Database Počítačové Kurzy

Database Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, instruktorem vedené živé kurzy databáze (DB) nebo databázového managementu (DBMS) jsou zaměřeny jak na systémové administrátory, tak na vývojáře a prostřednictvím praktické praxe demonstrují, jak spravovat databázové systémy a jak integrovat Databáze se softwarovými aplikacemi. Školení databáze je k dispozici jako "online živé školení" nebo "na místě živé školení". Online živé školení (neboli "vzdálené živé školení") se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Reference

★★★★★
★★★★★

Database Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to use the MongoDB Aggregation Framework to perform data analysis while simplifying complex operations and aggregation pipelines. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB for data analysis.
 • Understand the concepts and stages of the MongoDB Aggregation Framework.
 • Learn about the basic structure, syntax, and operations for aggregation.
 • Learn how to handle advanced operations in aggregation.
 • Apply some optimization tools and techniques to improve aggregation performance.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
14 hodin
Microsoft SQL Server 2019 je systém správy relačních databází (RDBMS), který poskytuje podporu pro ukládání a načítání dat a správu datové zátěže.Toto živé školení vedené instruktorem (online nebo na místě) je zaměřeno na pokročilé správce databází, kteří se chtějí naučit, jak konfigurovat a spravovat datovou zátěž v databázích.Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
  Vytvářejte a spravujte databáze, tabulky a dotazy. Spravujte výkon dotazů. Vytvářejte a obnovujte zálohy databáze.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuze. Spousta cvičení a praxe. Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
  Chcete-li požádat o školení na míru pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvíme se.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at advanced-level developers who wish to learn and use MySQL and database technologies for building web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Write SQL queries to retrieve, filter, sort, and aggregate data.
 • Perform data manipulation operations such as inserting, updating, and deleting data.
 • Implement advanced SQL concepts such as subqueries, derived tables, and conditional logic.
 • Integrate MySQL with popular programming languages and execute queries from application code.
21 hodin
Oracle Database 19c je multimodelová databáze, která poskytuje plnou podporu pro relační i nerelační data.Toto živé školení vedené instruktorem (online nebo na místě) je zaměřeno na systémové administrátory, kteří chtějí komplexně porozumět bezpečnostním prvkům Oracle Database 19c.Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
  Rozumět konceptům zabezpečení databáze. Implementujte mechanismy ověřování a autorizace pro řízení přístupu k databázi. Efektivně konfigurujte a spravujte uživatelské účty, role a oprávnění. Implementujte robustní bezpečnostní opatření proti různým hrozbám a zranitelnostem.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuze. Spousta cvičení a cvičení. Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
  Chcete-li požádat o školení na míru pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvíme se.
14 hodin
Python je nejpopulárnější programovací jazyk pro datovou vědu a strojové učení. SQL je nejčastěji používaným nástrojem pro správu databází, zatímco Tableau je předním nástrojem pro obchodní inteligenci a vizualizace dat. Kombinace SQL, Python, a Tableau poskytuje výkonné, konečné řešení pro analýzu dat. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vědce a vývojáře údajů, kteří chtějí používat a integrovat SQL, Python, a Tableau k provádění komplexní analýzy, zpracování a vizualizace dat. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte nezbytné prostředí pro provádění analýzy dat s SQL, Python, a Tableau. Pochopte klíčové koncepty softwarové integrace (data, servery, klienty, API, koncové body atd.a) Připravte se na základy Python a SQL. Zpracování předběžné techniky zpracování údajů v Python. Zjistěte, jak spojit Python a SQL pro analýzu dat. Vytvořte přehledné vizualizace dat a grafy s Tableau.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at intermediate-level data scientists who wish to learn how to utilize the COST IT module of Presto for cost analysis. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of Presto and its role in big data analytics.
 • Gain proficiency in using Presto's COST IT module for cost analysis.
 • Optimize Presto queries for improved performance and resource utilization.
 • Identify and implement cost-based optimizations in Presto.
 • Troubleshoot and resolve common performance and cost-related issues in Presto.
14 hodin
This course covers everything a database administrator needs to know to successfully deploy and maintain MongoDB databases. Diagnosing performance issues, importing and exporting data, and establishing the proper backup and restore routines, overview of the MongoDB CRUD API, the command shell, and the drivers are also covered. The audience of this course include people who want to:
 • Understand MongoDB from a developer's perspective, including its command shell, query API, and driver tools.
 • Deploy MongoDB in all its configurations - as a single server, with master/slave replication, as a replica set, and as a sharded cluster.
 • Evaluate applications and choose hardware appropriately.
 • Monitor MongoDB instances and integrate with standard monitoring software (Munin, Nagios, etc.)
 • Plan for backups and manage large data imports and exports.
 • Troubleshoot the most common developer issues and failure scenarios.
Each delegate will need to perform a series of practical exercises.
14 hodin
This course covers the administration and performance tuning of PostgreSQL databases.  Target audience includes system administrators and database architects. Attendees will learn the use of specialised PostgreSQL (AKA Postgres) modules such as replication, connection pooling and full text searching.
14 hodin
This course covers everything a database developer needs to know to successfully develop applications using MongoDB.
21 hodin
Listeners This training is addressed for people starting to work with the SQL language in Oracle database The course answer for questions:
 • How to build a query?
 • What possibilities have SQL?
 • What is a relational database?
 • What is the structure and SQL commands
28 hodin
This course handles the administration and performance tuning of PostgreSQL databases. Attendees will learn the use of specialised PostgreSQL (AKA Postgres) modules such as replication, connection pooling and full text searching.
14 hodin
After the training, you will be able to write extract and modify the data in MongoDB database. You will also learn about powerful Aggregation Pipeline that is a flexible and fast tool for data analytics, and if it's not enough for you, how to connect your current BI tools like Tableau or Excel to data stored in Mongo.
14 hodin
This 2 day course gives an introduction to SQL Developer, SQL*Plus and to SQL, the Structured Query Language used to access a Relational Database and includes the new features of the latest version of ORACLE. The principles learnt may also be applied to databases as diverse as Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix and DB2. The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements. Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
14 hodin
This course provides programmatic interaction with PostgreSQL databases. Learn techniques, syntaxes and structures needed to develop quality applications using PostgreSQL backend. This training also covers SQL Tuning covering best practices for writing efficient SQL. Target audience includes developers who want to use or extend PostgreSQL, as well as database architects.
21 hodin
This 3 day course gives an introduction to ORACLE PL/SQL, an application development environment that enables the writing of stored procedures, functions and triggers using both SQL and PL/SQL commands. The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements. Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
14 hodin
This training is designed for Database Administrators and Architects who want to learn PostgreSQL from basics. You will learn PostgreSQL architecture, installation, designing as well as how to perform backup and recovery databases in PostgreSQL. 
14 hodin
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data using Microsoft Access. Course members will learn:
 • how to write SQL queries
 • what relational databases are and how we can use them
 • what are relations and how to create them
 • the structure of data
 • differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • practical skills for writing queries
This SQL course deals with Microsoft Access dialect of SQL.
14 hodin
This course covers the advanced areas in the use of programming languages related to MongoDB, the goal is for the participant to have the ability to completely master the tool.
35 hodin
Kurz školení pomůže účastníkům připravit se na vývoj webových aplikací pomocí Python Programming s Data Analytics. Taková vizualizace dat je skvělým nástrojem pro Top Management v rozhodování.
35 hodin
In this instructor-led, live training in České republice (onsite or remote), participants will learn the general and advanced aspects of PostgreSQL, including administration, performance turning, advanced development, and replication as they step through a series of hands-on, live-lab exercises involving setup, configuration, testing, deployment and troubleshooting. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use advanced administration techniques to configure and manage a PostgreSQL server.
 • Optimize the database and queries for maximum performance.
 • Replicate and scale a PostgreSQL server.
14 hodin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at administrators wishing to solve complex deployment and management problems using MongoDB Ops Manager. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB Ops Manager
 • Set up and manage different types of environments
 • Understand and implement MongoDB Enterprise Server specific solutions to solve complex enterprise challenges
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Hands-on implementation in a live-lab environment
Course Customization Options
 • This training is based on MongoDB Enterprise Server, which includes Ops Manager. Please consult with us to arrange license requirements.
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hodin
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:
 • how to write SQL queries
 • what relational databases are and how we can use them
 • what are relations and how to create them
 • the structure of data
 • differences between T-SQL and other dialects
 • practical skills for writing queries
This SQL course deals with Microsoft T-SQL dialect. If you are interested in generic SQL, please see SQL Fundamentals course.
14 hodin
This training is designed for Database Administrators and Architects who want to tune PostgreSQL Database for Performance. Learn how to log slow workload and find the possible pain points in a query. This topic also covers the most important parameters that must be tuned for optimal performance. 
7 hodin
Percona Server for MongoDB is a free, enhanced, fully compatible, open source, drop-in replacement for MongoDB 3.2 Community Edition with enterprise-grade features. It requires no changes to MongoDB applications or code. Audience This course is suitable for sysadmins and engineers seeking to switch to Percona Server from preexisting MongoDB instances, or deploy and administrate new Percona Server for MongoDB instances. After completing this course, delegates will:
 • understand Percona Server’s structure and deployment mechanisms
 • be able to carry out installation / production environment / architecture tasks and configuration
 • be able to assess code quality, perform debugging, monitoring
 • be able to implement advanced production like replication, performance tuning and logging
14 hodin
Audience All who want to improve their basic skills in Oracle SQL and also systematize already gained knowledge. Format of the course 25% lectures, 75% labs
14 hodin
This training is designed for Database Administrators and Architects who want to learn the tools and techniques for implementing Backups, High Availability and Database Security in PostgreSQL.
You will also learn how to find slow queries, monitor database performance and tune PostgreSQL for Performance.
21 hodin
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals and usages of VBA for Access & Excel.
14 hodin
MERN Stack je kolekce softwaru pro vývoj webových aplikací, jmenovitě MongoDB , Express , React a Node.js Zásobník MERN poskytuje vývojářům komplexní rámec pro vývoj a nasazení webových aplikací typu fullstack. Toto školení vedené instruktory (přímo na místě nebo na dálku) je určeno webovým vývojářům, kteří si přejí využít MERN Stack pro vývoj fullstacku. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Integrujte React s MongoDB , Express a Node.js
 • Sestavte webovou aplikaci s úplnou podporou od nuly.
 • Implementujte zabezpečení aplikací prostřednictvím autorizace a autentizace.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.

Momentálně pro tuto lokalitu nejsou naplánovány žádné kurzy.

Víkendové Database kurzy, Večerní Database školení, Database přijímač, Database vedené školitelem, Víkendové Database školení, Večerní Database kurzy, Database koučování, Database lektor, Database školitel, Database počítačová školení, Database počítačové kurzy , Database kurzy, Database školení, Database on-site, Database uzavřená školení, Database individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions