Mobile Development Počítačové Kurzy

Mobile Development Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Mobile Development školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Mobile Development Návrh Školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
21 hodin
Přehled
Ionic je webový rámec pro vývoj hybridních mobilních aplikací. Ionic 4 přináší na Ionic platformu nové inovace, jako je refactored CLI, změny v navigaci, Angular směrování a další.

Toto školení vedené instruktory (na místě nebo na dálku) je zaměřeno na vývojáře webu, kteří si přejí vytvořit hybridní mobilní aplikaci s Ionic 4.

Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:

- Integrujte funkce nativního zařízení do hybridní mobilní aplikace.
- Použijte Angular and Ionic 4 k vytvoření hybridní mobilní aplikace.
- Spusťte hybridní aplikaci na emulátoru mobilního zařízení.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a cvičení.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
28 hodin
Přehled
Android is Google's mobile operating system. This course demonstrates through hands-on practice the fundamentals of Android.
14 hodin
Přehled
React is a JavaScript library used to create front-end web applications. Progressive Web Apps are web applications that function and appear like native applications on Android, Windows, and more. Transforming a React application integrates native features such as offline usability, push notifications, etc.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to transform a React application into a Progressive Web App.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start transforming a React application.
- Cache using Service Worker to make a React application work offline.
- Create and style a push notification.
- Install the progressive web app into a mobile device.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
Kotlin is a modern, functional and object-oriented programming language based on Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn Kotlin programming as they step through the creation of an Android app based on an existing iOS app.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of Kotlin programming by leveraging Swift and iOS knowledge.
- Construct an Android UI using Kotlin.

Audience

- iOS and Swift Developers interested in moving their apps to Android using Kotlin

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hodin
Přehled
A tour of all available technologies for mobile development, as native development, hybrid development and cross native development. An introduction to the topics connected to the development of mobile apps as NoSql database, Cloud Computing, Social Networks and much more. A must for every software architect and senior developer involved in mobile apps development.

Audience:

- Software Developers, Software Architects
14 hodin
Přehled
Meteor (aka MeteorJS) is an open-source JavaScript web framework written in Node.js. It integrates with MongoDB and enables rapid prototyping of Android and iOS applications.

This course introduces the fundamentals of Meteor and walks participants through the creation of a real-time web applications for both desktop and mobile platforms.

Audience

- Front-end developers
- Anyone interested in learning Meteor

Format of the course

- Overview of Meteor's features and capabilities along with step-by-step development of a mobile application for iOS and Android.
14 hodin
Přehled
Meteor je Javaskript framework založený na Node.js. React je Javascript knihovna pro vývoj front-endu. Pomocí Meteor a Reactmohou uživatelé vytvářet a vytvářet prototypy webových aplikací.

Tento instruktor-vedl, živé školení (na místě nebo vzdálené) je zaměřena na webové vývojáře, kteří chtějí používat Meteor a React pro plný vývoj zásobníku.

Do konce tohoto školení budou účastníci moci:

- Vytvářejte a prototypujte webové aplikace.
- Struktura uživatelských rozhraní aplikací z opakovaně použitelných součástí.
- Spravujte data mezi klienty a servery pomocí Meteor.

Formát kurzu

- Interaktivní přednáška a diskuse.
- Spousta cvičení a praxe.
- Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.

Možnosti přizpůsobení kurzu

- Chcete-li požádat o školení na míru pro tento kurz, kontaktujte nás a zamluvte si.
14 hodin
Přehled
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the iOS Machine Learning (ML) technology stack as they step through the creation and deployment of an iOS mobile app.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a mobile app capable of image processing, text analysis and speech recognition
- Access pre-trained ML models for integration into iOS apps
- Create a custom ML model
- Add Siri Voice support to iOS apps
- Understand and use frameworks such as coreML, Vision, CoreGraphics, and GamePlayKit
- Use languages and tools such as Python, Keras, Caffee, Tensorflow, sci-kit learn, libsvm, Anaconda, and Spyder

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hodin
Přehled
IBM MobileFirst Platform (previously known as Worklight Foundation) is a suite of tools and services for building enterprise mobile and tablet applications. Its client-side API is available for native iOS (Objective-C), native Android (Java), J2ME, C# native Windows Phone (C#), and JavaScript for cross-platform hybrid OR mobile-web applications. MobileFirst Platform is available on-premise or in the cloud.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and use MobileFirst Platform to develop and manage hybrid mobile applications based on HTML5, JS, and CSS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MobileFirst
- Develop, test, and deploy cross-platform hybrid mobile apps.
- Use MobileFirst security mechanisms to secure apps.
- Update apps over-the-air within an organization, bypassing the need for app stores.
- Administer and monitor mobile apps.

Audience

- Developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- This training is based on Mobile Foundation 8.0. To request a different version or other customization to this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Přehled
NativeScript is an open-source framework, designed with JavaScript, XML, and CSS in mind for the development and deployment of cross-platform native, mobile applications, namely on iOS and Android. By using a single JavaScript codebase, NativeScript can take advantage of native platform APIs and UIs to deliver a truly native experience.

In this instructor-led, live training, participants will learn NativeScript's essential UI components and modules as they step through the creation and deployment of a simple, native mobile application for Android and iOS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement an MVVM (Model View View Model) architecture
- Deploy a simple workflow via network request
- Utilize native APIs via JavaScript code
- Access native UI styles via CSS

Audience

- Mobile application developers seeking to develop cross-platform applications for iOS or Android

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
Přehled
A Progressive Web App (PWA) is a web application that performs like a native mobile app. A Progressive Web App can be deployed as a regular website as well as a Native app on an app store.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to develop their first Progressive Web App as they step through a series of hands-on exercises culminating in the creation and deployment of a functional PWA.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
Progressive Web Apps (PWA) are web applications that function like native applications on Android, Windows, and more. Accelerated Mobile Pages (AMP) are condensed web applications that are built for high speed loading. Integrating both into a web application creates a fast and engaging mobile experience.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to integrate AMP and PWA to create a fast and engaging mobile web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start integrating AMP and PWA into a web application.
- Minify HTML and CSS.
- Cache with Service Worker for offline usability.
- Create and style push notifications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
React Native is an open-source, cross-platform development framework for building mobile apps. Developed by Facebook, it enables developers to create a native look-and-feel experience for their apps on both Android and iOS. Unlike other cross-platform mobile development tools such as PhoneGap, React Native generates fully-native application UIs. No HTML5 UIs. React Native provides a consistent developer experience based on JavaScript and the React (aka React.js or ReactJS) library and enables true rapid mobile development by focusing on developer efficiency across all platforms -- learn once, write anywhere.

In this instructor-led, live training, participants learn the principles and approach behind React Native as they take on the development of their own mobile application for Android and iOS.

Format of the Course

- Overview of React Native features and capabilities along with step-by-step development of a mobile application.
7 hodin
Přehled
React Native Expo is a set of tools, libraries and services that acts as an abstraction layer on top of React Native. It simplifies the deployment process, allowing you to generate a build with one click or command without having to create a developer account on various app stores. React Native Expo can be described as Rails for React Native.

In this instructor-led, live training, participants learn to use React Native Expo through discussion and hands-on practice. By the end of the course, participants will be equipped to create and deploy their own React Native application using React Native Expo.

For an introductory course on React Native, please see: [React Native: Rapidly develop native iOS and Android apps with Javascript](https://hr.nobleprog.com/node/201604)

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
React Native is an open-source, cross-platform development framework for building mobile apps. Developed by Facebook, it enables developers to create a native look-and-feel experience for their apps on Android and IoS. React Native for Web makes the platform-agnostic components and APIs of React Native available for web app development.

React Native provides a consistent developer experience based on JavaScript and the React (aka React.js or ReactJS) library and enables true rapid development by focusing on developer efficiency across all platforms -- learn once, write anywhere.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of React Native for Web.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure React Native developer tools
- Understand the fundamentals of React Native for Web
- Build, test, deploy, and troubleshoot an application compatible with iOS, Android, and the web using React Native for Web

Audience

- Web developers
- Mobile application developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Přehled
RxJava is a Java library for enabling event-based applications (a.k.a. Reactive Programming).

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use RxJava to develop and deploy an Android mobile application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a development environment that includes needed libraries, packages and frameworks needed for developing a reactive application.
- Understand how data and event streams are emitted and consumed.
- Design applications that model real world (event based) situations in an elegant and concise way.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about RxJava, please visit: https://github.com/ReactiveX/RxJava
7 hodin
Přehled
Kivy is an open-source cross-platform graphical user interface library written in Python, which allows multi-touch application development for a wide selection of devices.

In this instructor-led, live training participants will learn how to install and deploy Kivy on different platforms, customize and manipulate widgets, schedule, trigger and respond to events, modify graphics with multi-touching, resize the screen, package apps for Android, and more.

By the end of this training, participants will be able to

- Relate the Python code and the Kivy language.
- Have a solid understanding of how Kivy works and makes use of its most important elements such as, widgets, events, properties, graphics, etc.
- Seamlessly develop and deploy Android apps based on different business and design requirements.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 hodin
Přehled
Reactive Extensions (or Rx) is a multi-platform suite of libraries designed for developing asynchronous and event-based applications using observable sequences and LINQ-style query operators. RxSwift is a functional library intended to ease the difficulty associated with Swift asynchronous and concurrent coding for iOS apps.

This instructor-led, live training introduces participants to reactive techniques offered by RxSwift for managing the transferring and combining of asynchronous data streams, handling simple observable sequences, and the architecture and development of responsive, flexible, and industry scalable iOS applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basic concepts behind reactive programing in Swift 3.
- Turn various items such as arrays and events into observable sequences.
- Apply various filters to observable sequences, transform and combine observable sequences.
- Write Unit tests against Rx Code.
- Effectively utilize blind data from user interface elements.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Přehled
SceneKit is a 3D graphics framework for developing 3D animations and effects in iOS applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at iOS developers who wish to use SceneKit to develop 3D interfaces, effects, and animations to enhance user immersion.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop 3D applications using SceneKit and Swift.
- Add animations, particle effects, and physics simulations.
- Create a 3D application from scratch without having to use an external development software, such as Unity.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hodin
Přehled
Who should attend?

This 5 day course is for developers who want to learn how to develop applications for iPhone and iPad running iOS 10. Xcode8, Swift3 and iOS 10 introduced significant changes in the way applications are written.

The course is hands on and shows how to develop applications from scratch using the Swift programming language and the Xcode 8 IDE.

During the course a fully functional application will be developed from scratch using Swift.

This course can only be run on Intel based Apple hardware such as a MacBook or a Mac Mini. Delegates need to have registered with Apple and have an Apple ID which is required to download software. Delegates wishing to run the applications developed during the course on an iPhone or iPad using a USB cable will need to register their device with Xcode.
35 hodin
Přehled
This 5 day course is for developers who want to learn how to develop applications for iPhone and iPad running iOS 11. Xcode 9, Swift 4 and iOS 11 introduced significant changes in the way applications are written.

The course is hands on and shows how to develop applications from scratch using the Swift programming language and the Xcode 9 IDE.

During the course a fully functional application will be developed from scratch using Swift.

This course can only be run on Apple hardware such as a MacBook Pro or a Mac Mini.

Delegates need to have registered with Apple and have an Apple ID which is required to download software - Xcode.

Delegates wishing to run the applications developed during the course on an iPhone or iPad using a USB cable will need to register their device with Xcode.

Delegate must be able to understand all basics of Swift after this and course and should be able to make any kind of application in iOS and dig into more complex applications on iOS
21 hodin
Přehled
TensorFlow Lite is an open source deep learning framework for mobile devices and embedded systems.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use TensorFlow Lite to develop mobile applications with deep learning capabilities.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure TensorFlow Lite.
- Understand the principles behind TensorFlow, machine learning and deep learning.
- Load TensorFlow Models onto an Android device.
- Enable deep learning and machine learning functionality such as computer vision and natural language recognition in a mobile application.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about TensorFlow, please visit: https://www.tensorflow.org/lite/
21 hodin
Přehled
TensorFlow Lite is an open source deep learning framework for mobile devices and embedded systems.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use TensorFlow Lite to develop iOS mobile applications with deep learning capabilities.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure TensorFlow Lite.
- Understand the principles behind TensorFlow and machine learning on mobile devices.
- Load TensorFlow Models onto an iOS device.
- Run an iOS application capable of detecting and classifying an object captured through the device's camera.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Přehled
Appcelerator Titanium is an open-source development framework that enables the creation of native mobile apps on iOS, Android and Windows Phone from a single JavaScript codebase.

This training introduces the fundamentals of Titanium and walks participants through the creation of a Titanium mobile application.

Audience

- Web application developers

Format of the course

- Heavy emphasis on hands-on practice.
- Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
7 hodin
Přehled
WeChat Marketing is an online marketing method that rises along with the popularity of WeChat.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at entrepreneurs, marketing managers and sales representatives who wish to do digital marketing on WeChat.

By the end of this training, participants will be able to:

- Deliver a message to over multiple recipients at once on WeChat.
- Market (to strangers) on WeChat free of charge.
- Open WeChat Wallet and use WeChat Pay.
- Advertise using a WeChat Official Account.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Case studies.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
A WeChat Mini Game is a WeChat client based game that doesn't need to be downloaded or installed. Users can start the experience with one click, and play with their friends on WeChat.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to develop WeChat Mini Gamess on the WeChat platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Cocos Code IDE for creating WeChat Mini Games.
- Use TypeScript and JavaScript to create games.
- Deploy applications that can run on mobile and desktops running WeChat.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
A WeChat Mini Program is an embedded app within WeChat that requires no download or installation. The framework for creating WeChat Mini Programs was created by Tencent and includes a simple markup language, powerful APIs, an integrated development environment, and a platform for managing applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to develop WeChat Mini Programs on the WeChat platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the Developer Tools for creating WeChat Mini Programs.
- Write WXML and WXSS instead of traditional HTML and CSS to create programs.
- Deploy applications that can run on mobile and desktops running Wechat.
- Create a revenue generating mobile application targeting customers in China.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
WeChat Open Platform is an open application platform for online and offline interactive marketing based on WeChat. It provides an interface for third-party mobile programs, allowing their users to share their content with friends or in Moments on WeChat. The third-party content gains wider spread through WeChat Open Platform, forming a popular marketing approach for online and offline interaction.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to develop on the WeChat platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Enable their mobile apps to support features such as sharing to WeChat, adding to WeChat Favorites, and paying with WeChat Pay.
- Enable their websites to support using WeChat accounts to log in.
- Provide a lightweight service for billions of WeChat users through Official Accounts.
- Become a third-party platform to provide operational services and industry solutions for Official Accounts.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Přehled
WeChat Work (also known as WeChat Enterprise) is an enterprise-grade office management platform for business. Enterprise users can use this app to seperate work from personal life.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at entrepreneurs and enterprise administrators who wish to use WeChat Work to manage office comminucation and collaboration efficiently.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use the rich OA applications of WeChat Work efficiently.
- Manage enterprise files using the 100GB File Disk for free.
- Use Company Payment to send red packets to employees and receive/make payments from/to employees.
- Customize red packet cover with enterprise brands to promote brand culture.
- Set up corporate logos and promotional images on the mobile phone startup page to create a corporate culture.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Přehled
Ionic is a mobile development framework for creating hybrid-mobile web applications. WordPress is a content management system written in PHP. Using Ionic 4, users can use the WordPress Rest API to create a backend application for a mobile web application.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use WordPress and Ionic 4 for full stack development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create web applications with WordPress as a backend.
- Set up Ionic 4 with the WorPress Rest API.
- Run CRUD operations using Ionic 4.
- Secure a web application with JWT authentication.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
Víkendové Mobile Development kurzy, Večerní Mobile Development školení, Mobile Development přijímač, Mobile Development vedené školitelem, Víkendové Mobile Development školení, Večerní Mobile Development kurzy, Mobile Development koučování, Mobile Development lektor, Mobile Development školitel, Mobile Development počítačová školení, Mobile Development počítačové kurzy , Mobile Development kurzy, Mobile Development školení, Mobile Development on-site, Mobile Development uzavřená školení, Mobile Development individuální školení

Slevy Kurzů

Informační Bulletin Slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Czech Republic
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions