Návrh Školení

Úvod a Začínáme

  Filtrování, řazení a seskupování Pokročilé možnosti filtrování a skrývání Pochopení mnoha možností pro řazení a seskupování dat Řazení, seskupování, přihrádky, nastavuje vzájemný vztah mezi všemi možnostmi
Práce s daty v Tableau Dimenze versus míry
 • Datové typy, diskrétní versus spojité
 • Připojení Database zdrojů,
 • Vnitřní, levé, pravé spojení
 • Míchání různých zdrojů dat v jednom listu
 • Práce s výňatky místo živých spojení
 • Problémy s kvalitou dat
 • Metadata a sdílení připojení
 • Výpočty na datech a Statistics Výpočty na úrovni řádků
 • Souhrnné výpočty
 • Aritmetické, řetězcové, datumové výpočty
 • Vlastní agregace a vypočítaná pole
 • Control-flow výpočty
 • Co je za scénou
 • Pokročilé Statistics
 • Práce s daty a časy
 • Tabulkové výpočty Rychlé tabulkové výpočty
 • Rozsah a směr
 • Adresování a dělení
 • Pokročilé tabulkové výpočty
 • Pokročilé geotechniky Tvorba základních map
 • Geografické pole, možnosti mapy
 • Přizpůsobení geografického zobrazení
 • Webová mapová služba
 • Vizualizace negeografických dat pomocí obrázků na pozadí
 • Tipy pro mapování
 • Výpočty vzdálenosti
 • Parametry v tablo Vytváření parametrů
 • Parametry ve vypočítaných polích
 • Možnosti ovládání parametrů
 • Vylepšení analýz a vizualizací s parametry
 • Vytváření pokročilých vizualizací grafů Variace pruhového grafu – odrážka, pruh v pruhu, graf zvýraznění
 • Vizualizace data a času, Ganttovy diagramy
 • Skládané pruhy, stromové mapy, plošné grafy, koláčové grafy
 • Teplotní mapa
 • KPI graf
 • Paretův diagram
 • Odrážkový graf
 • Pokročilé formátování štítků
 • Legendy
 • Zvýraznění
 • Anotace
 • Vyprávění datového příběhu pomocí Dashboards Dashboard framework
 • Filtrovat akce
 • Zvýrazněte akce
 • Akce URL
 • Kaskádové filtry
 • Trendy a Forecasting Pochopení a přizpůsobení trendových linií
 • Distribuce
 • Forecasting
 • Integrace Tableau a R pro pokročilou analýzu dat Možnost zahrnout různé metody analýzy dat do R na žádost účastníků
 •  14 hodiny

  Počet účastníků  Price per participant

  Reference (5)

  Související kategorie