Návrh Školení

Úvod

Nastavení FreeCad

Přehled funkcí a architektury FreeCad

Případová studie: Od produktového designu k architektuře

Pochopení pracovního postupu FreeCad

Vytvoření modelu

Sketchvytvoření 2D tvaru

Extrahování konstrukčních parametrů z 3D modelu

Úprava designu

Export do souboru

Pokročilé funkce a nástroje FreeCad

Automatizace FreeCad

Integrace FreeCad se stávající aplikací nebo pracovním postupem

Rozšíření zdarmaCAD (volitelné)

Vytvoření modulu FreeCad (volitelné)

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti s CAD
  • Python zkušenosti s programováním jsou užitečné pro rozšíření FreeCad
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (3)

Související kurzy

OpenSCAD: Introduction to 3D Modeling

21 hodiny

SolidWorks

14 hodiny

Advanced SolidWorks

28 hodiny

Learning CATIA

14 hodiny

CATIA V5 Fundamentals

14 hodiny

SketchUp for Architecture

14 hodiny

Learning Maya

14 hodiny

WebGL: Create an Animated 3D Application

21 hodiny

AutoCAD: Beginner to Advanced

21 hodiny

Advanced AutoCAD

14 hodiny

AutoCAD Plant 3D

14 hodiny

Advanced AutoCAD Plant 3D

21 hodiny

Introduction to Autodesk 3ds Max

14 hodiny

Autodesk Revit: Beginner to Advanced

14 hodiny

Související kategorie