Tableau Počítačové Kurzy

Tableau Počítačové Kurzy

Lokální instruktorem vedené Tableau školení České republice.

Reference

★★★★★
★★★★★

Tableau Návrh školení

Název školení
Doba trvání
Přehled
Název školení
Doba trvání
Přehled
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to use and integrate SQL, Python, and Tableau to perform complex data analysis, processing, and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary environment to perform data analysis with SQL, Python, and Tableau.
 • Understand the key concepts of software integration (data, servers, clients, APIs, endpoints, etc.).
 • Get a refresher on the fundamentals of Python and SQL.
 • Perform data pre-processing techniques in Python.
 • Learn how to connect Python and SQL for data analysis.
 • Create insightful data visualizations and charts with Tableau.
14 hodin
Tableau helps people see and understand data.
14 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at beginner to intermediate-level data scientists and analysts who wish to learn how to utilize Tableau tools for data visualization and analysis. By the end of this training, participants will be able to: Connect multiple sources of data. Create basic data visualizations. Use basic to advanced calculations for data analysis. Learn best practices for using graphs and visualizations.
14 hodin
Tableau helps people see and understand data.
14 hodin
Tableau is a business intelligence and data visualization tool. Python is a widely used programming language which provides support for a wide variety of statistical and machine learning techniques. Tableau's data visualization power and Python's machine learning capabilities, when combined, help developers rapidly build advanced data analytics applications for various business use cases. In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine Tableau and Python to carry out advanced analytics. Integration of Tableau and Python will be done via the TabPy API. By the end of this training, participants will be able to:
 • Integrate Tableau and Python using TabPy API
 • Use the integration of Tableau and Python to analyze complex business scenarios with few lines of Python code
Audience
 • Developers
 • Data scientists
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hodin
In this instructor-led, live training in České republice, participants will learn how to extend the capabilities of Tableau to fit the specific needs of their organization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Tableau (Desktop, Server, Online.)
 • Understand the fundamentals of developing with Tableau.
 • Create and publish data visualizations and interactions with Tableau.
 • Use Tableau's developer tools and APIs to customize and extend the capabilities of Tableau for their organization.
14 hodin
This is a Tableau user beginners course; it is intended for anyone who is looking to work with data and is designed to help you use the main functions in Tableau. During the course you will be able to:
 • Connect to your data.
 • Edit and save a data source.
 • Understand Tableau terminology.
 • Use the Tableau interface / paradigm to effectively create powerful visualizations.
 • Create basic calculations including basic arithmetic calculations, custom aggregations and ratios, date math, and quick table calculations.
 • Represent your data using the following visualization types:
  • Cross tabs
  • Geographic maps
  • Heat maps
  • Tree maps
  • Pie charts and bar charts
  • Dual axis and combined charts with different mark types
  • Highlight Tables
  • Scatter Plots
 • Build dashboards to share visualizations.
14 hodin
Tableau helps people see and understand data.
14 hodin
R je programovací jazyk a softwarové prostředí pro statistické výpočty. Společně s R a Tableau, uživatelé mohou implementovat analytické funkce R s Tableau vizualizací pro efektivní analýzu dat. Tento instruktor vedený, živý výcvik (online nebo on-site) je zaměřen na vědce údajů, kteří chtějí programovat v R pro Tableau. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Provádění Tableau analýzy s R. Volejte R algoritmy v Tableau automatizovat zpracování dat. Struktura a vizualizace funkcí R v Tableau. Vytvořte data-driven rozhodnutí pro podnikatelské operace.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
28 hodin
Tableau je obchodní inteligence a data vizualizace software. Tableau nabízí širokou škálu vývojářských nástrojů a API pro integraci, přizpůsobení, automatizaci a rozšíření Tableau funkcí pro organizační specifické potřeby. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na analytiky a vědce údajů, kteří chtějí vyhledávat, analyzovat a vizualizovat data pomocí Tableau. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Připojte se k vašim údajům. Editovat a uložit zdroj dat. Přečtěte si více o terminologii Tableau Použijte Tableau rozhraní / paradigmu k efektivnímu vytváření silných vizualizací. Vytvořte výpočty včetně aritmetických výpočtů, přizpůsobených agregací a poměrů, datové matematiky a tabulkových výpočtů. Představte své údaje pomocí různých typů vizualizace. Vytvořte dashboardy pro sdílení vizualizací.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
28 hodin
Tableau Server je platformou pro obchodní inteligenci a vizualizace dat na podnikové úrovni. Umožňuje uživatelům analyzovat a vytvářet zprávy a vizualizace o velkých množstvích dat, aby získali cenný podnikatelský pohled. Tento výcvik vedený instruktorem (online nebo on-site) je zaměřen na správce systémů, kteří chtějí nainstalovat a spravovat Tableau Server. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace a konfigurace Tableau serveru. Nastavení uživatelů, rolí a oprávnění k vytvoření a spuštění týmu. Access různé zdroje dat, správu obsahu a přístup k obsahu uživateli. Automatické administrativní úkoly, včetně monitorování a správy záznamů. Rozložení Tableau serveru do klastru.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
Tableau Prep Builder je softwarová aplikace pro kombinaci, tvarování a čištění údajů pro analýzu. Může extrahovat data z různých zdrojů, transformovat je a pak vydávat data pro analýzu. Tento instruktor vedený, živý trénink (online nebo on-site) je zaměřen na analytiky údajů, kteří chtějí připravit a tvarovat data pomocí Tableau Prep Builder. Po ukončení tohoto tréninku budou účastníci schopni:
  Instalace Tableau Prep. Pochopte a realizujte pracovní tok Data Science. Přečtěte si údaje z různých zdrojů, jako jsou Excel a databáze. Připravte, tvarujte a vzorkovat údaje pro analýzu v Tableau Desktop. Využijte a validujte data. Vytvořte a publikujte Tableau Prep toky.
Formát kurzu
  Interaktivní přednáška a diskuse. Mnoho cvičení a praxe. Hands-on implementace v živém laboratoři prostředí.
Možnosti personalizace kurzu
  Chcete-li požádat o přizpůsobené školení pro tento kurz, kontaktujte nás, abyste uspořádali.
21 hodin
This course is designed for the learner who has never used Tableau before, or who may need a refresher.  It will guide you through the steps necessary to create your first visualization from the beginning. You will also learn how to apply essential design principles to your Tableau visualizations. By the end of the course, you will be able to create and share your insights with the broader audience.
14 hodin
This course teaches you about human perception and how to leverage it to deliver the best insights. You will get familiar with design theory, including Gestalt Laws, pre-attentive attributes, and inclusivity. You will also understand the similarities and differences between exploratory and explanatory analysis. You will discover the usage of the charts and learn how to choose the most suitable one. At the end of the course, you will know how to implement the design principles is visualizations created using Tableau software.
28 hodin
This instructor-led, live training in České republice (online or onsite) is aimed at ___ who wish to use ___ to ___. By the end of this training, participants will be able to:
 • The course is divided into lectures dedicated to each topic, followed by practical exercises. The course will end with 30 minutes test and 60 minutes project assignment. Course milestones:
 • Get familiar with Tableau interface.
 • Connect to and work with your data.
 • Use the Tableau features.
 • Build an insightful visualization.
 • Share your work with a broader audience.
 • Format of the Course:
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
 • Knowledge test and hands-on project at the end of the course

Last Updated:

Víkendové Tableau kurzy, Večerní Tableau školení, Tableau přijímač, Tableau vedené školitelem, Víkendové Tableau školení, Večerní Tableau kurzy, Tableau koučování, Tableau lektor, Tableau školitel, Tableau počítačová školení, Tableau počítačové kurzy , Tableau kurzy, Tableau školení, Tableau on-site, Tableau uzavřená školení, Tableau individuální školení

Slevy kurzů

Informační bulletin slev

Respektujeme soukromí vaší e-mailové adresy. Vaši adresu nebudeme předávat ani prodávat ostatním.
Vždy můžete změnit své preference nebo se úplně odhlásit.

Někteří z našich klientů

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Czech Republic!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Czech Republic
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions