Návrh Školení

DEN 1

Úvod

Lekce 1 – Úvod do ABMS

  Průmyslové modelování a simulace Co je to model, úroveň abstrakce Výhody vytvoření spustitelného modelu Výhody simulace systému

Sezení 2 – Agenti

  Co jsou agenti Jak identifikovat agenty Jak modelovat agenty Výběr agenta a rozhodnutí na úrovni abstrakce Instalace prostředí repast

Otázky a odpovědi

DEN 2

Osvěžovač dne 1

Sezení 3 – Základní pozadí

  Co jsou logo, OO, Java Objektově orientované koncepty koncepty dědičnosti Agenti jako objekty vyvolávající LOGO

Session 4 – Repast/relogo prostředí

  Základní program relogo Prostředí reLogo Vestavěné třídy reloga

Otázky a odpovědi

DEN 3

Osvěžovač dne 2

Sezení 5 – Pravidla modelování Governingu

  Příklady fyziky a matematických pravidel pro modelování Poloha, rychlost a zrychlení Pravidlo druhého Newtonova zákona Chemické a fyzikální změny

Lekce 6 – Vývoj modelu

  Turtle Groovy/Class Turtle step method Patch Groovy Uživatelský panel Co jsou relogo odkazy link groovy

Otázky a odpovědi

DEN 4

Osvěžovač dne 3

Sezení 7 – Simulace modelu

  Obecné koncepty simulace Řízení simulace pomocí parametrů Vytváření scénářů a situací co když Sběr výsledku simulace Případová studie

Sezení 8 – Údržba modelů

  zdědění existujícího modelu drobné změny modelů vytvářející skutečný příklad ABMS

Otázky a odpovědi

 28 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (1)

Související kurzy

Fundamentals of Digital Twin

14 hodiny

Agent Based Modeling (ABM) with Mesa and Python

14 hodiny

Agent Based Modeling (ABM) with NetLogo

21 hodiny

Související kategorie