Progressive Web Apps (PWA) Počítačové Kurzy

Progressive Web Apps (PWA) Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, instruktorem vedené živé kurzy progresivních webových aplikací (PWA) učí účastníky, jak vyvinout svou první progresivní webovou aplikaci, když projdou řadou praktických cvičení, která vyvrcholí vytvořením a nasazením funkčního PWA. Školení PWA je dostupné jako "online živé školení" nebo "na místě živé školení". Online živé školení (neboli "vzdálené živé školení") se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Kdy

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
A Progressive Web App (PWA) is a website or web page that has the appearance and functionality of a mobile application. Progressive Web Apps can be loaded on all web and mobile platforms. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to create advanced Progressive Web App that perform exclusive functions related to push notifications and offline availability. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing an advanced Progressive Web App.
 • Create push notifications that enable subscriptions.
 • Cache with Service Worker to make a web application work offline.
 • Create push notifications that prompt frequent visitors to install the application.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Angular is a JavaScript framework used for developing front-end web applications. Progressive Web Apps (PWA's) are web applications that function like native applications on Android, Windows, Chrome OS, and more. Transforming a web application into a PWA opens the door to offline usability, push notifications, and other native functions. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to transform an Angular application into a Progressive Web App. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start transforming an Angular application into a PWA.
 • Create and style push notifications.
 • Integrate icons that personalize an Angular application.
 • Cache with Service Worker to make an Angular application work offline.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Drupal je open source web-content management framework používaný k rozvoji back-end pro web aplikace. Progresivní webové aplikace (PWA's) jsou webové aplikace, které fungují jako domorodé aplikace na Android, Windows, atd. Přeměna webové aplikace na Progresivní webové aplikace otevírá dveře k offline použitelnosti, tlačí oznámení a další domácí funkce. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí transformovat Drupal webovou stránku nebo webovou aplikaci do progresivní webové aplikace. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte potřebné rozvojové prostředí pro začátek transformace Drupal webové stránky v Progresivní webovou aplikaci. Vytvořte a stylujte push oznámení. Cache se službou Service Worker, aby webové stránky Drupal fungovaly offline.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
A Progressive Web App (PWA) is a web application that performs like a native mobile app. A Progressive Web App can be deployed as a regular website as well as a Native app on an app store. In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to develop their first Progressive Web App as they step through a series of hands-on exercises culminating in the creation and deployment of a functional PWA.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
Progressive Web Apps (PWA) are web applications that function like native applications on Android, Windows, and more. Accelerated Mobile Pages (AMP) are condensed web applications that are built for high speed loading. Integrating both into a web application creates a fast and engaging mobile experience. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to integrate AMP and PWA  to create a fast and engaging mobile web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start integrating AMP and PWA into a web application.
 • Minify HTML and CSS.
 • Cache with Service Worker for offline usability.
 • Create and style push notifications.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
React je JavaScript knihovna používaná k vytvoření webových aplikací front-end. Progresivní webové aplikace jsou webové aplikace, které fungují a vypadají jako domorodé aplikace na Android, Windows a další. Přeměna aplikace React integruje domorodé funkce, jako je offline použitelnost, tlačítko oznámení atd. Tento instruktor vedený, živý trénink (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí přeměnit React aplikaci na Progressive Web App. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte potřebné rozvojové prostředí pro začátek transformace aplikace React. Cache používá Service Worker k provedení React aplikace práce offline. Vytvořte a stylizujte push oznámení. Instalace progresivní webové aplikace do mobilního zařízení.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.

Last Updated:

Víkendové Progressive Web Apps (PWA) kurzy, Večerní Progressive Web Apps (PWA) školení, Progressive Web Apps (PWA) přijímač, Progressive Web Apps (PWA) vedené školitelem, Víkendové Progressive Web Apps (PWA) školení, Večerní Progressive Web Apps (PWA) kurzy, Progressive Web Apps (PWA) koučování, Progressive Web Apps (PWA) lektor, Progressive Web Apps (PWA) školitel, Progressive Web Apps (PWA) počítačová školení, Progressive Web Apps (PWA) počítačové kurzy , Progressive Web Apps (PWA) kurzy, Progressive Web Apps (PWA) školení, Progressive Web Apps (PWA) on-site, Progressive Web Apps (PWA) uzavřená školení, Progressive Web Apps (PWA) individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions