chtějí, aby funkční program s C++ Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Použijte funkční programovací řešení pro zlepšení výkonu webových aplikací. Vyvarujte se mutací dat a vedlejších účinků pomocí funkčního programování. Vytvořte webové aplikace v funkčním programovacím stylu.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
35 hodin
C++ je objektově orientovaný programovací jazyk založený na C. Qt je rámec pro vývoj GUI pro aplikace C++. Distribuované aplikace C++ často používají sdělovací knihovnu, jako je ZeroMQ, aby komunikovaly asynchronně s jinými komponenty, službami a aplikacemi. Zpráva je nejprve serializována pomocí serializace protokolu, jako je Protocol Buffers, který umožňuje, aby zprávy byly přenášeny jako sestavené byty, které jsou menší a lehčí než JSON nebo XML soubory. Tento instruktor-ledovaný, živý trénink (online nebo on-site) poskytuje úvodní pokrytí C++, Qt GUI rámce a různých komunikačních technologií, jako je ZeroMQ a Protocol Buffers, které lze použít k psaní distribuovaných aplikací. Do konce tohoto tréninku budou účastníci mít potřebné znalosti a praxi k psaní a sestavování žádosti pomocí C++, Qt a gcc na Linux Centos 6/7. Účastníci budou také integrovat asynchronní schopnosti sdělování pomocí Zero MQ a Protocol Buffers. Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use advanced C++ programming techniques to develop complex, secure, and high-performance systems and applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up a development environment that includes all C++ libraries, packages and frameworks.
 • Understand the features, components, and basic elements of C++.
 • Create complex C++ applications using advanced programming techniques.
 • Learn how to write readable, fast, and secure code in C++.
 • Know the common security pitfalls in C++ language and how to mitigate them.
 • Implement test strategies for code quality and security control.
 • Use the diagnostics and debugging tools in C++ development.

Last Updated:

Víkendové C++ kurzy, Večerní C++ školení, C++ přijímač, C++ vedené školitelem, Víkendové C++ školení, Večerní C++ kurzy, C++ koučování, C++ lektor, C++ školitel, C++ počítačová školení, C++ počítačové kurzy , C++ kurzy, C++ školení, C++ on-site, C++ uzavřená školení, C++ individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions