MongoDB Počítačové Kurzy

MongoDB Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, živé kurzy MongoDB vedené instruktory demonstrují prostřednictvím interaktivní diskuse a praktické praxe, jak nastavit a provozovat databázi MongoDB. Školení MongoDB je dostupné jako „online živé školení“ nebo „živé školení na místě“. Online živé školení (neboli "vzdálené živé školení") se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. Školicí kurzy MongoDB pokrývají správu databází, vývoj, analýzu dat a integraci s Hadoop, Spark, Kafka a dalšími systémy Big Data. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

MongoDB Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to use the MongoDB Aggregation Framework to perform data analysis while simplifying complex operations and aggregation pipelines. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB for data analysis.
 • Understand the concepts and stages of the MongoDB Aggregation Framework.
 • Learn about the basic structure, syntax, and operations for aggregation.
 • Learn how to handle advanced operations in aggregation.
 • Apply some optimization tools and techniques to improve aggregation performance.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
14 hodin
This course covers everything a database administrator needs to know to successfully deploy and maintain MongoDB databases. Diagnosing performance issues, importing and exporting data, and establishing the proper backup and restore routines, overview of the MongoDB CRUD API, the command shell, and the drivers are also covered. The audience of this course include people who want to:
 • Understand MongoDB from a developer's perspective, including its command shell, query API, and driver tools.
 • Deploy MongoDB in all its configurations - as a single server, with master/slave replication, as a replica set, and as a sharded cluster.
 • Evaluate applications and choose hardware appropriately.
 • Monitor MongoDB instances and integrate with standard monitoring software (Munin, Nagios, etc.)
 • Plan for backups and manage large data imports and exports.
 • Troubleshoot the most common developer issues and failure scenarios.
Each delegate will need to perform a series of practical exercises.
14 hodin
This course covers everything a database developer needs to know to successfully develop applications using MongoDB.
14 hodin
After the training, you will be able to write extract and modify the data in MongoDB database. You will also learn about powerful Aggregation Pipeline that is a flexible and fast tool for data analytics, and if it's not enough for you, how to connect your current BI tools like Tableau or Excel to data stored in Mongo.
14 hodin
This course covers the advanced areas in the use of programming languages related to MongoDB, the goal is for the participant to have the ability to completely master the tool.
14 hodin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at administrators wishing to solve complex deployment and management problems using MongoDB Ops Manager. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB Ops Manager
 • Set up and manage different types of environments
 • Understand and implement MongoDB Enterprise Server specific solutions to solve complex enterprise challenges
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Hands-on implementation in a live-lab environment
Course Customization Options
 • This training is based on MongoDB Enterprise Server, which includes Ops Manager. Please consult with us to arrange license requirements.
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hodin
Percona Server for MongoDB is a free, enhanced, fully compatible, open source, drop-in replacement for MongoDB 3.2 Community Edition with enterprise-grade features. It requires no changes to MongoDB applications or code. Audience This course is suitable for sysadmins and engineers seeking to switch to Percona Server from preexisting MongoDB instances, or deploy and administrate new Percona Server for MongoDB instances. After completing this course, delegates will:
 • understand Percona Server’s structure and deployment mechanisms
 • be able to carry out installation / production environment / architecture tasks and configuration
 • be able to assess code quality, perform debugging, monitoring
 • be able to implement advanced production like replication, performance tuning and logging
14 hodin
MERN Stack je kolekce softwaru pro vývoj webových aplikací, jmenovitě MongoDB , Express , React a Node.js Zásobník MERN poskytuje vývojářům komplexní rámec pro vývoj a nasazení webových aplikací typu fullstack. Toto školení vedené instruktory (přímo na místě nebo na dálku) je určeno webovým vývojářům, kteří si přejí využít MERN Stack pro vývoj fullstacku. Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Integrujte React s MongoDB , Express a Node.js
 • Sestavte webovou aplikaci s úplnou podporou od nuly.
 • Implementujte zabezpečení aplikací prostřednictvím autorizace a autentizace.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers wishing to learn how to use MongoDB as the database for Python their applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB
 • Understand the difference between accessing a NoSQL document database and a traditional relational databases' (e.g., MySQL)
 • Query a MongoDB database from within Python
 • Create and write data to a MongoDB databasse
 • Understand MongoDB's "data processing pipeline"
 • Perform real-time analytics and statistical analysis 
 • Generate reports for dashboarding
 • Implement exception handling in Python application
Format of the Course:
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Hands-on implementation in a live-lab environment
Course Customization Options:
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Momentálně pro tuto lokalitu nejsou naplánovány žádné kurzy.

Víkendové MongoDB kurzy, Večerní MongoDB školení, MongoDB přijímač, MongoDB vedené školitelem, Víkendové MongoDB školení, Večerní MongoDB kurzy, MongoDB koučování, MongoDB lektor, MongoDB školitel, MongoDB počítačová školení, MongoDB počítačové kurzy , MongoDB kurzy, MongoDB školení, MongoDB on-site, MongoDB uzavřená školení, MongoDB individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions