Java Počítačové Kurzy

Java Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Java školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Java Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at Java developers who wish to use JVM tools and features to run Java programs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand JVM and how it works.
 • Learn about reflection and the different memory areas.
 • Understand how to use the JVM tool interface.
 • Use JVM to run Java programs on any device or operating system.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use Java 16 to build, manage, and package Java applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the new features and changes from the older versions of Java to Java 16.
 • Learn Java fundamental concepts and use them to build Java applications.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and apply the basics of Continuous Integration for Java. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand CI for a Java project.
 • Build a CI system for Java.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at programmers, java developers, and anyone who wishes to use Vaadin to develop and deploy applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Setup and configure a Vaadin project.
 • Understand the fundamentals of Vaadin in developing applications.
 • Use Vaadin to develop applications.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at Java programmers who wish to learn about Guava and how to utilize Guava in programming. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to use Guava in Java programming.
 • Utilize Guava to facilitate standard coding practices.
 • Make easy to read and concise Java codes.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use NetBeans to develop applications with Java and other programming languages. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn about NetBeans and how it works.
 • Learn how to use NetBeans in Java programming.
 • Use NetBeans to create templates and projects.
14 hodin
RabbitMQ je systém zprostředkovatelů otevřených zdrojových zpráv pro ukládání a načítání zpráv předávaných procesy, aplikacemi a servery. Jaro je Java framework. Pomocí Java a Jaro s RabbitMQ mohou uživatelé vytvářet složité fronty, výměny, vazby a další. Toto školení vedené instruktory, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na softwarové architekty a vývojáře webových stránek, kteří chtějí používat RabbitMQ jako prostředník pro zasílání zpráv a program v Java pomocí aplikace Spring k vytváření aplikací. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • K vytváření aplikací použijte Java a Spring with RabbitMQ .
 • Navrhněte asynchronní systémy řízené RabbitMQ pomocí RabbitMQ .
 • Vytvářejte a používejte fronty, témata, výměny a vazby v RabbitMQ
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
28 hodin
Platforma Java EE poskytuje API a provozní prostředí pro vývoj a provoz širokopásmových, víceúrovňových, skalovatelných, spolehlivých a bezpečných síťových aplikací. Docker a Kubernetes umožňují vývojářům balení aplikace Java do kontejneru a umístění jako mikroslužba v prostředí Java EE. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí obsahovat své Java EE 8 aplikace a spustit je jako mikroslužby v cloudu. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte a rozmístěte mikroslužby v kontejnerech Docker. Využijte kontejnery Kubernetes. Integrujte mikroslužby s existujícím monolitickým systémem. Monitorování, testování a zabezpečení mikroslužeb. Kontejnery a orchestrální prostředí.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice is designed for anyone interested in learning Java for the purpose of test automation. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply to software automation testing. The focus is on the Java fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation. This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. It also bypasses the conventional "Hello World" approach to learning Java, as this is not a course on application development. This course is squarely aimed at getting participants up and running quickly with test automation. If you are already versed in Java and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Introduction to Selenium (https://www.nobleprog.com/introduction-selenium-training).
14 hodin
This course teaches the practical use of Hibernate for persisting Java objects in a relational database.
14 hodin
Applications for the Android platform are developed primarily in Java. This course was developed for software programmers with a strong OOP background (whether in PHP, Scala, C++, C# or Objective C) that plan to learn how to develop Java applications for the android platform. This course covers the Java programming language grammar and focuses on those specific Java capabilities the android platform uses more than others.
21 hodin
JUnit is a framework to write repeatable tests and do unit testing for Java language.
28 hodin
Během školení se účastník dozví o konkrétním využití vybraných problémů, o základních problémech, které se potýkají při jejich používání, a o úloze aplikace. Výcvik zahrnuje také základní znalosti jazykových standardních knihovních funkcí. Výcvik vyžaduje znalosti rozvojového prostředí IDE používaného k vytváření Java aplikací (např. Eclipse, Netbeans). Výcvik nezahrnuje problémy uživatelského rozhraní.
28 hodin
The course covers the basics of Java development and introduces the Apache Maven software project management and comprehension tool.
7 hodin
Introduces contect for Advanced java programmers, usually developing large scale applications, frameworks or libraries. This course is mostly labs (around 60%), the rest is discussions and presentation. We mostly use the newest version of Java for this course, but it can also be delivered as a private course on older versions of Java.
7 hodin
Participants who are already Java programmers who want to extend their horizon and used more Java language concepts.
14 hodin
Description The Java language and the Runtime Environment (JRE) was designed to be free from the most problematic common security vulnerabilities experienced in other languages, like C/C++. Yet, software developers and architects should not only know how to use the various security features of the Java environment (positive security), but should also be aware of the numerous vulnerabilities that are still relevant for Java development (negative security). The introduction of security services is preceded with a brief overview of the foundations of cryptography, providing a common baseline for understanding the purpose and the operation of the applicable components. The use of these components is presented through several practical exercises, where participants can try out the discussed APIs for themselves. The course also goes through and explains the most frequent and severe programming flaws of the Java language and platform, covering both the typical bugs committed by Java programmers and the language- and environment-specific issues. All vulnerabilities and the relevant attacks are demonstrated through easy-to-understand exercises, followed by the recommended coding guidelines and the possible mitigation techniques. Participants attending this course will
 • Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
 • Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
 • Learn to use various security features of the Java development environment
 • Have a practical understanding of cryptography
 • Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
 • Get information about some recent vulnerabilities in the Java framework
 • Get sources and further readings on secure coding practices
Audience Developers
21 hodin
Description Beyond solid knowledge in using Java components, even for experienced Java programmers it is essential to have a deep knowledge in web-related vulnerabilities both on server and client side, the different vulnerabilities that are relevant for web applications written in Java, and the consequences of the various risks. General web-based vulnerabilities are demonstrated through presenting the relevant attacks, while the recommended coding techniques and mitigation methods are explained in the context of Java with the most important aim to avoid the associated problems. In addition, a special focus is given to client-side security tackling security issues of JavaScript, Ajax and HTML5. The course introduces security components of Standard Java Edition, which is preceded with the foundations of cryptography, providing a common baseline for understanding the purpose and the operation of the applicable components. The use of all components is presented through practical exercises, where participants can try out the discussed APIs and tools for themselves. Finally, the course explains the most frequent and severe programming flaws of the Java language and platform. Besides the typical bugs committed by Java programmers, the introduced security vulnerabilities cover both language-specific issues and problems stemming from the runtime environment. All vulnerabilities and the relevant attacks are demonstrated through easy-to-understand exercises, followed by the recommended coding guidelines and the possible mitigation techniques. Participants attending this course will
 • Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
 • Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
 • Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
 • Learn to use various security features of the Java development environment
 • Have a practical understanding of cryptography
 • Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
 • Get information about some recent vulnerabilities in the Java framework
 • Get practical knowledge in using security testing tools
 • Get sources and further readings on secure coding practices
Audience Developers
21 hodin
Even experienced Java programmers are not mastering by all means the various security services offered by Java, and are likewise not aware of the different vulnerabilities that are relevant for web applications written in Java. The course – besides introducing security components of Standard Java Edition – deals with security issues of Java Enterprise Edition (JEE) and web services. Discussion of specific services is preceded with the foundations of cryptography and secure communication. Various exercises deal with declarative and programmatic security techniques in JEE, while both transport-layer and end-to-end security of web services is discussed. The use of all components is presented through several practical exercises, where participants can try out the discussed APIs and tools for themselves. The course also goes through and explains the most frequent and severe programming flaws of the Java language and platform and web-related vulnerabilities. Besides the typical bugs committed by Java programmers, the introduced security vulnerabilities cover both language-specific issues and problems stemming from the runtime environment. All vulnerabilities and the relevant attacks are demonstrated through easy-to-understand exercises, followed by the recommended coding guidelines and the possible mitigation techniques. Participants attending this course will
 • Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
 • Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
 • Understand security concepts of Web services
 • Learn to use various security features of the Java development environment
 • Have a practical understanding of cryptography
 • Understand security solutions of Java EE
 • Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
 • Get information about some recent vulnerabilities in the Java framework
 • Get practical knowledge in using security testing tools
 • Get sources and further readings on secure coding practices
Audience Developers
28 hodin
Beyond solid knowledge in using Java components, even for experienced Java programmers it is essential to have a deep knowledge in web-related vulnerabilities both on server and client side, the different vulnerabilities that are relevant for web applications written in Java, and the consequences of the various risks. General web-based vulnerabilities are demonstrated through presenting the relevant attacks, while the recommended coding techniques and mitigation methods are explained in the context of Java with the most important aim to avoid the associated problems. In addition, a special focus is given to client-side security tackling security issues of JavaScript, Ajax and HTML5. The course introduces security components of Standard Java Edition, which is preceded with the foundations of cryptography, providing a common baseline for understanding the purpose and the operation of the applicable components. Security issues of Java Enterprise Edition are presented through various exercises explaining both declarative and programmatic security techniques in JEE. Finally, the course explains the most frequent and severe programming flaws of the Java language and platform. Besides the typical bugs committed by Java programmers, the introduced security vulnerabilities cover both language-specific issues and problems stemming from the runtime environment. All vulnerabilities and the relevant attacks are demonstrated through easy-to-understand exercises, followed by the recommended coding guidelines and the possible mitigation techniques. Participants attending this course will
 • Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
 • Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
 • Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
 • Learn to use various security features of the Java development environment
 • Have a practical understanding of cryptography
 • Understand security concepts of Web services
 • Understand security solutions of Java EE
 • Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
 • Get information about some recent vulnerabilities in the Java framework
 • Get practical knowledge in using security testing tools
 • Get sources and further readings on secure coding practices
Audience Developers
28 hodin
To serve in the best way heterogeneous development groups that are using various platforms simultaneously during their everyday work, we have merged various topics into a combined course that presents diverse secure coding subjects in didactic manner on a single training event. This course combines C/C++ and Java platform security to provide an extensive, cross-platform secure coding expertise. Concerning C/C++, common security vulnerabilities are discussed, backed by practical exercises about the attacking methods that exploit these vulnerabilities, with the focus on the mitigation techniques that can be applied to prevent the occurrences of these dangerous bugs, detect them before market launch or prevent their exploitation. Security components and service of Java are discussed by presenting the different APIs and tools through a number of practical exercises where participants can gain hands-on experience in using them. The course also covers security issues of web services and the related Java services that can be applied to prevent the most aching threats of the Internet based services. Finally, web- and Java-related security vulnerabilities are demonstrated by easy-to-understand exercises, which not only show the root cause of the problems, but also demonstrate the attack methods along with the recommended mitigation and coding techniques in order to avoid the associated security problems. Participants attending this course will
 • Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
 • Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
 • Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
 • Learn to use various security features of the Java development environment
 • Have a practical understanding of cryptography
 • Realize the severe consequences of unsecure buffer handling
 • Understand the architectural protection techniques and their weaknesses
 • Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
 • Be informed about recent vulnerabilities in various platforms, frameworks and libraries
 • Get sources and further readings on secure coding practices
Audience Developers
28 hodin
Dokonce i zkušení programátoři neumí zvládnout různé bezpečnostní služby, které nabízejí jejich vývojové platformy, a také si nejsou vědomi různých zranitelností, které jsou relevantní pro jejich vývoj. Tento kurz je zaměřen na vývojáře, kteří používají oba Java a PHP, poskytují jim základní dovednosti potřebné k tomu, aby jejich aplikace odolné vůči současným útokům prostřednictvím internetu. Úroveň Java bezpečnostní architektury probíhá řešením kontroly přístupu, ověření a autorizace, bezpečné komunikace a různých kryptografických funkcí. Existují také různé API, které mohou být použity k zabezpečení vašeho kódu v PHP, jako je OpenSSL pro šifrování nebo HTML Purifier pro ověření vstupu. Na straně serveru se poskytují nejlepší postupy pro usnadnění a konfiguraci operačního systému, webového kontejneru, souborového systému, serveru SQL a samotného PHP, zatímco zvláštní důraz je kladen na bezpečnost na straně klienta prostřednictvím bezpečnostních problémů JavaScript, Ajax a HTML5. Obecné webové zranitelnosti jsou diskutovány příklady v souladu s OWASP Top Deset, které ukazují různé injekční útoky, injekce skriptů, útoky proti sezení, nejisté přímé reference objektů, problémy s nahrávkami souborů, a mnoho dalších. Různé Java- a PHP-specifické jazykové problémy a problémy vyplývající z pracovní doby prostředí jsou zavedeny do standardních typů zranitelnosti chybějící nebo nesprávné ověření vstupu, nesprávné použití bezpečnostních funkcí, nesprávné chyby a výjimky zpracování, problémy související s časem a stavem, problémy kvality kódu a zranitelnosti související s mobilním kódem. Účastníci mohou vyzkoušet diskutované API, nástroje a účinky konfigurací pro sebe, zatímco zavedení zranitelností je podporováno řadou praktických cvičení, které demonstrují důsledky úspěšných útoků, ukazují, jak opravit chyby a aplikovat techniky zmírnění, a zavádějí použití různých rozšíření a nástrojů. Účastníci tohoto kurzu budou
  Pochopte základní pojmy bezpečnosti, IT bezpečnosti a bezpečného kódování Naučte se webové zranitelnosti nad OWASP Top Deset a víte, jak se jim vyhnout Zjistěte zranitelnosti na straně klienta a bezpečné postupy kódování Naučte se používat různé bezpečnostní vlastnosti rozvojového prostředí Java Využijte praktické znalosti kryptografie Naučte se používat různé bezpečnostní funkce PHP Porozumět bezpečnostním pojmům webových služeb Získejte praktické znalosti při používání bezpečnostních testovacích nástrojů Naučte se typické chyby kódování a jak se jich vyhnout Informujte se o nedávných zranitelnostech Java a PHP rámců a knihoven Získejte zdroje a další čtení o bezpečných postupech kódování
publikum Vývojáři
21 hodin
This training course introduces the core DevOps concepts and principles as well as the ways to stand up the DevOps practice in your organization. It is specifically focused on projects on the Java Platform. Upon completion of this training course, students will have a fundamental understanding of DevOps’ value proposition; they will also gain practical experience working with select DevOps tools, including Puppet, Jenkins, Git and others. This training course is supplemented by hands-on labs that help attendees reinforce their theoretical knowledge of the learned material. Topics:
 • DevOps practices and tools
 • Puppet
 • Technical introduction to cloud computing
 • Jenkins
28 hodin
Google Web Toolkit (GWT or GWT Web Toolkit) is a set of open-source tools for building, optimizing and maintaining complex JavaScript browser-based applications in Java. GWT is used by many products at Google, including Google AdWords and Google Wallet. In this instructor-led, live training, participants will learn the GWT programming concepts needed to get a web application up and running. By the end of this training, participants will be able to
 • Write client-side AJAX applications in Java and deploy them as JavaScript across multiple browsers (desktop, Android, iPhone, etc.)
 • Develop a high-performance web application while overcoming the idiosyncrasies of browser behavior, XMLHttpRequest, and JavaScript
 • Understand and overcome the challenges of Ajax programming
 • Use GWT's tools to optimize a web application
Audience
 • Front-end web developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to use Vert.x to create an asynchronous, event-based web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand and use the different components (core, web, client, etc.) in the Vert.x stack.
 • Use Vert.x to create network utilities, HTTP/REST microservices, high volume event processing, back-end message-bus applications, etc.
 • Execute an app that can handle high concurrency using minimal kernel threads.
 • Use Vert.x's APIs to support Java, JavaScript, Groovy, Ruby, Ceylon, Scala, Kotlin, etc.
 • Unit test asynchronous code with Vert.x-Unit.
 • Deploy and scale an app with minimal hardware.
14 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn the advantages and functions of Java 9, Spring, Jersey, and RxJava 2.0 in developing reactive applications as they step through the creation and deployment of a real-life reactive application using Java 9's flow API, Spring, the Akka framework, and RxJava 2.0 functional reactive programing library. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the importance and significance of reactive programing in applications and systems development.
 • Run Unit test on RxJava 2.0.
 • Use the Akka framework under reactive programing principles.
 • Employ Spring to handle the development of concurrent applications.
 • Use Java 9's flow API to develop reactive apps.
14 hodin
ReactiveX je komplexní knihovna pro vytváření asynchronních datových toků pomocí pozorovatelných sekvencí. Umožňuje vývojářům využít pozorovatelných toků a jejich schopnosti zachytit vysílané události a v souladu s nimi provádět funkce. Tento instruktor vedený, živý a trénink uvádí účastníky do rozsáhlé knihovny ReactiveX a rozvíjí reagující aplikace a chodí účastníky prostřednictvím řady případů, které prokazují užitečnost a funkčnost klíčových funkcí ReactiveX. Až do konce tohoto tréninku budou účastníci být mohl a:
  Pochopte paradigmu reaktivního programování a funkčnost pozorovatelných zařízení a jejich společné využití při vývoji těžkých aplikací UI Úspěšné nastavení prostředí pro ReactiveX Vytvoření pozorovatelných událostí tvoří množství různých položek Použijte ReactiveX's transformační a filtrační funkce
publikum
  Vývojáři
Formát of the course
  Část čtení, část diskuse, cvičení a těžká praxe
7 hodin
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. RxJS is one of the most comprehensive reactive programing libraries for managing UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams. In this instructor-led, live training, participants will become familiar with RxJS's tools and functions as they apply them to a variety of coding problems associated with interactive-heavy based mobile and web apps. Participants will also learn how to create and deploy a UI heavy web app. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the reactive programing paradigm and its usefulness for UI heavy application development.
 • Build UI heavy applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind.
 • Easily and freely create and manage a multitude of UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Apache Shiro is a powerful Java security framework that performs authentication, authorization, cryptography, and session management. In this instructor-led, live training, participants will learn how to secure a web application with Apache Shiro. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use Shiro's API to secure various types of applications, including mobile, web and enterprise
 • Enable logins from various data sources, including LDAP, JDBC, Active Directory, etc.
Audience
 • Developers
 • Security engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hodin
Cuba Platform is an open-source Java web framework for enterprise applications. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Cuba Platform to develop enterprise applications with rich web interfaces. By the end of this training, participants will be able to:
 • Develop Java applications and UIs using a declarative user interface, without using HTML, CSS or JavaScript
 • Reduce boilerplate code and facilitate rapid development
 • Use the CUBA Studio web development tool with existing Java IDEs
 • Customize applications without branching the code
Audience
 • Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Last Updated:

Víkendové Java kurzy, Večerní Java školení, Java přijímač, Java vedené školitelem, Víkendové Java školení, Večerní Java kurzy, Java koučování, Java lektor, Java školitel, Java počítačová školení, Java počítačové kurzy , Java kurzy, Java školení, Java on-site, Java uzavřená školení, Java individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions