Návrh Školení

Úvod

Instalace a konfigurace Pentaho

Přehled Pentaho Funkce a architektura

Pochopení ukládání do mezipaměti Pentaho

Navigace v uživatelském rozhraní

Připojení ke zdroji dat

Konfigurace Pentaho Enterprise Repository

Transformace dat

Zobrazení výsledků transformace

Řešení transformačních chyb

Zpracování datového toku

Opětovné použití transformací

Plánování transformací

Zajištění Pentaho

Integrace s aplikacemi třetích stran (Hadoop, NoSQL atd.)

Analýzy a přehledy

Pentaho Návrhové vzory a osvědčené postupy

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Pochopení relačních databází
  • Pochopení datového skladu
  • Pochopení konceptů ETL (Extract, Transform, Load).
 21 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (3)

Související kategorie