Návrh Školení

Úvod

Postman a testování API

  Testování API vs testování jednotek vs testování uživatelského rozhraní

Přehled protokolů podporovaných Postman

  Soap, Rest, HTTP, GraphQL Parametry cesty vs parametry dotazu

Základy API Testing

  Získat požadavky Odeslat požadavky Parametrizovat požadavky Kolekce

Příprava vývojového prostředí

  Instalace a konfigurace Postman Instalace a konfigurace Cucumer BDD Instalace a konfigurace REST Assured Instalace a konfigurace TestNG Instalace a konfigurace Eclipse Instalace a konfigurace Maven

Postman Rychlý start

  Vytváření kolekcí Odesílání požadavků API Vytváření prostředí a proměnných Implementace předvoleb Psaní testovacích skriptů

REST Assured API s Maven

  Generování projektu Přidání závislostí Odesílání požadavků Vytváření složitých JSON Ověřování odpovědí

TestNG Rámec

  Vytváření testů Spouštění vícenásobných a paralelních testů Reportování v TestNG

REST Jistota

  Automatizace požadavků Automatizace ověřování odpovědí

Cucumber BDD

  Použití parametrizace Přidání seznamů a databází Integrace TestNG Reporting v Cucumber Přidání REST secure API

Shrnutí a závěr

Požadavky

 • Java zkušenost

Publikum

 • Testeři softwaru
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (3)

Související kategorie