GraphQL Počítačové Kurzy

GraphQL Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené GraphQL školení České republice.

GraphQL Podkategorie

GraphQL Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
28 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to build React applications using Flux and GraphQL. The course covers installation, setup, integration, testing, deployment and best practices as it walks participants through the creation of a series of sample applications that demonstrate how to add additional levels of complexity and "coolness" to an application using the most advanced toolkits and techniques. Developing applications with React requires a different kind of thinking, compared to what some developers are accustomed to, especially when coming from the mindset of other MVC frameworks such as AngularJS and Bootstrap.
This training covers the fundamentals behind of the technologies used each step of the way so that participants are not only able to build a functional application, but also understand why a particular approach is used. This lays the groundwork for thinking independently and creatively about the design and the desired results for building their own applications in the future.
7 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn the fundamentals of GraphQL as they step through the creation of a simple API with GraphQL. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand what GraphQL is and what distinguishes it from REST.
 • Understand top-level GraphQL terms.
 • Set up a GraphQL coding environment.
 • Build and improve a GraphQL API.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use GraphQL and Relay to manage data on React applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start data control for React applications.
 • Deliver instant UI-response interactions.
 • Aggregate data from multiple libraries into one convenient API.
 • Pre-fetch using GraphQL and Relay.
21 hodin
GraphQL je jazyk datových dotazů pro API. GraphQL je také spouštěcí stroj pro načítání dat ze serveru na klienta. Je to tolik potřebná alternativa k tradičnímu REST API. Toto školení vedené instruktorem, živé (na místě nebo na dálku), je zaměřeno na webové vývojáře, kteří si přejí vyvinout pokročilé uzlové aplikace využívající GraphQL . Na konci tohoto školení budou účastníci schopni:
 • Vytvořte mutace, které klientům umožní manipulovat s daty v databázích.
 • Skriptujte automatizovanou sadu testů pro uzlovou aplikaci.
 • Pro definici interakce dat použijte schémata GraphQL .
 • Zabezpečená data aplikací uzlů pomocí autentizačního systému.
Formát kurzu
 • Interaktivní přednáška a diskuse.
 • Spousta cvičení a cvičení.
 • Praktická implementace v prostředí živé laboratoře.
Možnosti přizpůsobení kurzu
 • Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás a domluvte se.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at database administrators and developers who wish to use Hasura to build, access, and manage databases and applications efficiently with GraphQL. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start building databases with Hasura.
 • Build, run, manage data access and queries on Hasura using GraphQL models.
 • Secure data access by setting up authentication with JSON Web Tokens and Firebase.
 • Extend database functions by integrating business logic.
 • Manage database migrations and metadata effectively on Hasura to prevent data loss.

Momentálně pro tuto lokalitu nejsou naplánovány žádné kurzy.

Víkendové GraphQL kurzy, Večerní GraphQL školení, GraphQL přijímač, GraphQL vedené školitelem, Víkendové GraphQL školení, Večerní GraphQL kurzy, GraphQL koučování, GraphQL lektor, GraphQL školitel, GraphQL počítačová školení, GraphQL počítačové kurzy , GraphQL kurzy, GraphQL školení, GraphQL on-site, GraphQL uzavřená školení, GraphQL individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions