Firebase Počítačové Kurzy

Firebase Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, živé kurzy Firebase vedené instruktory demonstrují prostřednictvím interaktivních praktických cvičení, jak používat Firebase k vytváření výkonných aplikací založených na datech. Školení Firebase je dostupné jako „online živé školení“ nebo „živé školení na místě“. Online živé školení (neboli "vzdálené živé školení") se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Kdy

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Firebase to build powerful data-driven mobile or web application.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the Firebase Web Platform
 • Understand how to simplify a database by using Firebase data modeling
 • Develop powerful applications that can process real-time data without the need to define detailed database structures.
 • Transact data on Firebase
 • Perform realtime data synchronization
 • Authenticate users with Firebase
 • Monitor users
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
 • To learn more about Firebase, please visit: https://firebase.google.com/
14 hodin
Firebase Je to webová aplikace vývojová platforma. Firestore je databáze NoSQL pro ukládání, synchronizaci a vyhledávání dat na stupnici. Uživatelé mohou používat Firebase a Firestore při využívání bezserverové architektury k vytvoření Angular aplikací. Tento trénink vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře Angular, kteří chtějí používat Firebase a Firestore k vytvoření základu pro Angular aplikace. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Vytvořte pozadí aplikace s Firebase a Firestore. Skladování, synchronizace a vyhledávání údajů s firmou Firestore. Bezpečné údaje na straně klienta s bezpečnostními konfiguracemi Firestore.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
28 hodin
Tento instruktor vedený, živý trénink (online nebo on-site) je zaměřen na mobilní a webové vývojáře, kteří chtějí používat Firebase k budování bezserverového cloudu založené Android, iOS nebo webové aplikace. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace a konfigurace Firebase do Android, iOS nebo webové aplikace. Správa a autentické aplikace uživatelů.  Access cloudové zdroje přímo z klientských aplikací.   Získejte metriky využití a výkonu z aplikací. 
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás k uspořádání. Pro více informací o Firebase, prosím navštivte: https://firebase.google.com.

Last Updated:

Víkendové Firebase kurzy, Večerní Firebase školení, Firebase přijímač, Firebase vedené školitelem, Víkendové Firebase školení, Večerní Firebase kurzy, Firebase koučování, Firebase lektor, Firebase školitel, Firebase počítačová školení, Firebase počítačové kurzy , Firebase kurzy, Firebase školení, Firebase on-site, Firebase uzavřená školení, Firebase individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions