Computer Vision Počítačové Kurzy

Computer Vision Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, živé kurzy počítačového vidění vedené instruktorem demonstrují prostřednictvím interaktivní diskuse a praktického procvičování základů počítačového vidění, zatímco účastníci procházejí vytvářením jednoduchých aplikací počítačového vidění. Školení Computer Vision je k dispozici jako "online živé školení" nebo "na místě živé školení". Online živé školení (neboli "vzdálené živé školení") se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Reference

★★★★★
★★★★★

Computer Vision Podkategorie

Computer Vision Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
21 hodin
YOLOv7 je nejmodernější model detekce objektů v reálném čase pro úlohy počítačového vidění.Toto živé školení vedené instruktorem (online nebo na místě) je zaměřeno na středně pokročilé až pokročilé vývojáře, výzkumníky a datové vědce, kteří se chtějí naučit implementovat detekci objektů v reálném čase pomocí YOLOv7.Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
  Pochopte základní koncepty detekce objektů. Nainstalujte a nakonfigurujte YOLOv7 pro úlohy detekce objektů. Trénujte a testujte vlastní modely detekce objektů pomocí YOLOv7. Integrujte YOLOv7 s dalšími frameworky a nástroji počítačového vidění. Odstraňte běžné problémy související s implementací YOLOv7.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuze. Spousta cvičení a cvičení. Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
  Chcete-li požádat o školení na míru pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvíme se.
14 hodin
SimpleCV is an open source framework — meaning that it is a collection of libraries and software that you can use to develop vision applications. It lets you work with the images or video streams that come from webcams, Kinects, FireWire and IP cameras, or mobile phones. It’s helps you build software to make your various technologies not only see the world, but understand it too. Audience This course is directed at engineers and developers seeking to develop computer vision applications with SimpleCV.
21 hodin
Caffe is a deep learning framework made with expression, speed, and modularity in mind. This course explores the application of Caffe as a Deep learning framework for image recognition using MNIST as an example Audience This course is suitable for Deep Learning researchers and engineers interested in utilizing Caffe as a framework. After completing this course, delegates will be able to:
 • understand Caffe’s structure and deployment mechanisms
 • carry out installation / production environment / architecture tasks and configuration
 • assess code quality, perform debugging, monitoring
 • implement advanced production like training models, implementing layers and logging
14 hodin
Marvin is an extensible, cross-platform, open-source image and video processing framework developed in Java.  Developers can use Marvin to manipulate images, extract features from images for classification tasks, generate figures algorithmically, process video file datasets, and set up unit test automation. Some of Marvin's video applications include filtering, augmented reality, object tracking and motion detection. In this instructor-led, live course participants will learn the principles of image and video analysis and utilize the Marvin Framework and its image processing algorithms to construct their own application. Format of the Course
 • The basic principles of image analysis, video analysis and the Marvin Framework are first introduced. Students are given project-based tasks which allow them to practice the concepts learned. By the end of the class, participants will have developed their own application using the Marvin Framework and libraries.
14 hodin
Computer Vision is a field that involves automatically extracting, analyzing, and understanding useful information from digital media. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility. In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of Computer Vision as they step through the creation of set of simple Computer Vision application using Python. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the basics of Computer Vision
 • Use Python to implement Computer Vision tasks
 • Build their own face, object, and motion detection systems
Audience
 • Python programmers interested in Computer Vision
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to build a self-driving car using deep learning techniques. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use Keras to build and train a convolutional neural network.
 • Use computer vision techniques to identify lanes in an autonomos driving project.
 • Train a deep learning model to differentiate traffic signs.
 • Simulate a fully autonomous car.
14 hodin
Analýza videa se vztahuje na technologii a techniky používané k zpracování videa. Společnou aplikací by bylo zachycování a identifikace živých video událostí prostřednictvím detekce pohybu, rozpoznávání obličeje, hromady a počítání vozidel atd. Tento instruktor vedený, živý trénink (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí vytvořit hardware-accelerated detekce objektů a sledování modely pro analýzu streamování video data. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace a nastavení potřebného rozvojového prostředí, softwaru a knihovny k zahájení rozvoje. Vytvořte, trénujte a rozšiřujte modely hlubokého učení pro analýzu živých video feedů. Identifikovat, sledovat, segmentovat a předpovídat různé objekty v rámci video rámů. Optimalizace detekce objektů a sledování modelů. Využijte inteligentní aplikaci pro video analýzu (IVA).
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
7 hodin
YOLO (You Only Look Once) je algoritmus zaměřený na předškolené modely pro detekci objektů. Je testován Darknet neurálním sítím, což je ideální pro vývoj funkcí počítačového vidění založených na databázi COCO (Common Objects in Context). Nejnovější varianty YOLO rámce, YOLOv3-v4, umožňuje programům efektivně provádět položky a klasifikace úkolů při běhu v reálném čase. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře a vědce údajů, kteří chtějí začlenit předškolené modely YOLO do svých programů řízených podnikem a implementovat nákladově efektivní komponenty pro detekci objektů. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalujte a nastavte potřebné nástroje a knihovny potřebné pro detekci objektů pomocí YOLO. Přizpůsobte Python příkazové aplikace, které pracují na základě předškolených modelů YOLO. Implementace rámce předškolených modelů YOLO pro různé projekty počítačové vize. Konvertovat stávající databáze pro detekci objektů do formátu YOLO. Pochopte základní pojmy algoritmu YOLO pro počítačovou vizi a/nebo hluboké učení.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
Pattern Matching is a technique used to locate specified patterns within an image. It can be used to determine the existence of specified characteristics within a captured image, for example the expected label on a defective product in a factory line or the specified dimensions of a component. It is different from "Pattern Recognition" (which recognizes general patterns based on larger collections of related samples) in that it specifically dictates what we are looking for, then tells us whether the expected pattern exists or not.
Format of the Course
 • This course introduces the approaches, technologies and algorithms used in the field of pattern matching as it applies to Machine Vision.
28 hodin
OpenCV (Open Source Computer Vision Library: http://opencv.org) is an open-source BSD-licensed library that includes several hundreds of computer vision algorithms. Audience This course is directed at engineers and architects seeking to utilize OpenCV for computer vision projects
21 hodin
This instructor-led, live training introduces the software, hardware, and step-by-step process needed to build a facial recognition system from scratch. Facial Recognition is also known as Face Recognition. The hardware used in this lab includes Rasberry Pi, a camera module, servos (optional), etc. Participants are responsible for purchasing these components themselves. The software used includes OpenCV, Linux, Python, etc. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install Linux, OpenCV and other software utilities and libraries on a Rasberry Pi.
 • Configure OpenCV to capture and detect facial images.
 • Understand the various options for packaging a Rasberry Pi system for use in real-world environments.
 • Adapt the system for a variety of use cases, including surveillance, identity verification, etc.
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • Other hardware and software options include: Arduino, OpenFace, Windows, etc. If you wish to use any of these, please contact us to arrange.
14 hodin
OpenCV je knihovna programovacích funkcí pro dešifrování snímků s počítačovými algoritmy. OpenCV 4 je nejnovější OpenCV vydání a poskytuje optimalizovanou modularitu, aktualizované algoritmy a další. S OpenCV 4 a Python, uživatelé budou moci zobrazovat, nahrávat a klasifikovat obrázky a videa pro pokročilé rozpoznávání obrazu. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na inženýry softwaru, kteří chtějí programovat v Python s OpenCV 4 pro hluboké učení. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Zobrazit, stáhnout a klasifikovat obrázky a videa pomocí OpenCV 4. Využití hlubokého učení v OpenCV 4 s TensorFlow a Keras. Spustit modely hlubokého učení a vytvářet vlivné zprávy z obrázků a videí.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.

Momentálně pro tuto lokalitu nejsou naplánovány žádné kurzy.

Víkendové Computer Vision kurzy, Večerní Computer Vision školení, Computer Vision přijímač, Computer Vision vedené školitelem, Víkendové Computer Vision školení, Večerní Computer Vision kurzy, Computer Vision koučování, Computer Vision lektor, Computer Vision školitel, Computer Vision počítačová školení, Computer Vision počítačové kurzy , Computer Vision kurzy, Computer Vision školení, Computer Vision on-site, Computer Vision uzavřená školení, Computer Vision individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions