3D Modeling Počítačové Kurzy

3D Modeling Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené 3D Modeling školení České republice.

3D Modeling Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at anyone who wishes to learn how to use Digital Twin in monitoring and analyzing products and processes before building and deploying the actual product. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the fundamental concepts of Digital Twin.
 • Understand the Digital Twin types and life cycle.
 • Use Digital Twin to effectively manage research data and design models.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at mechatronics, mechanical, electrical, and electronics engineers who wish to use SolidWorks to sketch and produce a detailed drawing of their ideas and concepts. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of SolidWorks.
 • Design and create parts, assemblies, and 3D models with SolidWorks.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at designers, mechanical engineers, and anyone who wishes to learn how to create 3D models that can be constructed or 3D printed. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create printable 3D models.
 • Use geometric transformations to build complex 3D shapes.
 • Model in a non-interactive manner using minimal lines of code.
7 hodin
The BEM (Boundary Element Method) is a numerical computational method and design technique for solving a range of engineering and physical problems. BEM is a promising alternative to FEM (Finite Element Method) as it bypasses the need for a 3D finite element mesh of an entire space. In this instructor-led, live training, participants will learn the theory and benefits of using BEM as they apply BEM techniques to solving engineering design problems related to complex three dimensional structures. The mathematical concepts behind BEM are explained and applied as coding exercises throughout the training. Audience
 • Developers
 • Engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at design engineers or industrial designers who wish to use NVIDIA Omniverse to build realistic simulations while working collaboratively on a single platform. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and enable Omniverse components and applications.
 • Develop and render 3D simulations that mimic physically accurate environment and workflows.
 • Simplify the process of building and rendering complex workflows by connecting different design tools and applications in one platform.
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at design engineers, architects, and developers who wish to use Pixar USD to create, build, and share common 3D scenes or assets while working simultaneously from different graphics tools. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start building 3D graphics and workflows.
 • Understand the basic USD composition and apply modifications to enhance 3D assets and scenes.     
 • Share, combine, and transform multiple assets using the supported USD plugins for 3rd party applications (Maya, Katana, and Houdini).
14 hodin
Mesa je Python rámec pro tvorbu modelů založených na agentech (ABM). Mesa se snaží poskytnout alternativu k NetLogo, Repast a MASON. Modelování založené na agentech umožňuje vyšetřovatelům v oblastech biologie, sociálních věd, sítí, podnikání atd. simulovat akce a interakce autonomních agentů s cílem posoudit jejich dopad na jejich životní prostředí. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na výzkumné pracovníky, kteří chtějí používat Mesa k vytvoření Agent Based Models v prostředí Python. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace a nastavení rozvojového prostředí potřebného k zahájení modelování v Python. Rychle vytvořit model založený na agentech pomocí vestavěných jádrových komponent Mesa's. Rozšiřte složitost modelu. Vizualizujte aktivitu agenta v reálném čase uvnitř prohlížeče. Analýza výsledků modelu interaktivně pomocí Python analytických nástrojů. Integrujte model s jinými Python systémy, jako jsou aplikace strojového učení.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
28 hodin
The Repast Suite is a family of advanced, free, and open source agent-based modeling and simulation libraries that have collectively been under continuous development for over 10 years. This four day course in České republice (online or onsite) explains in detail how to create simulation for agent-based systems using the Repast environment. Course Objectives
 1. Introduce participants to principles and concepts of agent-based modeling and simulation.
 2. Develop participants’ capacity to read and understand agent modeling programming code.
 3. Equip participants with knowledge, so they understand the importance of accurate and precise modeling.
 4. Increase the participants’ understanding of systems of their own using the Agent-based simulation.
 5. Develop a better capacity to use and code agent-based systems using repast, reLogo.
21 hodin
NetLogo je jedním z nejznámějších a nejsilnějších simulací prostředí pro modelování založené na agentech. NetLogo je rozvojové prostředí a jazyk specifický pro modelování založené na agentech. Tento instruktor vedený, živý trénink (online nebo on-site) je zaměřen na výzkumné pracovníky, kteří chtějí použít NetLogo k vytvoření Agent Based Models (ABM). Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace [ 0 ] Vytvořte model založený na agentech. Vizualizujte aktivitu agentů. Analýza výsledků modelu. Testovat a dokumentovat model simulace založený na agentech.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
FreeCAD is an open-source, customizable, multi-platform, scriptable and extensible parametric 3D modeler for designing real-life objects. In this instructor-led, live training, participants will learn how to model an object for later construction or 3D printing. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use FreeCad's tools and workflows to replace commercial CAD or BIM modeling software
 • Write to many formats such as STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE, etc.
 • Use Python to extend FreeCAD's functionality
 • Automate FreeCad, build modules and embed FreeCAD into an existing application
Audience
 • Designers
 • Developers
 • Mechanical engineers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hodin
Cortona3D je zveřejňovací software pro generování webové 3D / 2D dokumentace z existujících CAD a BOM dat. V tomto instruktorově vedeném, živém tréninku se účastníci dozví, jak nastavit a provozovat různé Cortona3D komponenty, protože vytvářejí vylepšenou technickou dokumentaci pro vzorkový projekt. Do konce tohoto tréninku budou účastníci moci využít Cortona3D k publikování různých typů 3D animovaných materiálů, včetně katalogů, dokumentace a školení zdrojů. publikum
  inženýrů designéři Technické publikace profesionálů
Formát kurzu
  Částečná přednáška, částečná diskuse, cvičení a těžká praxe
21 hodin
PCB (Printed Circuit Board) Circuit Design refers to the process of designing, etching, and printing circuits on a signal boards layout.  EAGLE is a freely available desktop application for designing PCBs. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Eagle software to create PCB circuit boards. The course starts by examining a set of existing schematics, then drawing out an original circuit in Eagle. The training steps through process for designing the circuit board and discusses the process for manufacturing the boards (the course does not include the physical manufacturing of the boards). By the end of this training, participants will be able to:
 • Create a Printed Circuit Board (PCB) from any schematic
 • Create schematics and design circuit boards using Eagle
 • Export the industry-standard files for constructing the circuit board
Audience
 • Engineers
 • Technicians
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Notes
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
PCB (Printed Circuit Board) Circuit Design refers to the process of designing, etching, and printing circuits on a signal boards layout.  Altium Designer is a freely available desktop application for designing PCBs. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Altium software to create PCB circuit boards. The course starts by examining a set of existing schematics, then drawing out an original circuit in Altium. The training steps through process for designing and manufacturing the circuit board. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create a Printed Circuit Board (PCB) from any schematic
 • Create schematics and design circuit boards using Altium
 • Print and etch a physical circuit board
 • Export the industry-standard files for sending to a large-scale manufacturer
Audience
 • Engineers
 • Technicians
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Notes
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
AutCAD je softwarová aplikace pro navrhování a navrhování počítačů. Pomocí automatickýchCADmohou uživatelé vytvářet přesné 2D modely pro architekturu, výrobu a další. Tento instruktor vedený, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně) je zaměřen na návrháře webu, kteří si přejí vytvořit přesné 2D modely pomocí automatickéhoCAD. Na konci tohoto školení budou účastníci moci:
 • Umožňuje vytvořit a aktualizovat výkresy, plány a rozložení automatickyCAD.
 • Správa různých dimenzí stylu pro pokročilé vytváření stylů.
 • Mistr Kartézské souřadnicové soustavy pro vytvoření smysluplného a dynamického vstupu.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Hodně cvičení a cviku.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
14 hodin
Autodesk Revit je 3D a 2D modelovací software, který se skvěle používá pro architekturu, inženýrství, uzavírání smluv a navrhování. S aplikací Audesk Revit budou mít uživatelé vhodné nástroje a knihovny, aby úspěšně vytvořili modelovací projekt od nuly po výrobu. Toto školení vedené instruktory (přímo na místě nebo na dálku) je zaměřeno na webové designéry, kteří chtějí pomocí aplikace Autodesk Revit vytvářet 3D a / nebo 2D modely. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Pro pokročilé modelování přidejte pomocné prvky, jako jsou úrovně a mřížky.
 • Vytvořte modely připravené k analýze a designu.
 • Importujte soubory CAD a propojte soubory Revit.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
SketchUp je počítačový program pro 3D modelování pro vytváření široké škály aplikací pro kreslení. Pomocí aplikace SketchUp mohou uživatelé vytvářet 3D modely, přidávat data do modelů, importovat / exportovat balíčky CAD a další. Toto školení vedené instruktory, na místě nebo na dálku, je zaměřeno na architekty, kteří chtějí pomocí aplikace SketchUp vytvořit 3D modely pro architektonické návrhy. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Pomocí aplikace SketchUp můžete vytvářet 3D modely budov, krajiny, scén, nábytku atd.
 • Na interiér a exteriér 3D struktury aplikujte různé typy materiálů.
 • Geolocate modelovanou strukturu pro mapování realistických prvků, jako jsou stíny.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
CATIA je grafický design software pro počítač-pomáhal design a počítač-pomáhal výroby. Pomocí CATIA mohou uživatelé vytvářet a automatizovat 2D a 3D modely. Tento instruktor-vedl, živé školení (na místě nebo vzdálené) je zaměřena na webové designéry, kteří chtějí používat CATIA vyvíjet a navrhovat 2D a 3D modely. Do konce tohoto školení budou účastníci moci:
 • Podpora více fází vývoje produktů, včetně designu, výroby a inženýrství.
 • Usnadnit návrh různých systémů, jako jsou fluidní systémy.
 • Aplikujte CATIA na širokou škálu průmyslových odvětví a průmyslových zařízení.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a praxe.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o školení na míru pro tento kurz, kontaktujte nás a zamluvte si.
14 hodin
Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na mechanické inženýry a návrháře, kteří se chtějí dozvědět, jak používat Modelica modelovací jazyk pro modelování průmyslových systémů. Modelica je modelovací jazyk pro komplexní systémy, které zahrnují mechanické, elektrické, elektronické, hydraulické, tepelné, kontrolní, elektrické nebo procesově orientované subkomponenty. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Výběr z různých open source platform pro vývoj Modelica modelů Pochopte různé použití v reálném světě a podrobnosti o implementaci Modelica Model reálného světa průmyslových systémů zahrnujících elektrické a mechanické komponenty Provádění Modelica knihoven a vytváření vlastních tříd Integrujte své algoritmy do stávajících systémů a aplikací
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse Spousta cvičení a praxe Hands-on implementace v prostředí Live-Lab
Možnosti personalizace kurzu
  Tento trénink je založen na různých open source platformách pro běh Modelica (JModelica.org, Openmodelica, atd.a) Chcete-li požádat o konkrétní provádění pro tento kurz, kontaktujte nás, abychom uspokojili.
35 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at artists, game developers, or complete beginners who wish to use Blender to create 3D models for interactive applications, video games, animated films, etc. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the principles and core concepts of 3D modeling.
 • Explore a variety of modes and tools for modeling and editing 3D meshes.
 • Learn how to create animations and visual effects with Blender.
 • Add curves, surfaces, metaballs, and hair particles to simulate realistic 3D motions.
 • Use the tools for UV mapping/unwrapping, sculpting, and painting 3D models.
 • Export 3D models and assets to a game engine, 3D printer, or other software. 
7 hodin
Blender je otevřený zdrojový 3D počítačový software pro vytváření 3D aplikací, modelů, vizuálních efektů a dalších. Začlenění Python s pomocí mixéru zlepšuje efektivitu při automatizaci úkolů. Tento instruktor vedený, živý trénink (na pracovišti nebo vzdáleně) je zaměřen na návrháře webu, kteří chtějí programovat v Python pro automatizaci mixéru. Na konci tohoto školení budou účastníci moci:
 • Sestavit prvky rozhraní, jako jsou nabídky.
 • Spravovat mixér s kódem Python.
 • Psát skripty pro automaticky spuštěné procesy.
 • Prozkoumejte a pochopte knihovnu bpy.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Hodně cvičení a cviku.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o vlastní školení pro tento kurz, kontaktujte nás prosím.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at design engineers, architects, or video game developers who wish to use RealityCapture to create 3D models for gaming, architecture, or other visualization projects. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start creating 3D models with RealityCapture.
 • Learn how to implement the photogrammetry workflow for producing and reconstructing realistic 3D models.
 • Export and upload 3D models to VR and AR content platforms, such as Unreal Engine, Sketchfab, and Cesium ion.

Last Updated:

Nadcházející 3D Modeling Školení

Víkendové 3D Modeling kurzy, Večerní 3D Modeling školení, 3D Modeling přijímač, 3D Modeling vedené školitelem, Víkendové 3D Modeling školení, Večerní 3D Modeling kurzy, 3D Modeling koučování, 3D Modeling lektor, 3D Modeling školitel, 3D Modeling počítačová školení, 3D Modeling počítačové kurzy , 3D Modeling kurzy, 3D Modeling školení, 3D Modeling on-site, 3D Modeling uzavřená školení, 3D Modeling individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions