Návrh Školení

Úvod

Recenze konceptů PSPO I

  Shrnutí základních Scrum pojmů Role a odpovědnosti vlastníka produktu Základy správy produktového backlogu

Pokročilé vlastnictví produktu

  Škálování Scrum: výzvy a řešení Komplexní prostředí pro vývoj produktů Strategie pro správu více produktových backlogů

Optimalizace hodnoty

  Pochopení a maximalizace hodnoty Mapování dopadů a analýza toku hodnot Techniky pro stanovení priorit a rozhodnutí o kompromisech

Produktová strategie a vize

  Definování a komunikace produktové vize Sladění zainteresovaných stran a týmů s vizí Řízení vyvíjejících se produktových strategií

Zúčastněná strana Collaboration

  Zapojení zainteresovaných stran a komunikace Účinné shromažďování a začleňování zpětné vazby Techniky pro řízení protichůdných zájmů

Zpřesnění produktového backlogu

  Techniky pro efektivní zjemnění nevyřízených položek Rozdělení a upřesnění uživatelských příběhů Techniky spolupráce pro správu nevyřízených položek

Forecasting a Plánování vydání

  Techniky odhadů a jejich omezení Vytváření spolehlivých prognóz vydání Nepřetržité předpovídání v měnících se prostředích

Vlastnictví produktu a týmy

  Práce s vývojovými týmy Role vlastníka produktu na akcích Scrum Vyvažování sebeorganizace a poradenství

Aplikace a výzvy v reálném světě

  Případové studie a scénáře ze skutečného světa Překonávání běžných problémů, kterým čelí majitelé produktů Adaptivní vlastnictví produktu

Příprava hodnocení

  Přehled formátu hodnocení PSPO II Vzorové otázky a scénáře cvičení Tipy pro úspěšné dokončení hodnocení

Hodnocení PSPO II

  Pokyny pro provádění hodnocení PSPO II Strategie řízení času Kontrola po hodnocení a diskuse

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  Certifikace PSPO I

Publikum

  Vlastníci produktu
 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (1)

Související kurzy

Professional Scrum Master II | PSM II (Scrum.org accredited training course)

14 hodiny

Professional Scrum for Software Development

21 hodiny

Advisory & Leadership Skills

14 hodiny

Change management

14 hodiny

Introduction to Domain Driven Design

14 hodiny

Microsoft Planner Fundamentals

14 hodiny

Managing Successful Programmes (MSP®) Foundation

21 hodiny

Oracle Primavera P6

14 hodiny

Project Management 101: Setting Up Right to Set up Success

14 hodiny

Project Management Fundamentals

7 hodiny

Effective Project Management

21 hodiny

PMP - Exam Preparation Training Course

35 hodiny

Project Risk Management

7 hodiny

Oracle Primavera Cloud

14 hodiny

Project Planning 101

7 hodiny

Související kategorie