MariaDB Počítačové Kurzy

MariaDB Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, živé kurzy MariaDB vedené instruktory demonstrují prostřednictvím interaktivní diskuse a praktického procvičování, jak databáze MariaDB funguje, jaké nástroje jsou k dispozici, jak je můžeme používat a jak můžeme zabezpečit databázový server MariaDB a nakonfigurovat jej. Školení MariaDB je k dispozici jako „online živé školení“ nebo „živé školení na místě“. Online živé školení (neboli „vzdálené živé školení“) se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

MariaDB Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
MariaDB Administration training course is for anyone who wants to administrate the MariaDB database server. It is a comprehensive course covering all administrator duties. The course explains how MariaDB Database works, what tools are available, how we can use them, how we can secure the MariaDB Database Server and configure it. During the training course you will learn how to manage user accounts and how the MariaDB Access Privilege System works. You also will learn how to maintain your database, backup and recover your databases and perform crash recovery.
21 hodin
This course is intended for database administrators. The course presents options for High-Availability solutions using Galera Cluster. You will learn the basics of Galera technology, as well as more advanced topics and practical knowledge related to configuring, optimizing and administering a Galera Cluster.
28 hodin
 • Created Linux/Unix Administrators and developers who are interested with getting involved in LInux/Unix Servers
 • Even beginners, who have the basic skill and knowledge on Linux, can catch up with this course just if you follow the instructor's lab and explanation in detail.
 • This course is intended to practice enough Managing Linux Servers and to show it is very easy to understand Linux/Unix servers.
 • This course will be delivered to audience with 40% lectures, 50% labs and 10% Q&A. This five-day course strongly emphasizes lab-based activities.
 • You'll learn how to deploy and manage Top 4 Linux Servers that provide highly useful network services to a mission-critical enterprise environment.
 • It can be deliver on any distribution (Fedora, CentOS are commonly used)
28 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to install, configure and manage MariaDB for high availability and performance. Other topics include backup and recovery, security and clustering.

Momentálně pro tuto lokalitu nejsou naplánovány žádné kurzy.

Víkendové MariaDB kurzy, Večerní MariaDB školení, MariaDB přijímač, MariaDB vedené školitelem, Víkendové MariaDB školení, Večerní MariaDB kurzy, MariaDB koučování, MariaDB lektor, MariaDB školitel, MariaDB počítačová školení, MariaDB počítačové kurzy , MariaDB kurzy, MariaDB školení, MariaDB on-site, MariaDB uzavřená školení, MariaDB individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions