Návrh Školení

Úvod

Přehled NVIDIA Omniverse Funkce a součásti

Instalace spouštěče Omniverse Nastavení a používání Nucleus

Práce s materiály a RTX rendering

Použití Omniverse Kit a API

Používání aplikací Omniverse (Create, View, Audio2Face, Kaolin)

Rozšíření Omniverse (konektory, nástroje, rozšíření a služby)

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Pochopení konceptů simulace inženýrského návrhu
  • Zkušenosti s 3D CAD nebo renderovacím softwarem (AutoCAD, Rhino, Keyshot atd.)

Publikum

  • Konstrukční inženýři
  • Průmysloví designéři
 14 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (4)

Upcoming Courses