Data Management Počítačové Kurzy

Data Management Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Data Management školení České republice.

Data Management Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
7 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn how to implement queues on the data structure. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn about the algorithms that are commonly used in the data structure.
 • Understand the applications of queue data structure.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at sysadmins and developers who wish to set up, deploy, and manage Oracle GoldenGate for data transformation. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Oracle GoldenGate.
 • Understand Oracle databases replication using the Oracle GoldenGate tool.
 • Understand the Oracle GoldenGate architecture.
 • Configure and perform a database replication and migration.
 • Optimize Oracle GoldenGate performance and troubleshoot issues.
35 hodin
Audience
 • Programmers
 • Beginner IT professionals
Format of the course
 •     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at repository managers, SysAdmins, and developers who wish to install, configure, and monitor the DSpace platform to manage their content assets. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up DSpace to manage and preserve various types of digital content.
 • Manage the DSpace platform to store, preserve, and share document libraries online.
 • Configure DSpace user interface, metadata, and database to suit organizational needs.
 • Use analytics services to monitor user traffic and metrics and generate useful statistics for the organization.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at system administrators, database administrators, data architects, and developers who wish to install, configure, and manage MarkLogic Server to optimize their database systems. By the end of this training, participants will be able to implement, develop, manage, and secure their enterprise data and database systems using MarkLogic Server.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at system administrators, database administrators, data architects, and developers who wish to install, configure, and manage MarkLogic Data Hub to organize and manage their data from various silos. By the end of this training, participants will be able to customize, secure, track, and manage their enterprise data using MarkLogic Data Hub capabilities and tools.
21 hodin
Pentaho Data Integration is an open-source data integration tool for defining jobs and data transformations. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Pentaho Data Integration's powerful ETL capabilities and rich GUI to manage an entire big data lifecycle and maximize the value of data within their organization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create, preview, and run basic data transformations containing steps and hops
 • Configure and secure the Pentaho Enterprise Repository
 • Harness disparate sources of data and generate a single, unified version of the truth in an analytics-ready format.
 • Provide results to third-part applications for further processing
Audience
 • Data Analyst
 • ETL developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hodin
Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE) is a business intelligence package that provides data integration, reporting, dashboards, and load capabilities. In this instructor-led, live training, participants will learn how to maximize the features of Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE). By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)
 • Understand the fundamentals of Pentaho CE tools and their features
 • Build reports using Pentaho CE
 • Integrate third party data into Pentaho CE
 • Work with big data and analytics in Pentaho CE
Audience
 • Programmers
 • BI Developers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hodin
KNIME Analytics Platform is a leading open source option for data-driven innovation, helping you discover the potential hidden in your data, mine for fresh insights, or predict new futures. With more than 1000 modules, hundreds of ready-to-run examples, a comprehensive range of integrated tools, and the widest choice of advanced algorithms available, KNIME Analytics Platform is the perfect toolbox for any data scientist and business analyst. This course for KNIME Analytics Platform is an ideal opportunity for beginners, advanced users and KNIME experts to be introduced to KNIME, to learn how to use it more effectively, and how to create clear, comprehensive reports based on KNIME workflows
35 hodin
KNIME to skr koná jméno Konstanz Information Miner, to je platforma určená pro integraci, interaktivní analýzu a hlášení dat, k dispozici na základě principu volného a otevřeného softwaru. KNIME umožňuje integraci mnoha rórozmanitých komponentóv z oblasti strojového učení (ang. machine learning) a explorace dat (ang. data mining) díky modulárnímu konceptu únikového zpracování data. Grafický uživatelský rozhraní a využití JDBC  umožňuje snadné a rychlé sestavování uzlovów (ang. nodes) s cílem spojit s sebou rózelené zdrojeópodíl dat s přihlédnutím k procesu předběžné zpracování - ETL  a modelování, analýzy a vizualizace dat bez nutnosti používání programování (nebo v minimální míře). KNIME Do jisté míry, jako pokročilý analytický nástroj, lze považovat za alternativu SAS. Od roku 2006 KNIME se používá v farmaceutickém výzkumu, stejně jako v jiných oblastech, jako je analýza dat zákazníka (CRM), business intelligence (BI) a analýza finančních dat.
14 hodin
Sensor Fusion is the combination and integration of data from multiple sensors to provide a more accurate, reliable and contextual view of data. Sensor Fusion implementations require algorithms to filter and integrate different data sources.    Audience This course is targeted at engineers, programmers and architects who deal with multi-sensor implementations.    
21 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to use Talend Open Studio for ESB to create, connect, mediate and manage services and their interactions. By the end of this training, participants will be able to
 • Integrate, enhance and deliver ESB technologies as single packages in a variety of deployment environments.
 • Understand and utilize Talend Open Studio's most used components.
 • Integrate any application, database, API, or Web services.
 • Seamlessly integrate heterogeneous systems and applications.
 • Embed existing Java code libraries to extend projects.
 • Leverage community components and code to extend projects.
 • Rapidly integrate systems, applications and data sources within a drag-and-drop Eclipse environment.
 • Reduce development time and maintenance costs by generating optimized, reusable code.
28 hodin
Talend Open Studio pro Big Data je open source ETL nástroj pro zpracování velkých dat. To zahrnuje rozvojové prostředí k interakci s Big Data zdroji a cíli, a provádět práce bez nutnosti psát kód. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na technické osoby, které chtějí zavést Talend Open Studio pro Big Data s cílem zjednodušit proces čtení a čtení prostřednictvím Big Data. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace a nastavení Talend Open Studio pro Big Data. Připojte se k Big Data systémům, jako jsou Cloudera, HortonWorks, MapR, Amazon EMR a Apache. Pochopte a nastavte velké datové komponenty a konektory Open Studio's. Nastavení parametrů pro automatické generování kódu MapReduce. Použijte rozhraní Open Studio's drag-and-drop pro spuštění Hadoop pracovních míst. Prototyp velkých datových potrubí. Automatizace projektů integrace velkých dat.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
14 hodin
Talend Administrativní centrum (TAC) je centralizovaná příkazová aplikace Talend softwarové soupravy. Je implementován Talend řešení jako webová aplikace a integruje další Talend nástroje pro efektivní správu informačních procesů. Talend Administrativní centrum umožňuje svým uživatelům spravovat své obchodní systémy a přeměňovat datové sady na poznatky, které jsou pro podnik užitečné. Tento instruktor vedený, živé školení (online nebo on-site) je zaměřen na systémových správců, vědců údajů a obchodních analytiků, kteří chtějí vytvořit Talend Administrativní centrum pro implementaci a řízení rolí a úkolů organizace. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace a nastavení Talend Administrativní centrum. Pochopte a realizujte základy řízení Talend Vytvořit, rozvíjet a provozovat podnikatelské projekty nebo úkoly v Talend. Monitorování bezpečnosti datových souborů a rozvoj obchodních rutín na základě rámce TAC. Získejte širší porozumění velkým datovým aplikacím.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
7 hodin
Talend Cloud je platformou s otevřeným zdrojem, která poskytuje konečné řešení pro integraci a správu dat. Talend Cloud se specializuje na velké data, kvalitu dat, správu dat a integraci aplikací pro podniky. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na správce dat a vývojáře, kteří chtějí spravovat, monitorovat a provozovat procesy integrace dat pomocí Talend cloudových služeb. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Navigujte do konzole Talend Management pro správu uživatelů a rolí na platformě. Hodnocení údajů k nalezení a pochopení relevantních datových souborů. Vytvořte potrubí pro zpracování a monitorování údajů v klidu nebo v akci. Připravte data pro analýzu, abyste získali poznatky relevantní pro podnikání.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
35 hodin
There is a need to provide adequate training on the Data Protection Act 1998 "the Act" and its implications for both organisations and individuals. There are important differences between the Act and its predecessor, the Data Protection Act 1984. In particular, the Act contains important new obligations in relation to manual records and transborder data flows, a new notification system and amended principles. It is important to understand the Act in the European context. Those experienced in data protection issues, as well as those new to the subject, need to be trained so that their organisations are confident that legal compliance is continually addressed. It is necessary to identify issues requiring expert data protection advice in good time in order that organisational reputation and credibility are enhanced through relevant data protection policies and procedures. Objectives The aim of the syllabus is to promote an understanding of how the data protection principles work rather than simply focusing on the mechanics of regulation. The syllabus places the Act in the context of human rights and promotes good practice within organisations. On attaining the certificate, award holders will possess:
 • appreciation of the broader context of the Act
 • understanding of the way in which the Act and the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 work a broad understanding of the way associated legislation relates to the Act an understanding of what has to be done to achieve compliance a recognised qualification in data protection
Course Synopsis The syllabus comprises three main parts, each with many sub-sections! Context - this will address the origins of and reasons for the Act together with consideration of privacy in general. Law – Data Protection Act - this will address the main concepts and elements of the Act and subordinate legislation. Application - this will consider how compliance is achieved and how the Act works in practice.
35 hodin
This is an Instructor led course, and is the non-certification version of the "CDP - Certificate in Data Protection" course Those experienced in data protection issues, as well as those new to the subject, need to be trained so that their organisations are confident that legal compliance is continually addressed. It is necessary to identify issues requiring expert data protection advice in good time in order that organisational reputation and credibility are enhanced through relevant data protection policies and procedures. Objectives: The aim of the syllabus is to promote an understanding of how the data protection principles work rather than simply focusing on the mechanics of regulation. The syllabus places the Act in the context of human rights and promotes good practice within organisations. On completion, you will have:
 • an appreciation of the broader context of the Act.
 • an understanding of the way in which the Act and the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 work
 • a broad understanding of the way associated legislation relates to the Act
 • an understanding of what has to be done to achieve compliance
Course Synopsis: The syllabus comprises three main parts, each sub-sections.
 • Context - this will address the origins of and reasons for the Act together with consideration of privacy in general.
 • Law – Data Protection Act - this will address the main concepts and elements of the Act and subordinate legislation.
 • Application - this will consider how compliance is achieved and how the Act works in practice.
21 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at engineers who wish to learn the fundamentals of cryptography and apply this knowledge to secure their software applications and systems. By the end of this training, participants will be able to:
 • Generate shared secret keys to communicate securely between two parties
 • Understand and adopt numerous security protocols
 • Analyze security holes in existing systems
 • Take appropriate measures when an unwanted party accesses private data
 • Examine real-world cases involving unwanted data access and implement appropriate responses.
7 hodin
This one-day course is for people looking for a brief outline of the GDPR – General Data Protection Regulations coming out May 25, 2018. This is ideal for managers, department heads, and employees who need to understand the basics of the GDPR.
21 hodin
This is more in-depth and would be for those working a great deal with the GDPR and who may be appointed to the GDPR team. This would be ideal for IT, human resources and marketing employees, and they will deal extensively with the GDPR.
14 hodin
Tento kurz je vyvinut především se zaměřením na auditory a další administrativní role, které jsou je pověřena zajištěním souladu jejich kontrolních systémů a IT prostředí s převládajícími zákony a a nařízení. Kurz začíná tím, že poskytuje pochopení klíčových GDPR konceptů, stejně jako to, jak je To bude mít vliv na práci prováděnou auditory. Účastníci budou také zkoumat subjekty údajů právy, data controllers a zpracovatelé obvody, a pojmy výkonu a dodržování v Kontextu tohoto nařízení. Výcvik bude rovněž zahrnovat auditní program poskytovaný ISACA, který umožňují auditorům přezkoumávat GDPR mechanismy řízení a reakce a podporovat procesy, které mohou pomoci řídit riziko spojené s nesouladem.
21 hodin
Pimcore je otevřený zdroj PIM/MDM (Product Information Management / Master Data Management) platforma pro centralizování a harmonizaci produktových údajů do jednoho systému. Tento instruktor vedený, živý trénink (online nebo on-site) je zaměřen na inženýry, kteří chtějí používat Pimcore pro správu produktu, zákazníka, dodavatele atd. Údaje v několika doménách. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Konsolidovat komplexní master data přes heterogenní systémy. Konfigurujte komplexní multimodální datové modely z více zdrojů a formátů. Modelovat, ukládat a spravovat hierarchii a strukturu dat v rámci organizace. Čištění, srovnání, ověření a standardizace hlavních dat. Integrujte údaje PIM s digitálním řízením aktiv (DAM), řízením obsahu (CMS) a designem uživatelské zkušenosti / zkušenosti zákazníků (UX / CX).
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
Master Data Management (MDM) odkazuje na nástroje a procesy používané podnikovými a IT týmy k zajištění jednotnosti, přesnosti, řízení a odpovědnosti podnikových datových aktiv. EBX5 (TIBCO EBX) je nástroj MDM pro modelování hlavních dat a provádění řízení. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na vývojáře, kteří chtějí použít EBX5 (TIBCO EBX) k umožnění řešení Master Data Management v rámci své organizace. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Výklad požadavků a architektura řešení MDM. Umožňuje správu a integraci hlavních dat. Integrace a přenos dat přes více systémů. Importujte data do EBX5 pomocí logiky srovnání a fúze. Design, vytváření a dokumentace datového modelu, který se zabývá obchodními požadavky jejich organizace. Integrujte EBX5 se službami třetí strany.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
28 hodin
Datová architektura je standardizace systémů a struktur řízení dat na podnikové úrovni. Architektura dat vytváří plán pro správu datových zdrojů pro uspokojení organizačních strategií a potřeb. Tento instruktor vedený, živé školení (online nebo on-site) je zaměřen na počítačových inženýrů, analytiků a projektových manažerů, kteří chtějí navrhnout, spravovat a vyhodnotit organizační datové systémy. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Design datových systémů, které vyhovují potřebám organizace. Hodnocení datových aktiv k vytvoření efektivního systému zpracování dat. Využijte metody snižování rizik pro budování solidní firemní datové architektury.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.

Last Updated:

Víkendové Data Management kurzy, Večerní Data Management školení, Data Management přijímač, Data Management vedené školitelem, Víkendové Data Management školení, Večerní Data Management kurzy, Data Management koučování, Data Management lektor, Data Management školitel, Data Management počítačová školení, Data Management počítačové kurzy , Data Management kurzy, Data Management školení, Data Management on-site, Data Management uzavřená školení, Data Management individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions