Návrh Školení

Úvod

Porozumění Computer Vision Základy

Instalace OpenCV s Python Wrappers

Úvod do používání OpenCV

Použití médií s Python

    Načítání obrázků Převod barev na stupně šedi pomocí metadat

Aplikace teorie obrazu s Python

    Porozumění obrázkům jako vícerozměrným polím Porozumění barevnému prostoru Přehled pixelů a souřadnic Accessuložení pixelů Změna pixelů v obrázcích Kreslení čar a tvarů Aplikace textu na obrázky Změna velikosti obrázků Oříznutí obrázků

Zkoumání běžných Computer Vision Algoritmů a metod

    Prahové hledání kontur Odečítání pozadí pomocí detektorů

Implementace extrakce funkcí pomocí Python

    Používání vektorů prvků Porozumění teorii barevně středních prvků Extrakce prvků histogramu Extrakce prvků histogramu ve stupních šedi Extrakce prvků textur

Implementace aplikace pro detekci podobnosti obrázků

Implementace motoru Reverse Image Search

Vytvoření aplikace pro detekci objektů pomocí porovnávání šablon

Vytvoření aplikace pro detekci obličeje pomocí kaskády Haar

Implementace aplikace pro detekci objektů pomocí klíčových bodů

Snímání a zpracování videa prostřednictvím webové kamery

Vytvoření systému detekce pohybu

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Zkušenosti s programováním s Python
 14 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (1)

Upcoming Courses

Související kategorie