Lean Počítačové Kurzy

Lean Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, živé kurzy Lean vedené instruktory demonstrují prostřednictvím interaktivních diskuzí a praktických cvičení, jak aplikovat principy a postupy Lean v rámci organizace a zavést kulturu neustálého zlepšování. Lean školení je k dispozici jako "online živé školení" nebo "na místě živé školení". Online živé školení (neboli "vzdálené živé školení") se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Lean Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at business professionals who wish to target specific organizational areas where process inefficiencies and defects are prevalent. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the core concepts and principles of Lean Six Sigma.
 • Apply the DMAIC methodology to define, measure, analyze, improve, and control processes effectively.
 • Develop a plan for Lean Six Sigma deployment within their organization.
21 hodin
This course is created for people who need to combine Agile (notably SCRUM), with Lean and Kanban togather to manage their projects. It combines the worlds of product design and software design.  
14 hodin
When an enterprise begins a lean transformation, be it in manufacturing, services, or technology, too often the IT department is left out of the picture. Lean IT is a response to this. Lean IT extends Lean principles to information technology (IT), its principle tenet being "the elimination of waste" (work that adds no value to a product or service). In this instructor-led, live training, participants learn how to unpack the problem of waste in an IT organization. Through the coverage of theory, case-study activities, and hands-on practice with the tools, methods, and metrics needed, participants learn the critical thinking, analytical and communication skills needed to address the problem of waste in IT operations. By way of this interactive process, participants learn how to apply Lean IT principles and practices within their own organization and establish a culture of continuous improvement in IT. At the end of this course, participants will understand the impact and role of the IT department in an organization's Lean transformation. In practical terms, participants will learn how to:
 • Measure business performance.
 • Quantify the return on "innovation".
 • Assess business processes and identify waste.
 • Reduce operating costs.
 • Improve quality and performance.
 • Improve service levels, manage change, and take advantage of emerging technologies.
 • Maintain quality and stability over time.
 • Make "Lean thinking” an integral part of the enterprise and every IT professional's toolkit.
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and hands-on practice
14 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants learn how to apply Lean principles and practices within a manufacturing context and establish a culture of continuous improvement. The training combines case activities and discussions with live, hands-on practice using the tools, metrics, and methods needed to implement Lean systems and processes. Some of the concepts covered include:
 • Determining the root cause of inefficiencies.
 • Measuring performance.
 • Realizing the continuous improvement cycle.
 • Organizing Kaizen events.
 • Instilling a mindset of Lean thinking across the organization.
14 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants learn how apply Lean principles and practices within their own organization and establish a culture of continuous improvement. This interactive training combines case activities and discussions with live, hands-on practice using the tools, metrics, and methods needed to implement Lean systems and processes. Moreover, this training aims to instill a mindset of Lean thinking.
14 hodin
Lean Distribution refers to the application of Lean Manufacturing concepts to distribution, logistics and supply chain operations. The focus is on adding value for customers, while identifying and eliminating waste—anything that doesn't add that value. In this instructor-led, live training, participants learn the methodology, teams and tools needed to implement Lean within their own distribution centers and supply chain operations while establishing a culture of continuous improvement. The training combines case activities and discussions with live, hands-on practice using the tools, metrics, and methods needed to implement Lean systems and processes. Some of the concepts covered include:
 • Calculating the true cost of fulfillment
 • Lowering total costs across the supply chain
 • Overcoming resistance to change
 • Cultivating leadership and instilling a mindset of Lean thinking across the organization
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and hands-on practice
7 hodin
There are no specific requirements needed to attend this course.
7 hodin
Who should attend: Lean and change agents, operational leaders and professionals who want to make sure they are starting this foundational concept the right way This training course has been created for professionals from all sectors in manufacturing etc. It is not designed for academic purposes, but offers practical advice how to implement 5S in your production facility The course is aimed at leaders and agents for change who want to make sure that they are introducing 5S the right way. Each course member will have the opportunity to get hands on experience through a number of exercises to demonstrate that 5S works. Upon completing the training you will:
 • Understand how  5S works and improve efficiency by 10 to 30%
 • Be able to indentify sources of waste and improve profitability
 • Understand the reasons for the five step process and know how to implement it
 • Have the tools and procedures in order to improve production processes
 • Develop a concrete plan to introduce 5S to your workplace
If you are thinking about improving workplace efficiency, winning more orders and satisfying your customers while improving safety, you cannot afford not to take this course
7 hodin
Kdo by se měl zúčastnit: Manažeři, kteří se zajímají o zlepšení produktivity prováděním 5S a kteří se chtějí ujistit, že začínají tento životně důležitý koncept správným způsobem. Tento kurz školení byl vytvořen pro profesionály ze všech odvětví. Může být přizpůsobena zubním klinikám, laboratořům, kancelářích atd. Není navržen pro akademické účely, ale poskytuje praktické rady o tom, jak implementovat 5S Kurz je zaměřen na vůdce a agenty pro změnu, kteří se chtějí ujistit, že představují 5S správným způsobem. Každý člen kurzu bude mít možnost získat ruce na zkušenosti prostřednictvím řady cvičení prokázat, že 5S funguje Po dokončení tréninku budete mít:
  Pochopte, jak funguje 5S a zlepšit efektivitu o 10 až 30% schopnost identifikovat zdroje odpadů a zvýšit ziskovost Pochopte důvody procesu pěti kroků a víte, jak jej implementovat Mít nástroje a postupy ke zlepšení procesů Vytvořte konkrétní plán pro zavedení 5S do vašeho pracoviště
Pokud přemýšlíte o zlepšení efektivity na pracovišti, získání více objednávek a uspokojování vašich zákazníků a zároveň zlepšení bezpečnosti, nemůžete si dovolit, abyste tento kurz nepřijali. •   •  

Momentálně pro tuto lokalitu nejsou naplánovány žádné kurzy.

Víkendové Lean kurzy, Večerní Lean školení, Lean přijímač, Lean vedené školitelem, Víkendové Lean školení, Večerní Lean kurzy, Lean koučování, Lean lektor, Lean školitel, Lean počítačová školení, Lean počítačové kurzy , Lean kurzy, Lean školení, Lean on-site, Lean uzavřená školení, Lean individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions