Návrh Školení

Co je Communication

  Communication styly Communication tok Rámování konverzace Neverbální komunikace Definice a principy Písemná komunikace Telefonické dovednosti

Cvičení/Případová studie

Pochopení Communication

  Co dělá úspěšného komunikátora Vlastnosti úspěšného komunikátora Definice přesvědčování a vlivu Sebevědomí, sebevědomí a asertivita Styly push and pull Rámování komunikace

Cvičení/Případová studie

Communication Styl

  Vyberte si z řady komunikačních stylů v závislosti na situaci Naučte se reagovat, spíše než reagovat Otevřené, hlavní a uzavřené otázky Technika trychtýře Porozumění hodnotám Techniky dotazování k pochopení hodnot a budování vztahů

Cvičení/Případová studie

Překonávání odporu

  Co způsobuje odpor Jak se vypořádat s odporem Praktický průvodce pomocí šesti kroků Řešení konfliktu Zvládání obtížných situací bez emocí Prezentovat svůj případ s dopadem a brát v úvahu hodnoty druhých

Cvičení/Případová studie

chudák Communication

  Příklady a proč se to děje tak často Žebříček vyvozování Shora dolů, Zespodu nahoru nebo 360 stupňů Kolaborativní versus diktátorský Výběr nejlepšího stylu a pochopení toho, co z něj dělá „nejlepší“

Cvičení/Případová studie

Dát to všechno dohromady

  Zpětná vazba Dotazování a naslouchání Kladení účinných otázek Získání klíčového poselství Efektivní požadavky Sliby – požehnání nebo prokletí? Jak zlepšit komunikační dovednosti do budoucna

Cvičení/Případová studie

Umění a dovednost přesvědčování

Pochopení přesvědčování

  Co dělá úspěšného přesvědčovače? Vlastnosti úspěšného persuader Ovlivňování a přesvědčování, nikoli manipulace Definování přesvědčování a ovlivňování Principy efektivního ovlivňování Sebevědomí, Sebevědomí & Assertiveness Co rozumíme pod pojmem push a pull styly přesvědčování Psychologie přesvědčování – základy

Příklad/Cvičení

Příprava k přesvědčování

  Budování důvěry Teorie „Mocking Bird“ Neverbální komunikace Budování důvěry a vztahu Zjištění, co ostatní chtějí nebo potřebují – naslouchání a dotazování Vnímání – jak vnímáte situace a jak vás mohou vnímat ostatní

Příklad/Cvičení

Prozkoumejte, co chtějí ostatní

  Stanovení jasných cílů, pokud jde o rozsah prodeje, který se chcete pustit do Efektivní techniky dotazování Uvědomte si hodnoty a motivace druhých Zdokonalte své dovednosti naslouchání a překonávejte překážky aktivního naslouchání Identifikace jednotlivých „filtrů“ a jak je překonat Síla pozitivní myšlenky – příprava na přesvědčovací diskusi

Příklad/Cvičení

Communication Styl

  Vyberte si z řady komunikačních stylů v závislosti na situaci Naučte se reagovat, spíše než reagovat Otevřené, hlavní a uzavřené otázky. Technika dotazování trychtýře. Porozumění hodnotám a tomu, jak tyto techniky dotazování přesvědčit, abyste porozuměli hodnotám a budovali vztahy

Příklad/Cvičení

Překonat odpor

  Vyberte si jednu ze šesti úrovní asertivity, aniž byste ohrozili hodnoty ostatních Aplikujte praktický 6krokový model vlivu Použití FAB k uspokojení potřeb získaných od zákazníků Řešení konfliktů – řešení obtížných situací bez emocí Prezentace vašeho případu s dopadem, převzetí hodnot ostatní v úvahu

Příklad/Cvičení

Vyjádřete svůj případ přesvědčivě

  Prezentace ve správné fázi. Osvojte si strategie, které vám vyhovují. Vyjádřete svůj případ asertivně a přesvědčivě. Poznání publika Shromáždění obsahu Pravidlo 10/80/10 pro strukturování prezentace Předvedení prezentace

Příklad/Cvičení

Vyřizování námitek

  Identifikace často se vyskytujících námitek. Předcházení námitkám. Rozvíjení vhodných reakcí.

Příklad/Cvičení

Vyjednávací dovednosti pro Finance profesionály

Úvody

  Proces vyjednávání Cíle při vyjednávání Communication Dovednosti efektivního vyjednavače Vyhodnocování informací Stanovení parametrů Jaký je výsledek „win-win“

Případová studie/bod diskuse

"Zájmy"

  Zájmy Rozdíl mezi pozicemi a zájmy Identifikace a upřednostňování vašich zájmů Časté chyby při zpracovávání zájmů Kdy je vyjednávání dobrý nápad? Prvky efektivního vyjednávání

Případová studie/bod diskuse

"Možnosti"

  Generování a vyhodnocování možných možností Identifikace vašeho ideálního výsledku Běžné chyby při generování možností

Případová studie/bod diskuse

Pochopení výsledků vyjednávání

  Vyhodnoťte možnosti Kde si myslíte, že to skončí Existuje „výhra“ nebo by byl lepší kompromis Stanovení jasných cílů Být připraven prohrát, když to dává smysl

Případová studie/bod diskuse

Proces vyjednávání

  Předkládání návrhů a poskytování a přijímání ústupků Prolomení patové situace Dohodnutí nápravy Pochopení role vyjednavače Klíčové fáze procesu Poskytování informací Čtení signálů Tvorba plánu. Přezkoumání předpokladů Práce v procesu schůzky/diskuse Zkoumání za účelem rozvoje porozumění Dosažení dohody

Případová studie/bod diskuse

Výzvy

  Různé typy lidí Přístupy k chování a řeč těla Zablokování, zastavení a ústupky Triky, pasti a taktiky Kdy a kde vyjednávat – Electronic Media nejsou ideální

Živá praxe

  Rozbor simulací

Presentation Skills pro finanční odborníky

Základy – Moderátor – Vy

  Provádění „zásadních kontrol“ Prezentace „správného“ obrazu Používání vašich slov, tónu a řeči těla Práce s kvalitami vašeho hlasu Uznání a překonávání nervů Používání relaxačních technik Používání manýrů a gest ke zvýšení účinku Vlastnosti úspěšného moderátora

Příklad/Cvičení

Základy – Materiál – Co Gochcete říci

  Provádění analýzy potřeb Psaní základní osnovy Průzkum, psaní a úpravy Stanovení jasného účelu Použití úspěšných technik shromažďování informací Výběr nejlepší trasy materiálem Identifikace klíčových bodů Vytváření silných otevření a uzavření Znalost výhod a nevýhod různých vizuálních pomůcek Dosáhnout toho , odvážné a brilantní

Příklad/Cvičení

Základy – Publikum – Komu to budete říkat

  Znát své publikum, aby vytvořilo prezentace, které budou přitažlivé Budování vztahu Získání a udržení je na své straně Práce s otázkami Zvládání obtížných lidí Pochopení skupinové dynamiky

Příklad/Cvičení

Další krok – Způsoby doručení

  Základní metody Pokročilé metody Základní kritéria ke zvážení Vyberte si z řady komunikačních stylů v závislosti na situaci Poslech a sluch: Není to totéž Kladení otázek Komunikace s mocí

Příklad/Cvičení

Další krok – Communication Dovednosti

  Co máme na mysli pod pojmem Communication Psychická příprava Techniky fyzické relaxace Vystupování sebevědomě před davem Neverbální Communication Dovednosti Řeč těla Signály, které vysíláte ostatním Není to TO, CO říkáte, ale JAK to říkáte Prezentovat svůj případ pomocí dopad,

Příklad/Cvičení

Zdokonalování svých dovedností

  Rozesmějte je trochu Zeptejte se jich Povzbuzujte diskuzi Vypořádání se s otázkami Vytváření fantastických flipchartů Vytváření působivých PowerPoint prezentací ZAHRAJTE své publikum Živá videa a úžasný zvuk

Příklad/Cvičení

Co je zprostředkování

  Učebnicová definice Mediace v praxi Goodporná a špatná mediace SWOT analýza Cíle mediace Dosažení kompromisu WinWin – je to vždy možné Vyplnění mezery mezi vyhýbáním se a formálním jednáním

Cvičení/Případová studie

Porozumění mediaci

  Principy mediace Čeho lze dosáhnout. Kdy je vhodné Nastane někdy situace, kdy je mediace nevhodná Zaujmout strategický přístup Alternativní postupy řešení sporů Politika lidských zdrojů: pomoc nebo překážka v konfliktních situacích

Cvičení/Případová studie

Příprava na mediaci

  Základní dovednosti. Kritické diskuse Pochopení toho, proč se lidé v konfliktu chovají tak, jak se chovají Jaké jsou problémy Existuje kompromis Nejméně nejhorší výsledek BATNA/WATNA Nastavení parametrů

Cvičení/Případová studie

Zprostředkování

  Strukturování procesu Vytváření „bezpečného“ prostředí Budování vztahu a důvěry Zachování nestrannosti Pomoc s vítězem pro všechny strany Řešení destruktivního konfliktu Řešení patové situace Zapojování odolných lidí konstruktivním způsobem Uzavření mediace Potvrzení výsledku Výběr alternativ Mechanismy sledování a kontroly

Cvičení/Případová studie

 35 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kategorie