Cassandra Počítačové Kurzy

Cassandra Počítačové Kurzy

Online nebo na místě, živé kurzy Apache Cassandra vedené instruktory demonstrují prostřednictvím interaktivní diskuse a praktického procvičování principů, architektury a datového modelu Cassandry a datového modelování v CQL (Cassandra Query Language). Školení Cassandra je k dispozici jako "online živé školení" nebo "na místě živé školení". Online živé školení (neboli „vzdálené živé školení“) se provádí prostřednictvím interaktivní vzdálené plochy . Živá školení na místě lze provádět lokálně v prostorách zákazníka v České republice nebo ve firemních školicích střediscích NobleProg v České republice. NobleProg -- Váš místní poskytovatel školení

Machine Translated

Kdy

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
This course will introduce Cassandra –  a popular NoSQL database.  It will cover Cassandra principles, architecture and data model.   Students will learn data modeling  in CQL (Cassandra Query Language) in hands-on, interactive labs.  This session also discusses Cassandra internals and some admin topics.
14 hodin
Apache Cassandra is an open source, NoSQL database management system for handling large data across multiple servers and clusters. The Cassandra 4.0 release introduces new features and improvements that focuses on high speed, scalability, and performance. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at sysadmin and developers who wish to use Cassandra 4.0 to create, build, and manage large-scale databases with high availability and fewer failures. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Apache Cassandra.
 • Migrate from earlier versions to Cassandra 4.0.
 • Learn more about the new features in Cassandra 4.0.
 • Build, manage, and scale high-performing databases.
 • Monitor table activities and optimize internode communications.
 • Use zero copy streaming to quickly transfer data across a distributed database.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
Tento kurz představuje základy Cassandra včetně jeho instalace & konfigurace, interní architektury, nástroje, Cassandra Query Language, a správy. publikum Administrátoři a vývojáři, kteří chtějí používat Cassandra. Tento kurz slouží jako základ a předpoklad pro další pokročilé Cassandra kurzy. •  
21 hodin
This course will introduce Cassandra –  a popular NoSQL database.  It will cover Cassandra principles, architecture and data model.   Students will learn data modeling  in CQL (Cassandra Query Language) in hands-on, interactive labs.  This session also discusses Cassandra internals and some admin topics. Audience : Developers
21 hodin
Tento kurz zavede Cassandra –   populární databázi NoSQL. To bude zahrnovat Cassandra principy, architekturu a datový model. Studenti se naučí modelovat data v CQL (Cassandra Query Language) v praktických, interaktivních laboratořích.  Toto zasedání také diskutuje Cassandra internaly a některé admin témata. Doba trvání:   3 dny Členové skupiny: Developers

Last Updated:

Víkendové Cassandra kurzy, Večerní Cassandra školení, Cassandra přijímač, Cassandra vedené školitelem, Víkendové Cassandra školení, Večerní Cassandra kurzy, Cassandra koučování, Cassandra lektor, Cassandra školitel, Cassandra počítačová školení, Cassandra počítačové kurzy , Cassandra kurzy, Cassandra školení, Cassandra on-site, Cassandra uzavřená školení, Cassandra individuální školení

Slevy kurzů

No course discounts for now.

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions