Oracle Počítačové Kurzy

Oracle Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Oracle školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Oracle Podkategorie

Oracle Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at professionals who wish to learn the fundamental concepts of Oracle Fusion and implement Oracle Fusion HCM in their organization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the concepts of Oracle Fusion Human Capital Management (HCM).
 • Implement complete workforce structure management in any organization.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at database administrators who wish to learn and use the features of Oracle Database 21c in performing administrative tasks. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the core concepts of Oracle Database 21c administration.
 • Understand the Oracle 21c architecture.
 • Learn how to perform administration tasks on Oracle 21c.
 • Understand the Oracle 21c backup and recovery process.
14 hodin
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:
 • how to write SQL queries
 • what relational databases are and how we can use them
 • what are relations and how to create them
 • the structure of data
 • differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • practical skills for writing queries
This SQL course deals with generic ANSI SQL. It can be used in any database, including Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL any other relational databases.
21 hodin
Listeners This training is addressed for people starting to work with the SQL language in Oracle database The course answer for questions:
 • How to build a query?
 • What possibilities have SQL?
 • What is a relational database?
 • What is the structure and SQL commands
14 hodin
This 2 day course gives an introduction to SQL Developer, SQL*Plus and to SQL, the Structured Query Language used to access a Relational Database and includes the new features of the latest version of ORACLE. The principles learnt may also be applied to databases as diverse as Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix and DB2. The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements. Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
21 hodin
This 3 day course gives an introduction to ORACLE PL/SQL, an application development environment that enables the writing of stored procedures, functions and triggers using both SQL and PL/SQL commands. The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements. Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database.
14 hodin
Audience All who want to improve their basic skills in Oracle SQL and also systematize already gained knowledge. Format of the course 25% lectures, 75% labs
7 hodin
Systémy pro správu databází mohou být nákladné a obtížné udržovat pro střední a velké organizace. Migrace Oracle databází na Azure SQL (také známý jako Microsoft Azure SQL Database, Microsoft Azure SQL nebo AzureSQL) nebo PostgreSQL (také známý jako Postgres nebo Postgre SQL) je praktické řešení pro rostoucí podniky, aby se vypořádali s správou databází, údržbou a skalovatelností za optimální náklady. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na správce databází a architekty v cloudu, kteří chtějí migrovat Oracle databáze na Azure SQL nebo PostgreSQL. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Porovnejte Azure SQL s PostgreSQL, abyste si vybrali databázi, která nejlépe splňuje obchodní cíle a potřeby. Připravte databáze k přesunu definic, údajů a postupů z Oracle do AzureSQL nebo PostgreSQL databáze systému. Provádět post-migrační kroky testovat, optimalizovat, aktualizovat a udržovat migrovanou databázi.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
Cílem tohoto kurzu je poskytnout jasné porozumění používání SQL pro různé Databáze (Oracle, SQL Server, MS Access...). Znalost analytických funkcí a Jak se připojit k různým tabulkám v databázi pomůže delegátům přesunout analýzu dat operace na straně databáze, namísto toho dělat to v MS Excel aplikace. To může také pomáhá při vytváření jakéhokoli IT systému, který používá jakékoli relační databázi.
14 hodin
Listeners This course is designed for people who want to use the advanced features of SQL in Oracle The course answers the questions
 • How to build advanced queries?
 • How to create advanced reports?
14 hodin
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of how to work with the SQL language in Oracle database for data extraction at intermediate level.
35 hodin
This 5-day course demonstrates how to use Oracle SQL for database development and database management.
28 hodin
The training is intended not only for Oracle database administrators  both who are just starting to work with Oracle servers and who are already working on such one and want to learn about the new futures in 12c version. This training can be also useful for programmers who - thanks to the understanding of server architecture and its mechanisms rules - will be able to create effective applications working with the Oracle 12c database.
14 hodin
Oracle Database 18c je následující iterace Oracle Database 12c vydání 2, nebo "první patch".  Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na inženýry, kteří chtějí vytvořit, implementovat, migrovat a spravovat Oracle 18c Database. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Pochopte hlavní funkce a architektonické změny z předchozích Oracle verzí. Migrace na Oracle 18c z předchozí verze. Rozložte Oracle 18c v cloudu nebo na předpokladu. Pochopte Oracle nový roční cyklus vydání 18c's a plánovat údržbu kolem něj.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na inženýry, kteří chtějí migrovat z Oracle formulářů na Oracle webové formuláře. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Pochopte hlavní funkce a architektonické změny v Oracle Web Forms. Migrace na Oracle Web Forms z předchozí verze Forms. Vytvořte webovou aplikaci Oracle Leverage Oracle Webové formuláře ke zlepšení uživatelských služeb a zkušeností.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at IT administrators and developers who wish to set up, deploy and manage cloud applications using the services and technologies provided by Oracle PaaS. By the end of this training, participants will be able to:
 • Build, deploy, and manage cloud applications using Oracle PaaS.
 • Configure and use data management tools for easy storage and backup.
 • Visualize and evaluate application performance and logs.
 • Generate business analytics reports.
 • Understand and implement security standards.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Oracle APEX to develop, scale, and deploy applications faster with less code. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing database apps with Oracle APEX.
 • Understand and explore the Oracle APEX tools to build a fully-featured application.
 • Learn how to create applications and pages using Oracle APEX and the Page Designer UI.
 • Extend the functionality of complex enterprise apps easily with Oracle APEX.
 • Optimize and scale application performance and deployment.
 • Control and secure access to application data and components.
14 hodin
Kurz odpovídá na otázky Jak vytvořit dotaz? Jaké možnosti mají SQL? Co je to relativní databáze? Co je struktura a SQL příkazy
21 hodin
Pro koho Workshop je určen pro začátečníky, začínající pracovat s Oracle databázi, budoucí správci a uživatelé systémů založených na této databázi musí být schopni používat SQL jazyk pro získání a úpravu informací obsažených v systémech. Zkoušky a certifikáty Výcvikový plán se shoduje s materiálem potřebným pro absolvování zkoušky: 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Základní I, první krok k získání většiny certifikací Oracle's Database Účel tréninku Cílem workshopu je představit účastníky, aby pracovali s Oracle databází, aby se seznámili s SQL jazykem v rozsahu nezbytném pro efektivní fungování systému a aby se v budoucnu zabývali povinnostmi aplikací databází a Oracle databází. Obsah tréninku
  Organizace pracovního prostředí Úvod do relačních databází Využití údajů pomocí prohlášení SELECT Změna údajů pomocí INSERT, UPDATE, DELETE Přehled schématu objektů
Poznámky Workshopy jsou založeny na 11g XE softwaru
35 hodin
Pro koho Workshopy jsou věnované jako první krok pro vývojáře a návrháře aplikací založených na Oracle databázích. Účastníci nemusí mít předchozí znalosti Oracle databáze nebo jiných relačních databázových systémů, i když takové znalosti mohou být užitečné. Zkoušky a certifikáty Plán pokrývá vzdělávací materiál potřebný pro absolvování zkoušky 1Z0-047 Oracle Database SQL Expert a získat titul Oracle Database SQL Certified Expert Účel tréninku Cílem workshopu je seznámit účastníky s Oracle databázovými technikami pro budování databázových struktur a manipulace s daty. Zvláštní důraz je kladen na účastníka vidět po celém panelu, který nabízí příležitosti pro navrhování a budování aplikací Relational Database Management Systém, Oracle Database, a být schopen samostatně pracovat s ní. Obsah tréninku
  Úvod do databáze a organizace pracovního prostředí Získání a úprava údajů Výstavba aplikace pro skladování Bezpečnost a konkurenceschopnost
Poznámky Workshopy jsou založeny na softwarové verzi 11g XE
28 hodin
Pro koho Workshopy jsou věnované vývojářům, koncovým uživatelům a správcům, kteří dosud neměli žádný kontakt s jazykem PL / SQL, a potřebou využít jeho obrovský potenciál při práci s databází, automatizovanými procesy a ve stavebních aplikacích. Zkoušky a certifikáty Plán pokrývá vzdělávací materiál potřebný pro absolvování zkoušky 1Z0-144 Oracle Database 11g Program s PL / SQL a získat titul Oracle PL / SQL Developer Certified Associate Účel tréninku Cílem workshopu je seznámit účastníky s programovacím jazykem PL / SQL, jeho schopnostmi a omezeními. Tento workshop bude zahrnovat plné pochopení mechanismů zapojených do programovacího jazyka PL / SQL potřebné k implementaci logiky volných aplikací, automatizace zpracování dat a správy databází. Obsah tréninku
  Úvod do PL / SQL architektonických řešení založených na tomto jazyce, organizaci pracovního prostředí Vytvořte skripty a uložené programové jednotky, které pracují na údajích
Poznámky Workshopy jsou založeny na softwarové verzi 11g XE
21 hodin
Pro koho Toto školení je navíc a pokračování 'Oracle 11g - Programming v PL / SQL a - workshopy ", ale může být také navrženo pro praktiky, vývojáře, PL / SQL kteří již mají zkušenosti s jazykem, a kteří chtějí systematizovat své znalosti a naučit se pokročilé mechanismy a řešení vyvinuté v tomto jazyce. Obsah tréninku
  Objekty, toky a komplexní datové struktury Pokročilé řešení založené na PL / SQL
Zkoušky a certifikáty Plán pokrývá vzdělávací materiál potřebný pro absolvování zkoušky 1Z0-146 Oracle Advanced PL / SQL a získat titul Oracle Advanced PL / SQL Developer Certified Professional Účel tréninku Výcvik je navržen tak, aby se účastníci seznámili s pokročilými aspekty programování v Oracle databázi. Důraz je kladen na flexibilitu a výkonnost řešení založených na PL / SQL. Poznámky Workshopy jsou založeny na softwarové verzi 11g XE
28 hodin
Pro koho Workshop je určen pokročilým programátorům a Oracle uživatelům, kteří hledají znalosti a informace o efektivním vývoji informačních systémů v databázi Oracle a o vyhodnocování a testování problémů s výkonem v existujících aplikacích. Tento kurz je založen na znalostech, které jsou často nedostupné nebo nesprávně prezentovány v technické dokumentaci a shromážděné během mnoha let praxe vedoucích instruktorů. Tyto workshopy mohou být koncem vzdělávací cesty pro vývojáře, nebo jediným krokem pro lidi s rozsáhlou zkušeností s navrhováním a programováním v Oracle Účel tréninku Cílem workshopu je poskytnout mechanismy, které se vyskytují v Oracle databázi při provádění SQL prohlášení. Umožňuje účastníkům vyhnout se chybám během vývoje softwaru a zkoumat, diagnostikovat a řešit problémy s výkonem v existujících aplikacích. Zvláštní důraz je kladen na workshopy, kde ukazujeme metodiku a praktické aspekty aplikace a tuning SQL prohlášení. Obsah tréninku
  Mechanika provádí SQL příkazy Řízení optimalizace nákladů Metody ukládání a indexování údajů Monitorování výkonu a procesů databáze na základě slovníků a aplikací systému sledování Analýza případů nejčastějších problémů, které způsobují výkon
Poznámky Workshopy jsou založeny na softwarové verzi 11g XE

Last Updated:

Víkendové Oracle kurzy, Večerní Oracle školení, Oracle přijímač, Oracle vedené školitelem, Víkendové Oracle školení, Večerní Oracle kurzy, Oracle koučování, Oracle lektor, Oracle školitel, Oracle počítačová školení, Oracle počítačové kurzy , Oracle kurzy, Oracle školení, Oracle on-site, Oracle uzavřená školení, Oracle individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions