Návrh Školení

Úvod

AutoCAD a AutoCAD uživatelské rozhraní

  Navigační nástroje Příkazy Limity a jednotky zobrazení

AutoCAD a Přehled kartézského souřadnicového systému

  Směr bodů a kvadranty Rozměry

Příprava vývojového prostředí

  Instalace a konfigurace AutoCAD

Jednoduchá geometrie

  Nástroje pro navigaci kreslení Kreslení pomocí mřížek, polárních a uchopovacích Vytváření čar a oblouků Vytváření křivek a mnohoúhelníků

Příkazy a úpravy

  Použití příkazů vymazání, kopírování a přesunutí Použití příkazů otočení, odsazení a zrcadlení Použití příkazů oříznutí a prodloužení Použití příkazů zaoblení a zkosení Použití příkazů measuregeom a dotaz

Vrstvy a anotace

  Vytváření a aplikace vrstev Práce s barvami Vytváření jednořádkového a víceřádkového textu Práce s kótovacími styly Přidání tabulky

Nástroje pro kreslení

  Práce s poli Použití konstrukčních čar a nástrojů pro vytváření bodů Vytváření izometrických výkresů

Rozměry

  Rozměry výkresu Optimalizace rozměrů

Komunikace záměru designu

  Vytvoření rohového razítka Definování nastavení stránky Implementace výřezů a vrstev Tisk a plotrování

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Pochopení 2D modelování

Publikum

 • Web Designers
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (2)

Související kategorie