Microsoft .NET Počítačové Kurzy

Microsoft .NET Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Microsoft .NET školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Microsoft .NET Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at web developers who wish to learn how to use Progressive Web Application (PWA) development features to create an app-like experience in a website using Entity Framework (EF) Core and Blazor. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use the EF package to work with databases.
 • Use Blazor components, services, dependency injection, layout, and routing.
 • Create service workers to enable PWA features in an application.
 • Utilize push notifications and other PWA features.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Blazor Web Assembly to build a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand forms and authentication in Blazor WebAssembly.
 • Create a Blazor WebAssembly project.
 • Learn different ways to run your web application.
14 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to install, configure and administer RabbitMQ, then integrate RabbitMQ messaging into a number of sample .NET applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Setup, configure and manage RabbitMQ.
 • Understand RabbitQ's role in the design and implementation of a microservices architecture.
 • Understand how RabbitMQ compares to other Message Queuing Architectures.
 • Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world enterprise .Net applications.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice is designed for anyone interested in learning C# for the purpose of automation testing. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply in software automation testing. The focus is on the C# fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation. This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. If you are already versed in C# and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Selenium WebDriver in C#: Introduction to web testing automation in C#.
21 hodin
 • To learn the fundamentals of PowerShell from the command line and via scripts
 • To take a deep dive in to the underlying technologies in use with PowerShell
 • To learn how to automate common operations using PowerShell
 • We will look at PowerShell in Windows and in Windows Servers such as SQL, Exchange and System Center
35 hodin
Delegates will be introduced to the .Net framework and will learn to develop web applications using C# 4.0. At course completion delegates should be familiar with the framework, experienced in developing basic web application and conversant with database access using LINQ. Applications will be created using Object Orientated programming. After completing this course, delegates will be able to:
 • Use Visual Studio 2010 effectively
 • Learn C# 4.0
 • Create commercial ASP.NET Web Applications
 • Understand OO Programming, Classes, and Objects
 • Debug Applications
 • Develop user interfaces using Master Pages, Site Navigation and Themes
 • Use ADO.Net and LINQ to read from and write to databases
 • Develop rich internet applications using ASP.NET AJAX
 • Create and call WCF services
21 hodin
The objective of this course is to allow developers to write applications in Metro-style, the new application model available with Windows 8. Metro-style apps can run either on ordinary desktops, or a new family of “post-PC” devices designed to compete with the iPad. This three-day course is designed for .NET developers who want to fully understand how to port their skills over to Windows Runtime, or WinRT. The course will take students through all the important aspects of building this new type of application.
21 hodin
Teaches attendees the fundamentals of administering IIS 7 and applications on the .NET platform. The course is a mixture of lectures and hands-on exercises. Delegates learn by doing, with immediate opportunities to apply the material they learn to real-world problems.
28 hodin
Cíle V posledních letech došlo k trvalému pokroku směrem k architekturám Model-View-Controller (MVC) pro webové aplikace. MVC Web aplikace nabízejí čisté oddělení obav mezi obchodní logické třídy, webové stránky a ovladače. Microsoft ASP.NET MVC 4.5 nabízí webovým vývojářům všechny výhody MVC spojené se všemi síly platformy.NET. Tento kurz poskytuje plné pokrytí ASP.NET MVC 4.5. Po dokončení tohoto kurzu budou delegáti schopni:
  Pochopte roli modelu, zobrazení a ovládacího designu Vytvoření průmyslově silných aplikací Využijte testovací vývojové metody Navigace mezi stránkami Implementace bohatých uživatelských rozhraní s JQuery a Ajax
publikum Vývojáři ASP.NET, kteří chtějí používat architekturu MVC.
35 hodin
Cíle Tento kurz C# umožní delegátům rozvíjet aplikace v C# programovacím jazyce. Poslanci budou moci programovat pomocí principů orientace objektů. Kurz bude také pokrývat, jak využít Visual Studio 2010 rozvojového prostředí k výrobě robustních a udržitelných aplikací. publikum Tento kurz je určen pro následující typy vývojářů softwaru:
  Noví vývojáři Vývojáři, kteří rozumějí počítačovému programování, ale mohou se naučit programování pomocí ne-grafického jazyka na univerzitě
Tyto vývojáři chtějí vytvořit řešení pomocí C#; v rámci Microsoft .NET rámce. Také chtějí používat objektivně orientované techniky ke zlepšení svých rozvojových dovedností.
21 hodin
Cíle MVC Web aplikace nabízejí čisté oddělení obav mezi obchodní logické třídy, webové stránky a ovladače. Microsoft ASP.NET MVC 4 nabízí webovým vývojářům všechny výhody MVC spojené se všemi síly platformy.NET. Tento kurz poskytuje plné pokrytí ASP.NET MVC 4, včetně Test Driven Development a JQuery. Po dokončení tohoto kurzu budou delegáty schopni
  Pochopte roli modelu, zobrazení a ovládacího designu Vytvoření průmyslově silných aplikací Využijte testovací vývojové metody Navigace mezi stránkami Implementace bohatých uživatelských rozhraní s JQuery a Ajax
publikum Vývojáři ASP.NET, kteří chtějí používat architekturu MVC.
21 hodin
Tento kurz je rozdělen do 3 hlavních částí a sestává z směsi prezentací a praktických cvičení.
  VB.NET Jazyk v Visual Studio 2012 VB.NET Objektová orientace VB.NET a SQL Server 2012
14 hodin
The course is designed for people who want to learn programming language based on C# and learn basic capabilities of the .NET platform. During the training participants will learn how it is built into C#, how to set up an environment to write basic programs, use the standard libraries.
21 hodin
Teaches attendees the fundamentals of administering IIS 8 and applications on the .NET platform.
The course is a mixture of lectures and hands-on exercises. Delegates learn by doing, with immediate opportunities to apply the material they learn to real-world problems.
35 hodin
This intensive training provides the fundamental knowledge and skills to use Windows PowerShell for automating administration of Windows based computers. The skills taught in this course are applicable to all Microsoft products that use Windows PowerShell for daily administration. Training focuses mainly on using Windows PowerShell as an interactive command line interface however it also includes some coverage of scripting and programming topics.
28 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, we introduce the architecture, components and processes behind application virtualization and walk participants step-by-step through the deployment of App-V and App-V applications in a live lab environment. By the end of the course, participants will have knowledge and hands-on practice needed to install, configure, administer, and troubleshoot App-V as well as create, package and deploy their own App-V applications.
28 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
 • Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
21 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to use SpecFlow to write acceptance tests that are understandable by technical as well as non-technical stakeholders. By the end of this training, participants will be able to:
 • Bind business requirements to .NET code.
 • Apply BDD techniques to build up living documentation for an application.
 • Run SpecFlow from Visual Studio or the command line.
 • Integrate SpecFlow into an existing continuous testing and build environment.
 • Integrate SpecFlow with other testing frameworks such as MSTest, NUnit, xUnit and MbUnit.
14 hodin
Spec Explorer is a tool for creating models of software behavior, analyzing those models with graphical visualization, checking the validity of those models, and generating test cases from the models. In this instructor-led, live training, participants will learn the theory and practice of model-based testing as they use Spec Explorer to create and execute MBT tests on a demo application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Generate test cases by applying modeling strategies and techniques
 • Manage test models for different types of software applications, systems and environments
 • Evaluate, propose and implement an MBT strategy within an organization
 • Understand and explain the benefits and challenges of MBT
Audience
 • Test engineers
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hodin
The .NET Reactive Extensions (Rx) is a library for composing asynchronous and event-based programs using observable collections and LINQ-style query operators. In this instructor-led, live training, participants will learn how to develop an asynchronous application using .NET Reactive Extensions. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create applications that capture event streams from diverse data sources such as stock quotes, tweets, computer events, and web services
 • Use Observables and Schedulers to represent and manage multiple asynchronous data streams
 • Filter, project, aggregate, compose and perform time-based operations on multiple events using LINQ operators
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
Architektura Microservice je přístup k rozvoji softwarové aplikace jako soubor malých, nezávislých služeb, z nichž každá probíhá ve svém vlastním procesu a komunikuje s lehkými mechanismy, jako je API zdrojů HTTP. Tyto služby mohou být efektivně implementovány pomocí kontinuálních automatizačních systémů a překonávají potřebu centralizovaného řízení. Microservices lze psát v různých programovacích jazycích a integrovat s různými systémy ukládání dat. Tento výcvik vedený instruktorem je zaměřen na vývojáře a architekty podniků. Představuje architekturu mikroslužby z perspektivy.NET, prezentuje migrační strategie z monolitického systému a účastníky prochází vytvořením a implementací aplikace založené na mikroslužbě vzorku. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Pochopte, kdy používat a kdy nepoužívat architekturu mikroslužby Vytvoření a implementace testovací strategie pro mikroslužby Využijte aplikaci založenou na mikroslužbě vzorku do výrobního prostředí Refactor monolitické aplikace do služeb
publikum
  Vývojáři Architekti
Formát kurzu
  Částečná přednáška, částečná diskuse, cvičení a těžká praxe
14 hodin
Když vývojáři dokončí psaní kusu kódu, často integrují svůj kód do aplikace, kopírují aplikaci do složky, spustí instalaci aplikace a pak iniciují aplikaci, aby zkontrolovali, zda to probíhá tak, jak se očekávalo. Tento manuální přístup se neskládá velmi dobře, je nudný, velmi chybový a neposkytuje mechanismus pro sledování změn během procesu. Lepším přístupem by bylo automatizovat proces pomocí kontinuální integrace. Neustálá integrace se vztahuje na procesy, nástroje a infrastrukturu potřebné k automatizaci výstavby, implementace a testování softwarových aplikací. V tomto výcviku vedeném instruktorem se účastníci naučí, jak přeměnit tradiční, manuální (nebo polovodičový) přístup k implementaci softwaru na agilní, kontinuální integraci (CI) pomocí Jenkins. Účastníci provádějí řadu praktických, živých laboratorních cvičení v průběhu kurzu, aplikují své nové znalosti na různé problémy vývoje softwaru a implementace v každém kroku cesty. Interakce mezi instruktorem a účastníky je podporována. V reálném světě jsou diskutovány případy a konkrétní otázky a otázky jsou řešeny a vyřešeny v průběhu školení. Tento program se zaměřuje zejména na vývoj aplikací.net. •   Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace a konfigurace Jenkins pro vývoj aplikací.Net Použijte Jenkins k automatizaci procesu přihlášení a sloučení zdrojového kódu.Net do záložky kódu Použijte Jenkins k automatizaci procesu stahování, sestavování a umístění aplikace na server vydání Integrovat Jenkins s jinými nástroji pro vývoj softwaru, jako jsou sledovatelé problémů a
publikum
  .NET vývojáři Stavba inženýrů QA inženýři Projektový manažer Uvolnění manažerů DevOps Inženýři
Formát kurzu
  Částečná přednáška, částečná diskuse, cvičení a těžká praxe
Poznámka
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
 • Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
21 hodin
Apache Spark je distribuovaný procesor pro analýzu velmi velkých datových souborů. Může zpracovávat data v batích a v reálném čase, stejně jako provádět strojové učení, ad-hoc dotazy a zpracování grafů. .NET pro Apache Spark je bezplatný, open-source a cross-platformový rámec pro analýzu velkých dat, který podporuje aplikace napsané v C# nebo F#. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí provést analýzu velkých dat pomocí Apache Spark ve svých aplikacích.NET. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace a nastavení Apache Spark. Pochopte, jak.NET implementuje Spark API tak, aby byly přístupné z aplikace.NET. Rozvíjet aplikace pro zpracování dat pomocí C# nebo F#, schopné zpracovávat datové sady, jejichž velikost je měřena v terabytích a pedabytích. Rozvíjet funkce strojového učení pro aplikaci.NET pomocí funkcí Apache Spark. Provádějte průzkumnou analýzu pomocí SQL dotazů na velkých datových souborech.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
Microsoft Visual Studio is an integrated development environment (IDE).  VB.NET (Visual Basic .NET) is a multi-paradigm, object-oriented programming language that is implemented on the .NET Framework.
35 hodin
This instructor-led, live trainingin in České republice introduces advanced features of C#, examines its usage as both a desktop application programming language and a web programming language for solving real-world problems. Programming techniques and principals are demonstrated and practiced through in-class, hands-on exercises and walk-throughs.
14 hodin
Unit testing is a testing approach that tests individual units of source code by modifying its properties or triggering an event to confirm whether the outcome is as expected. In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and execute unit tests against a sample .Net application using C#   and Visual Studio. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use testing frameworks such as NUnit and xUnit.net to create and manage unit test code
 • Define and implement a broader test driven development approach to testing
 • Adapt the testing framework to extend the test coverage for an application
Audience
 • Software test engineers
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
Decentralizované aplikace nebo dApps jsou aplikace, které běží na blockchain. V tomto instruktorově vedeném, živém tréninku se účastníci dozví, jak rozvíjet decentralizované aplikace (dApps) pomocí Microsoftu Visual Studio při vytváření dApps pomocí dvou metod integrace s Visual Studio. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Rozumět základům rozvoje decentralizovaných aplikací (dApps) Pochopte rozdíly mezi typickými aplikacemi ASP.NET a dApps Naučte se pracovat s chytrými smlouvami Build dApps using Microsoft Visual Studio, BlockApps, a Solidity Vytvořte dAppy pomocí Microsoftu Visual Studio, Microsoftu Azure a BlockApps STRATO
publikum
  Vývojáři
Formát kurzu
  Částečná přednáška, částečná diskuse, cvičení a těžká praxe
28 hodin
Course overview C# 6 is new in Visual Studio, and is the latest evolution of Microsoft’s primary programming language. This course covers the latest language features in C# 6 and the .NET platform. You’ll get a deep and broad understanding of C# as a programming language, and gain confidence to explore the richness of the .NET Framework library including asynchronous programming, LINQ, and EF. What you’ll learn
 • Essential C# syntax
 • Implementing object-oriented designs in C#
 • Using generics, collection classes, and exceptions
 • What’s new in C# 6 and .NET 2015
 • Using LINQ and EF
 • Introduction to asynchronous programming
 • Overview of MVC6

Last Updated:

Víkendové Microsoft .NET kurzy, Večerní Microsoft .NET školení, Microsoft .NET přijímač, Microsoft .NET vedené školitelem, Víkendové Microsoft .NET školení, Večerní Microsoft .NET kurzy, Microsoft .NET koučování, Microsoft .NET lektor, Microsoft .NET školitel, Microsoft .NET počítačová školení, Microsoft .NET počítačové kurzy , Microsoft .NET kurzy, Microsoft .NET školení, Microsoft .NET on-site, Microsoft .NET uzavřená školení, Microsoft .NET individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions