Návrh Školení

Úvod

    Hranice Elements vs. konečná Elements

Jak se Boundary Element integruje s počítačem podporovaným inženýrstvím (CAE) a integrovaným inženýrským softwarem

Spojité Elements, Nespojité Elements a Plošná diskretizace

Všestrannost díky regeneraci síťoviny

Případová studie: Diskretizace klikového hřídele

Nastavení vývojového prostředí

Přehled základů Mathematical BEM

Dvourozměrná Laplaceova rovnice -- Řešení jednoduchého problému okrajových hodnot

Nespojité lineární Elements -- Zlepšení aproximací

Dvourozměrná rovnice Helmholtzova typu -- Rozšíření analýzy

Dvourozměrná difúzní rovnice

Greenovy funkce pro potenciální problémy

Analýza trojrozměrných problémů

Analýza problémů se stresem a koncentracemi toku

Analýza kroucení, difúze, prosakování, proudění kapaliny a elektrostatiky

Kombinace s konečnými Elements a hybridní metodou

Důležitost čistého kódu

Zvýšení výpočetního výkonu (paralelní a vektorové výpočty)

Závěrečné poznámky

Požadavky

  • Základní znalost vektorového počtu
  • Pochopení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic
  • Pochopení komplexních proměnných
  • Programming zkušenosti v jakémkoli jazyce
 7 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (4)

Související kategorie